Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjne Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka

Niedawno w

W Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR

prowadzone przez Ośrodek Karta

udostępniono dane o wywiezionych z Wołynia 10.02.1940 do Obłasti Wołogodzka rejon ( powiat)Totiemski miejscowości Wierchniaja Pielszma (Chołm).

W tym transporcie było 458 osób

Miedzy innymi Rodzina mojej Żony czyli Paszkowscy

Ponieważ teraz prosto udało się wyodrebnić osoby z tego transportu publikuje ich listę .Jeśli znajdziecie swoich i posiadacie jakies informacje prosze o kontakt.

Mapa Pow. Totiemskiego

Paszkowscy wywiezieni do Obłasti Wołogodzka rejon ( powiat)Totiemski miejscowości Wierchniaja Pielszma (Chołm)

Wykaz osób wywiezionych w transporcie do Obłasti Wołogodzka rejon ( powiat)Totiemski miejscowości Wierchniaja Pielszma (Chołm)

Cześć 1

Cześć 2

Cześć 3

Cześć 4

Cześć 5

Przedstawiam wyrywkowe opisy rodzin wywiezionych.do miejscowości Wierchniaja Pielszma (Chołm)