Początek książki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie Wyszukiwarka GenealogicznaKsięgarnia “Kresy Wschodnie”Filmy o Kresach---Tańce

Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Egiptu

06-20 wrzesień 2008 r.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzien

5 dzień

6 dzień

Wejście na górę Synaj


Wyprawa do Kairu