Tadeusz Brożbar z synem Zbigniewem (czyli z moim Tatą)

Książka Tadeusza Brożbara

dosłownie przepisana z rękopisu bez poprawek naniesionych w wydanej książce

Gackie wczoraj

Uwaga jeśli ktoś będzie wykorzystywał przy pisaniu artykułów lub książek powyższą publikację musi podać ,że korzystał z rękopisu mojego Dziadka Tadeusza Brożbara

wnuk także Tadeusz Brożbar
Juz jej nie mam w sprzedaży

Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjne Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymkaWstęp

X . Samorząd i sądy wsiowe.

I. Położenie wsi, gleba, ziemia. Wygląd wsi dawniej a dzisiaj .- Nazwa - Dawne wiadomości o wsi. Wykopaliska. Pochodzenie ludności. Historia zaludnienia. Emigracja . Sąsiednie wsie,

XI. Udział w walkach o niepodległość i w walkach z najeźdźcami.

II.Stosunki gospodarcze za pańszczyzny.

XII. O lepszą dolę i prawo.

III. Historia gospodarzenia.Odzież, Odżywianie, Budownictwo. Uprawa roli .Narzędzia ,Hodowla bydła ,koni ,świń ,owiec i drobiu.

XIII.Kościół i nauka

nicze

XIV. ŻYCIE MŁODZIEŻY I JEJ ORGANIZACJE.

IV Kółko rolnicze

V Dzieje Handlu.

XV. Nastroje i warunki w pracy pospólnej

 VI . Rzemiosło i przemysł domowy.

XVI. Śpiew – melodie – tańce i teatr

VII. Kasa Stefczyka

Wesele

VIII . Spółdzielnia Mleczarska .

XVII . ZWYCZAJE.

IX. Stosunki gospodarcze.

XVIII. Opowiadania z dawnych lat.

Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjne Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

    Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka