Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne
Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845Paszkowski herbu Zadora (t. 7 s. 256-259)Paszkowski herbu Zadora, w Krakowskiem województwie, piszą się z Brzezia. Seweryna Paszkowskiego. nagrobek z Kalwarii: wypisał Starowol. in Monum. Adam burgrabia Krakowski. Acta: Castren. Cracov. 1586. Aleksander w zakonie Societ, desu, umarł w Jarosławiu 1673:. Marcia [str. 257] wydał do druku; 1mo. Kronika Sarmacji Europejskiej, to jest Gvagnina Kronikę na Polski język przetłumaczoną w Krakow. 1611. in fol. 2do. Historie Świąt chwalebnych, wierszem opisane 1612. in 4to Cracov. i 1615. in 4to Crac. 3tio. Poema, albo wiersz radosny z nawrócenia złotych lat, i zgody do Polski, in 4to Cracov. 1609. 4to. Ukraina od Tatar utrapiona, o ratunek prosi, wierszem Polskim, 1608. Cracov. 5to. Dzieje Tureckie i utarczki Kozackie z Tatary tudzież o Narodzie, obrzędach, nabożeństwie, gospodarstwie i rycerstwie tych pogan. Przydany Dykcjonarz Języka Tureckiego, i dysputacja o zabobonach Bissurmańskich obyczajów. Ksiąg Czworo in 4to Cracov. 1516. 6to. Dyalog albo rozmowa grzesznego człowieka o męce Chrystusa Pana, wierszem 1612. w Krakowie. Jerzy miał za sobą Rudzińską Krystynę, i z niej zostało potomstwo. Paszkowska była za Kazimierzem Sobolem. Samuel, Seweryn, Stanisław, Krzysztof w Krakowskiem 1705. Są i w Litwie Paszkowscy, Sylwester w Orszańskim, Konstantyn podczaszy Starodubowski w Mścisławskiem 1674. posłem na sejm 1678. Constit. fol. 7. Porucznikiem był pod Peteorską chorągwią. N. Hieronima Kołontaja podkomorzego Wołkowiskiego małżonka. N. Witkowskiego.

Kwitnie familia ta tak w Krakowskiem, jak Lubelskiem, w Mazowszu i w województwie Brzeskiem Litewskim. Z tych Jan Paszkowski majętność swoją w Zachorzu i Smolanach zostawił testamentem synowi swemu Jerzemu, wyznaczywszy córkom posagi, roku 1690. akta Brzeskie Litewskie w roku 1760. Z pozostałych sześciu córek Jana; dwie za życia ojca weszły w związki małżeńskie: Zofia najprzód za Bazylim Bortnowskim, a powtóre, z Stefanem Aleksandrem Żukowskim. Justyna z Bazylim Chocianowskim. Trzy po śmierci ojca poszły za mąż: Marianna najprzód za Czarnieckim, a powtóre za Sipajło. Anna za Laskowskim. Krystyna za Bukatym, a jedna na imię Barbara w stanie panieńskim umarła: syn lana jedyny Jerzy, pojął za żonę Mariannę Nowochońską w Połonnym hrudzie majętności, jej brata Jana Samuelowicza Nowochońskiego w roku 1685. umarł w Zachorzu i pochowany w Prużany roku 1709. zostawiwszy żonę z pięciu synami: Tomaszem, Mikołajem, Janem, Józefem i Sylwestrem, a z trzema córkami Joanną, Zofią, i Marianną akta Brzeskie jako wyżej: z córek Jerzego Paszkowskiego; Joanna buła za Władysławem Franciszkiem Barskim podstolim Pińskim, Marianna za Zachorskim, a Zofia za Łazowskim, z pięciu zaś synów Jerzego: Tomasz w małżeństwie z Reginą Bajerską zostawił dwóch synów Michała i Jana. Jan udał się na Ukrainę. Michał chorąży Malborski osiadłszy na Wołyniu pojął za żonę Monikę Piotrowską w ziemi Chełmskiej, córkę Mikołaja i Katarzyny z Płońskich Piotrowskich i ma z nią potomstwo. Syn drugi Jerzego Mikołaj bezdzietny, takoż Józef w stanie młodzieńskim umarł, i Sylwester trwając w stanie bezżennym, a [str. 258] towarzysząc przez czas długi w chorągwi pancernej zakończył życie w Wisznicach w województwie Brzeskiem roku 1780. Jan także syn Jerzego zostawał w chorągwi Petyhorskiej; miał za żonę Katarzynę Lubieniecką córkę Wojciecha i Marianny z Szorncelów Lubienieckich łowczych Nowogrodzkich. Akta Brzeskie Litew. i Włodzimierskie r. 1757. Potomstwo Jana zostało dwóch synów, Antoni i Tadeusz, a trzy córki, Marianna, Marcjanna i Joanna, z których Marianna zostaje za Danielem Belgramem, który cały swój majątek zapisał żonie, i jej sukcesorom akta metr. koron. r. 1794 i dawniejsze Brzeskie Chełm. Włodzim. Marcjanna była za Walerianem Bończą Rutkowskim cześnikiem Malborskim, po którym zostali synowie i córki, z których Anna poszła za mąż za Mikołaja Ciechowskiego, na ten, czas chorążego w regimencie buławy koron. a teraz stolnika Zydaczewskiego. Marianna także poszła za mąż za Antoniego Kamińskiego, chorążego w kawalerii narod. metryki ślubne w Warszawie u S. Krzyża. Syn Waleriana Rutkowskiego Józef nabył od wuja swego Belgrama wsi Dubnik w powiecie Włodzim. Drugi syn Michał był chorążym u gwardii konn. Lit. inne dzieci przy matce w Brzesk. Lit. Joanna zaś Paszkowska córka trzecia Jana poszła za mąż za Marcina Bąkowskiego, którym ojciec Jan odprzedał majętność swoją Kustowicze, nabytą od siebie. Akta Brzesk. roku 1755. i 1176. Umarł Jan w tychże Kustowiczach i pochowany w Horedcu r. 1780. syn Jana Antoni podstoli Lubaczewski żuje w bezżeństwie, a Tadeusz był w zakonie Jezuickim do zniesienia jego, potem wezwany do szkół Poznańskich za nauczyciela wyższych nauk, a stamtąd do J. O. księcia Poniatowskiego, na ten czas biskupa Płockiego przy którym był do śmierci jego na prymasostwie, i najprzód został kanonikiem kat. Płock. a potem postąpił na archidiakonią Podlaską. Są jeszcze Paszkowscy w Brzeskiem Litewskim: Jacek stolnik i podstarosta Brzeski Lit. z kilką braćmi i potomstwem płci męskiej, i żeńskiej złączeni z wielo tamże domami w Kijowskim, także Teodor Tadeusz Paszkowski pisarz ziemski Kijowski był deputatem na trybunał za naszych czasów po roku 1784. Antoni pisał się na elekcją Stanisława Augusta Króla z województwa Brzesk. Lit. Piotr pułkownik wosk Lit. poseł na sejm 1768. z Brzeskiego Lit. województwa. Jacek stolnik Brzeski Litewski, Tomasz wiceregent Winnicki, Jan poseł na sejm elekcji 1764. z ziemi Liwskiej, są i gdzie indziej w Mazowszu itd. ale nie mając dokładnej informacji trudno o nich pisać. - Kazimierz Paszkowski z Małopolski, umarł w Grudziądzu miał za sobą wdowę Rutkowską. Syn Kazimierza Andrzej ożenił się z Ligocką, a córka Kazimierza Agnieszka przybywszy do Wielkopolski, tę matka wydała za Stanisława Tomickiego, z którego córka Franciszka Dominikanką w Poznaniu: powtórnie zaś Agnieszka córka Kazimierza poszła za mąż, za Stanisława Gorczyczewskiego, wiceregenta grodz. Pozn. i pozostała z nich córka Zuzanna. - Józef z Brzezia Paszkowski syn Jana który z Krakowskiego przybył w strony dawniej Wielkopolskie i tam umarł zostawiwszy w wieku małoletnim wspomnianego syna, który roku 1788 tamże zostawał w własności swojej za Sampolnem w Skotnikach. - Jakub Paszkowski w województwie Lubelskiem ziemi Łukowskiej, mający za sobą Konstancją Boguszewską z którą spłodził syna Adama [str. 259] i córkę Małgorzatę za Józefem Celińskim. Adam Paszkowski mający za sobą Eleonorę Poszmanownę z którą zostawia potomstwo córek dwie: Teklę i Felicjannę i syna Antoniego. - Heraldyka Wielądka

Inne materiały zebrane z Herbiarza Boneckiego

Stefan z Brzezia kasztelan Wojnicki, z Anny hrabianki z Wiśnicza, Acta Terrestr. Cracov. 1379. spłodził dwóch synów, Zbigniewa z Brzezia i Stanisława: od Zbigniewa idą domy Lanckorońskich, Russockich, Włodzisławskich, Paszkowskich, od Stanisława Wojeńskich. 1379Paszkowski 1398 kupi Buńczarkę Piotr z Kociny h. Grabie, zawołania Kocina, zaświadcza 1398 r. w Wiślicy szlachectwo Bieniszowskiego. W 1388 r. wziął w zastaw Krzywaczkę, 1398 r. nabył Czarnków za 60 grzyw. od Czulickiego, a sprzedał Bunczarkę za 80 grzyw. Paszkowskiemu, żył jeszcze 1415 r.

Paszkowski Jan 1500 okolo Jan i Piotr, synowie „strenui" Wojciecha z Góry, 1442 r. na uniwersytecie krakowskim. Andrzej, podkomorzy poznański 1479 r., pisał się czasem Górką. Wojciech, kasztelan lendzki i starosta wschowski 1463 r., zabezpieczył 1472 roku posag żonie swej Jadwidze (M. 12 f. 98). Drugą jego żoną była Małgorzata, z której córka Katarzyna, żona 1-o v. Mikołaja Nakonowskiego, 2-o v. Andrzeja Oporowskiego. Matka jej zapisała posag 1502 r. (M. 17 f. 325 i 20 f. 114). Z pierwszej żony córka Jadwiga Górecka, za Janem Paszkowskim i synowie: Wojciech, Piotr, Jan i Maciej, po ojcu starostowie wschowscy, którzy 1502 r. zwolnieni zostali od wyprawy wojennej (M. 39 f. 39 i 20 f. 27).

Paszkowski Samuel 1621 r.zabity przez Kisielewskich w Rupniowie, Jan Lasocki , syn Marcina, kwitował 1601 r. Mijakowskiego z sumy po siostrzenicy swej, Agnieszce Jezierskiej, ożeniony 1-o v. z Agnieszką Gierałtowską, która kwitowała 1610 r. swych braci i z którą otrzymał 1620 r. konsens na cessję kilku wsi i wójtostw Łęki i Bielany Komorowskiemu (M. 166 f. 55), zeznał 1623 r. zapis dożywocia z drugą żoną, Zuzanną z Cieniawskich, wdową po Samuelu Paszkowskim, zabitym 1621 r. przez Kisielewskich w Rupniowie, umarł 1625 r.

Paszkowski 1622 "Paweł łaniewski pożyczył 1,000 florenów Paszkowskiemu 1622 r. (Bracł. V f. 1544).

Paszkowska 1624 okolo ¶ Łazarz Komorowski, żonaty już 1588 r. z Katarzyną Tuszowską, dziedziczką części Rusina, zabezpieczył jej 1604 r. 200 flor. posagu i zeznał z nią zapis dożywocia. Nie żył już 1619 r., w którym pełnoletni syn jego Łukasz, imieniem matki i nieletnich braci, Mikołaja i Stanisława, kwituje z dwóch różnych summ Jana z Komorowa. Ten Łukasz, dzierżawca Korzennicy, którą 1626 r. odstąpił Ramułtom, zabezpieczył 1625 roku ciotce swej Izabelli, 37 flor. odsetków, od kapitału 370 flor., który po jej śmierci ma zwrócić jej braciom, a swym stryjom. Stanisław, brat Łukasza, otrzymał 1624 r. od matki 1,000 flor. i w tymże roku zeznał zapis dożywocia z żoną, Barbarą z Ruszkowskich, 1-o v. Paszkowską (Zs. Bełs. 39 f. 58 40 f. 1203 65 f. 12, 364, 448 i 950 66 f. 306 Zs. Przem. 89 f. 90 95 f.853 i 861 97 f. 296 Gr. Przem. 84 f. 456).

Paszkowski 1636 otrzymał zapis Jan, syn Jana, komornik graniczny grójecki 1586 r., zabezpieczył w 1563 r. posagu 500 flor. żonie, Katarzynie z Falęckich, na Czachowie i Jasieńcu. Z niej: Paweł, Katarzyna, Urszula, Agnieszka, Dorota, Zofia i Jan w 1589 roku (Ibid. 31 f. 168 58 f. 121 i 873 DW. 57 f. 854). ¶ Paweł, syn Jana, żonaty z Potencyą Chodowską 1618 r., pozostawił syna Jerzego, który zapisał sumę Paszkowskiemu w 1636 r. (Zap. Lub. 35 f. 911

Paszkowska(Bobowska( Jadwiga 1650 okolo Tomasz, z Jadwigi Paszkowskiej, miał dwóch synów: Sebastyana i Piotra. Pierwszy odstąpił drugiemu część dóbr Paszki Wielkie 1783 r. Po Piotrze zostało dwóch synów Stanisław i Mateusz. Stanisław otrzymał 1763 r. pewien zapis od ciotki swej, Teresy z Rozwadowskich Rolowej, a Mateuszowi odstąpił ojciec część Paszek 1781 r. Obaj synowie Piotra, legitymowali się ze szlachectwa 1804 r., w Galicyi zachodniej (Quat. VIII. 116).

Paszkowska(Falińska) Zuzanna 1666 r. O Jakóbie, synie Stanisława, żadnej wzmianki nie znaleźliśmy, że jednak był on bratem Gabryela i Andrzeja, dowodzi ta okoliczność, że syn jego Stanisław, sprzedając 1634 r. łan gruntu na Grabiach Janowi, synowi Gabryela, nazywa go bratem stryjecznym. Drugim synem Jakóba był Maciej. Ów Stanisław, żonaty 1-o v. z Barbarą z Piotrowskich, z którą zeznał zapis dożywocia 1630 r., 2-o v. z Zuzanną Paszkowską, z którą zeznał takiż zapis 1666 r., z drugiej żony miał syna Mikołaja, oraz córki: Ewę, za Mateuszem Suffczyńskim 1672 r. i Zuzannę, za Stanisławem Żelazowskim 1682 r. Ta Zuzanna, zdaje się, była 2-o v. żoną Jana Dąbrowskiego (DW. 62 f. 423). ¶ Mikołaj zeznał 1682 r. zapis dożywocia z żoną, Anną z Sobiekurskich. Z niej córki: Anna, za Józefem Rysiewskim 1723 r. i Maryanna, 1-o v. Antoniowa Dybowska, 2-o v. Antoniowa Górecka 1730 r. Z drugiej żony, Konstancyi z Trzcińskich, z którą zeznał zapis dożywocia 1698 r., miał Mikołaj córki: Justynę, żonę Michała Dybowskiego 1723 r. Rozalię, za Antonim Bąkowskim 1730 r. i Dorotę za Antonim Olszewskim 1730 r., oraz synów: Krzysztofa i Stanisława (Perp. Czers. 8 f. 311 9 f. 193 13 f. 82 i 425 14 A f. 20 14 D f. 163 15 f. 75

Paszkowski Mikołaj wyszedł za Lgocką 1673 brał slub Krzysztof, piąty syn Gabrjela, sprzedał 1634 r. część Lgoty Palczowskiemu (Zap. Gr. Krak. 237 f. 91), ożeniony z Jadwigą Nuryńską, miał córkę Urszulę za Mikołajem Paszkowskim 1673 r. (Ibid. 291 f. 1258) i syna Zygmunta, który wraz z stryjecznym bratem Andrzejem, procesował 1679 r. wdowę po stryjecznym bracie Samuelu, a z żony, Brygidy Paszkowskiej (Ibid. 285 f. 1726), miał córki: Dorotę, zakonnicę Zofję za Aleksandrem Garlickim 1718 r. i synów: Dominika, plebana w Bobinie 1713-1729 r. Franciszka i Andrzeja (Zap. Gr. Krakow. 313 A f. 806 334 f. 2726 i 2728 345 f. 2575).

Paszkowska (Boguszewska)Konstancja mi sie zdaje wyszła za Paszkowskiego 1700 okolo Udowodnienie szlachectwa przez Jana Kazimierza, dopełnione w grodzie warszawskim 1686 r. (DW. 56 f. 1806 )poucza nas, że żyjący w połowie XVI-go wieku Marcin, dziedzic na Boguszach, w ziemi drohickiej, miał dwóch synów: Stanisława i Trojana. Stanisław z Małgorzaty Zaleskiej miał syna Pawła, który z żoną Anną z Rudzieńskich, córką Franciszka, zeznał zapis dożywocia 1628 r. (Perp. Czers. 8). Kazimierz, syn Pawła, żonaty z Zofią z Piegłowskich, córką Wojciecha, dziedzic Górowa 1668 r. (Kętrz. f. 353), miał syna Jana Kazimierza, który z żoną Zuzanną z Wolęckich, 1-o v. Łączyńską, zeznał zapis dożywocia 1686 r. (Perp. Czers. 14 A). Jan Kazimierz, 1690 r. komornik ziemski lubelski, 1700 r. i burgrabia czerski, w końcu pisarz stężycki. synowie jego: Michał, Józef i Stanisław, kanonik kijowski 1733 r. Michał, podstoli latyczowski i burgrabia czerski, żonaty z Maryanną z Zawiszów, wdową po Andrzeju Oborskim, zeznał z nią zapis dożywocia 1711 r. Józef, żonaty z Zofią z Bobickich, ustąpił synowi swemu Leopoldowi pewną sumę 1749 roku. Konstancya, siostra Leopolda, 1-o v. Paszkowska, 2-o v. Szczucka (Perp. Czers. 17, 18, 23 A, 27, 29 i 39). Trojan, drugi syn Marcina, miał synów: Jakóba i Stanisława. Jakóba, z Katarzyny z Falkowskich, syn Walenty, i Stanisława, z Magdaleny z Korzeniowskich, syn Jakób, byli świadkami w sprawie udowodnienia szlachectwa przez Jana Kazimierza

Paszkowska Maria wyszła za Łozowskiego 1700 okolo Jan na Łozowie Łozowski, [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] syn niegdy Sebastjana, łowczy halicki, wraz z żoną, Marją z Paszkowskich, odziedziczył część Łozowa po stryju Jakóbie Szymonowiczu i po bracie Walentym Łozowskich, o czem świadczy kwit dany Daniłowskiemu 1721 r. (Gr. Kijow

Paszkowska Helena wyszła za Jakób Radgorki 1700 przed 2) Hieronim Bleszczyński z Błeszna Błeszyński, syn Stanisława i Katarzyny z Masłowic Rychłowskiej, nabył 1699 r. dobra Lipicze, od Józefa z Błeszna Błeszyńskiego, syna Piotra i Agnieszki z Lipnickich (Gr. Wieluń.). Hieronim miał brata Józefa, o którym niżej. Hieronim, ożeniony z Barbarą Radgoską, córką Jakóba i Heleny z Paszkowskich, pozostawił dwóch synów: Józefa, kanonika krakowskiego i Macieja, burgrabiego grodzkiego sieradzkiego 1754 r., który zapisał 1757 r. tysiąc florenów na kościół w Gidlach (Zs. Sier.). Z Krystyny Romiszowskiej, syn jego Jan Chrzciciel Władysław Franciszek, ur. w Błesznie 1754 roku (metr. w Częstochowie) żonaty 1-o v. z Franciszką Kiedrzyńską, 2-o v. z Teklą N., z pierwszej żony pozostawił syna Grzegorza Jana, ur. w Kamyku 1790 r. (metr. w Kłobucku), a z drugiej - syna Ignacego Dominika, ur. 1800 r. w Kuźnicy (metr. z kośc. Bialskiego pod Częstochową), posesora Chrustowa i Zawody, w powiecie sieradzkim, 1837 r. Grzegorz zaślubił 1812 r. w Częstochowie Helenę, córkę Jana Trepki i pozostawił z niej synów: Ignacego Franciszka Ezechiasza i Ludwika Andrzeja Leona, bliźniaków, ur. 1813 r. w Starej Hucie (metr. w Poczesnej), Stanisława Felicyana, ur. tamże 1819 r., Wojciecha Franciszka, ur. w Furmanowiznie 1822 r. (metr. v Częstochowie) i Józefa, ur. w Hucie 1829 r., wylegitymowanych ze szlachectwa w Królestwie w latach 1839-1851.

Paszkowska(Bełchacka) Anna 1700 przed rokiem Adryjan Bełchacki, kasztelan biecki i starosta lipnicki, z pierwszej żony, Anny z Paszkowskich, pozostawił niżej wymienione dzieci: Baltazara, starostę lipnickiego, Jerzego, Antoniego, cześnika krakowskiego, Teresę Andrzejową Lgocką, podwojewodzinę lelowską, zmarłą 1729 r., Agnieszkę czy Konstancyę Kałęską, Zuzannę Janowę Skrzetuską, Barbarę Stanisławowę Szembekową, wojskę krakowską, Katarzynę Trębecką i Zofię, zakonnicę (A. Krak. i Żychl. przy Lgockich).

Paszkowska Marianna 1714 sprzedała czesc wsi Zabiele ¶ Wojciech Koszut Grochowski , syn Stanisława, nabył 1714 r. część wsi Zabiele, od Maryanny Paszkowskiej.

Paszkowski Szymon 1717 roku wyszedł za Anielę Kossecką Michał, starszy brat Tomasza, towarzysz husarski królewski, elektor Augusta II-go, z województwa krakowskiego, z czasem podczaszy mielnicki, żonaty był 1-o v. z Anną z Romerów, 2-o v. z Teresą z Rudołtowic Kotkowską, wdową po Łukaszu Bratkowskim i Aleksandrze Sobieszczańskim, która 1722 r. przyszłemu czwartemu mężowi swemu, Antoniemu z Milzna Miłżeckiemu, 12,000 florenów zapisała. Z pierwszej żony: Aniela, 1717 r. za Szymonem Paszkowskim i Ignacy, z drugiej - Antonina, za Marcyanem Żuk Skarszewskim (Gr. Biec. 15 f. 403 101 f. 158 157 f. 1065 320 f. 7 Gr. Sandom.).

Paszkowska Marianna wyszła za Niedzwieckiego Michała miała córke 1730 okolo urodzona Dominik Hilenowski, ożeniony z Jadwigą Miedźwiecką v. Niedźwiecką, córką Michała i Maryanny z Paszkowskich, zostawił córki: Wiktoryę, za Michałem Wasilkowskim, Konstancyę i synów: Józefa i Wojciecha (Gr. Lwow. z 1772 r.), wylegitymowanych ze szlachectwa 1782 r., w sądzie grodzkim lwowskim. Stanisław 1794 r. we Lwowie

Paszkowski Piotr był szwagrem 1740 okolo Kalikst Hormowski, pisarz dekretowy litewski 1740 r. (Arch. Sbor. Dok. XI), marszałek sejmiku brzeskiego 1745 roku, bardzo uczony szwagrem jego był Piotr Paszkowski, pułkownik wojsk litewskich

Paszkowska (Dwerniccka)Brygida 1745 urodzila syna Stefan v. Szczepan, wojski dźwinogrodzki 1739 r., wojski żydaczowski 1740 r., z którego urzędu rezygnował 1755 r., następnie z pisarza grodzkiego przemyskiego łowczy przemyski 1758 r., a cześnik 1769 r., nabył Bachórz, Chodorówkę i Laskówkę, w ziemi sanockiej, które następnie sprzedał 1769 r. za 180,000 fl. Marcinowi Dwernickiemu, stolnikowi wendeńskiemu (Gr. Przem.). Z Brygidy z Paszkowskich, pozostawił syna Faustyna, ur. w Kornalowicach 1745 r. (metr. w Dublanach), który wykupił w 1770 r. Jałtuszków, w powiecie latyczowskim, od Kaweckiego i stąd pisał się starostą jałtuszkowskim. W 1775 r. potwierdził umowę z Krosnowskim, dotyczącą nabycia Wałowic, w ziemi rawskiej (Kancl. 48 II f. 107 DW. 95 f. 17 i 96 f. 706 M. 293 f. 48). Był on właścicielem Balina, w województwie podolskiem, na odprawianie w którem jarmarków, otrzymał przywilej królewski 1782 r. ¶ Faustyn, podkomorzy nadworny Stanisława Augusta 1782 r., starosta jałtuszkowski, legitymując się ze szlachectwa w Galicyi i w gubernii podolskiej 1802 roku przedstawił, że jest synem Szczepana, wnukiem Łukasza, prawnukiem Dymitra, praprawnukiem Siemiona, który znów był synem Iwana, wnukiem Dymitra, prawnukiem Hryćka

Paszkowska (Dramińska) Teresa 1752 dostala zapis dozywocia Stefan, Jan i Franciszek, synowie Stefana Dramińskiego i Małgorzaty Strzeszewskiej, 1693 r. (Gr. Przem. 251 f. 328). Z nich Franciszek, z Barbary Pinińskiej, zostawił synów: Jana Antoniego, Stefana Dominika i Stanisława. Stanisław, stolnik nowogrodzki, z pierwszej żony, Anny Jugiewiczównej, córki Sebastyana, miał córkę Wiktoryę, 1749 r. żonę 1-o v. Ignacego Tarnowieckiego, 2-o v. Trzecieską z drugiej żony, Anny Broniewskiej, Teresę, w zakonie Osannę Maryannę Antoniową Marynowską i Franciszkę z trzeciej, Teresy Paszkowskiej, z którą zeznał 1752 r. zapis dożywocia, miał córkę Urszulę, 1-o v. Józefową Kleczyńską, komornikową ziemską żytomierską 1772 r., 2-o v. Naramowiczową i synów: Jerzego Wojciecha, Józefa Kazimierza i Jana Antoniego, wylegitymowanych ze szlachectwa 1782 r. w sądzie ziemskim lwowskim. Tegoż roku w sądzie lwowskim legitymował się także Jakób Michał.

Paszkowska z Brzezia Antonina wyszła za Lewickiego 1756 przed Adam, syn Stanisława i Konstancji Łagunianki, wnuk Pawła, współdziedzica Cierpigorza, Salonek i Leśna, w przasnyskim, który podpisał, z ziemią przemyską, elekcję króla Michała, pozostawił, z Joanny Zarankównej Horbowskiej, syna Kazimierza, po którym, z Antoniny z Brzezia Paszkowskiej, synowie: Ignacy Adam i Józef. ¶ Ignacy Adam, deputat podlaski na Trybunał koronny 1756 r. (Matusz.), łowczy lwowski 1759 r., podstarości 1764 r. i sędzia grodzki przemyski 1766 r., kasztelan inflancki 1769 r., zrezygnował z tej godności 1778 r., nabył 1782 r. wójtostwo we wsi Hołody, w bielskim, od Branickiego (M. 232 f. 699), dziedzic Birczy, Nowejwsi, Leszczawy, Trzciańca i innych, ożeniony był najpierw z Marjanną Tarnawiecką, stolnikówną wianicką, a następnie z Salomeą Morską, wdową po Józefie Humnickim, łowczym przemyskim, zmarłą 1790 r. Z pierwszej żony miał kasztelan kilkoro dzieci, z których Anna v. Joanna Magdalena, ur. 1746 r. (metr. w Sanoku), zaślubiona 1759 r. 1-o v. Michałowi Błońskiemu, podstolicowi, w końcu chorążemu sanockiemu, a 2-o v. Żurowskiemu

Paszkowski 1758 sprzedał cześc wsi Paszków Bartłomie Jezierskij, syn Piotra, nabył 1758 r. części Paszków Pęców od Paszkowskiego, a z żony Maryanny, miał syna Jana Nepomucena, ur. 1760 r. (metr. w Radzyniu). ¶ Jakób, syn Piotra, nabył część tychże Paszków od Piotra Rozwadowskiego 1779 r. Żonaty 1-o v. z Maryą Truchonowiczówną, 2-o v. z Rozalią N., pozostawił z pierwszej żony: Andrzeja, ur. 1754 r. i Mikołaja, ur. 1757 r. (metr. w Wohyniu), a z drugiej, Józefa, ur. 1778 r. (metr. w Radzyniu), którzy wraz z Janem Nepomucenem, legitymowali się ze szlachectwa w Galicyi zachodniej 1804 r.

Paszkowska Franciszka wyszła za Krassowskiego 1765 urodził się jej syn Piotr Krassowski, syn Józefa Kocima i Franciszki z Paszkowskich, ur. 1765 r. w parafii Ułan. Ojciec jego, Józef Kocim, syn Mikołaja i Joanny Pietrzykówny Krassowskiej, wnuk Pawła i Marcyanny Stockiej, sprzedał 1768 r. Kiełpińskiemu, część Wierzchowin (Quat. V f. 46).

Paszkowska(Karczewska) Agnieszka 1766 jej syn Michał, syn niegdy Tomasza i Agnieszki Paszkowskiej, wraz z żoną, Katarzyną z Błażyckich, kwitował 1766 r. Jabłkowskiego i ustąpił mu Bogucic (Gr. Sieradz.).

Paszkowska( Batowska) Franciszka 1775-zm okolo po 1800 roku Aleksander Batowski, stolnik wielki króla saskiego, w księstwie warszawskiem, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Hiszpanii 1810 r., następnie za królestwa kongresowego wielki łowczy, otrzymał 1820 r. przyznanie tytułu hrabiowskiego, przez Deputacyę Senatu. był synem Antoniego Batowskiego i Franciszki Paszkowskiej

Paszkowska Franciszka wyszła za Antoniego Batowskiego 1780 przed Hr. Gabryel,Jaworski 1773 r. zastawny posiadacz Łętowni i Lipowca (Gr. Przem 271 f. 211), później dziedzic klucza Ropczyc i wielu innych, członek Stanów galicyjskich, od 1788 r. szambelan króla Stanisława Augusta, kawaler orderu Św. Stanisława, żonaty 1-o v. z Maryanną z Załęskich, miecznikówną czerską, kwitującą 1773 r. z posagu, zeznał 1779 r. z drugą żoną, Teklą z Batowskich, córką Antoniego i Franciszki z Paszkowskich, zapis dożywocia (Gr. Przem. 271 f. 211 i Gal. Tab. Pact. Nov. 2 f. 113 3 f.

Paszkowska ( Gutowska) Konstancja 1780 przed Jan, syn Piotra i Zofii Oszczepalskiej, miał z Konstancyi Paszkowskiej syna Tomasza, ożenionego z Wiktoryą Gutowską, z której synowie: Stanisław i Antoni 1782 r. w sądzie ziemskim bełskim, a Aleksander 1790 r. w Wydziale Stanów galicyjskich, legitymowali się ze szlachectwa. ¶

Paszkowska ( Grabowska )Teofila 1780 roku jej syn Adam był regentem grodzkim Lwowskim Kazimierz, wojski bracławski, syn Jakóba i Zofii z Chrzanowskich, wspólnie z żoną, Teresą z Kamienieckich, wziął 1692 r. w zastaw Ułazową, w bełskiem, od Sieniawskich, którą syn ich Hieronim, wojski bracławski, 1770 r. już nieżyjący, w 1733 r. posiadał. ¶ Hieronim, żonaty 1-o v. z Teofilą Paszkowską, 2-o v. z Teresą Cebrowską z pierwszej żony pozostawił synów: Adama Łazarza, regenta grodzkiego lwowskiego 1780 r., Józefa, wojskiego bracławskiego i Tomasza, skarbnika bracławskiego z drugiej: Michała, kapitana pułku pieszego, buławy wielkiej koronnej i Floryana, wylegitymowanych ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim lwowskim (Gr. Bełs. Fasc. 27 f. 814 i Gr. Lwows. 320 f. 333

Paszkowska (Góreccka) Helena 1782 jej syn dowiódł szlachectwo Józe Góreccki, subdelegat grodzki trembowelski, syn Stanisława i Heleny Paszkowskiej, wnuk Michała i Barbary Rudnickiej i1783 Daniel otrzymał szlachectwo na sejmie 1768 r. W 1781 r., był starostą malczowskim i szambelanem Stanisława Augusta. W 1782 r. otrzymał Wroczyn i Puzowo w województwie wołyńskiem (M. P.). żonaty 1783 roku z Maryanną z PaszkowskichArtykuł ze strony


Rody i herby szlacheckie na Litwie (XXI)

Wileńszczyzna była prawdziwym ogrodem botanicznym szlachty i - jakiej szlachty! Siedzieli tu od pogańskich czasów, bo od Mendoga - Jundziłłowie, Wismontowie, od Gedymina - Dogilowie, Ejgirdowie, od Jagiełły i Witolda - Krupowiczowie, Zapaśnikowie, Krupowiesowie,Wilbikowie, Mickiewiczowie, Koczanowie, Dowgirdowie, Jodkowie, Bartoszewiczowie i inni. W samym lidzkim powiecie pod koniec XVIII w. kwitło jakieś 600 nazwisk szlacheckich, a w tym kilkanaście rodzin o nazwisku, naszego Wieszcza, Mickiewicz.

Herb Zadora

W polu błękitnym głowa lwa srebrna ziejąca płomieniem czerwonym. W klejnocie nad hełmem taka sama głowa lwa.

Znamy następujące średniowieczne pieczęcie tego herbu: 1399 i 1404 Zbigniew z Brzezia; 1413 Jawnuta Wolimuntowicz, wojewoda trocki; 1431 Rumbold, marszałek litewski (ziemski); 1431, 1432 i 1434 Kieżgajło, starosta żmudzki.

Aktem unii horodelskiej w 1413 roku przeniesiony na Litwę. Ród Zadorów reprezentował Zbigniew z Brzezia, marszałek Królestwa Polskiego; do rodu został adoptowany Jawnuta Wolimuntowicz, wojewoda trocki 1).

Ród ten zamieszkiwał ziemię krakowską, sandomierską i wileńską. Należały do niego między innymi następujące rodziny: Andruszkiewicz, Balicki, Bartoszewski, Bychowski, Ciesielski, Dowgiało, Hołowczyc, Karwowski, Kieżgajło, Kurowski, Lechnicki, Lipiński, Majewski, Narbut, Paszkowski, Piasecki, Strykowski, Szpakowski, Zawisza, Życieński.

W nieopublikowanej pracy Lecha Paszkowskiego (autora między innymi książki "Polacy w Australii") "Na falach życia" o pochodzeniu Paszkowskich czytamy: Nazwisko Paszkowskich miało pochodzić od wsi Paszkówka, położonej w okolicach obejmujących Bochnię, Wadowice, Lanckoronę, Brzezie i Pobied, gdzie osiadł ród Zadorczyków. Jerzy Wyrozumski w życiorysie Przedbora z Brzezia h. Zadora, zmarłego około roku 1387, podstolego krakowskiego, pisze, że "gniazdem rodowym" Zadorczyków "była wieś Chełm w ziemi sieradzkiej". Nazwisko pojawiło się w dokumentach po raz pierwszy w roku 1468. 2)

W zachowanym dokumencie w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy (zesp. 391, inw. 1, vol.1046 s. 16 - 17) czytamy: Wywód Familij Urodzonych Paszkowskich herbu Zadora.

Przed Nami Janem Marcinkiewiczem Żabą Marszałkiem Gubernskim Wileńskim Radcą Stanu Komandorem i Kawalerem prezyduiącym, oraz Deputatami z Powiatów Gubernij Wileńskiey a mianowicie z Wileńskiego Janem Krukowskim Kolleżskim Sekretarzem i z Zawileyskiego Macieiem Kurkowskim, z Brasławskiego Janem Szczepowskim Kolleżskim Sekretarzem, z Kowieńskiego Kudorowskim Radzcą Honorowym i z Rosieńskiego Józefem Milanowskim do przyimowania i roztrząsania Wywodów Szlacheckich Wybranymi złożony został Wywód Rodowitości Szlachetney Familij Urodzonych Paszkowskich Herbu Zadora, przy prośbie Dworzanina Konstantego Dominika syna Woyciecha Paszkowskiego do tey Deputacyi podaney, w którey wyraził: że Familia iego od naydawniejszych czasów szczycąc się dostoynością starożytną szlachecką podług Swiadectwa Dzieiów Kronikarzy Polskich używa Herbu Zadora którego opisanie iest następne:" Zadora Herb w polu błękitnym Głowia Lwia kosmata szara, z otwartey paszczy swoiey pięć płomieni ognistych w prawą stronę wypuszczaiąc nad Hełmem takoż głowa", A że Pradziad Familij proszącego Karol - Kazimierz Paszkowski Podczaszy Mścisławski pochodząc od przodków Rodowitey I starożytney szlachty dziedziczył po nich na się spadłe Maiętności Ułukie y Leciahy w powiecie oszmiańskim położone z poddaństwem a Zabowicze takoż z poddaństwem w powiecie Rzerzyckim leżące za zasługi Kraiowi okazane od Nayiasnieyszego Króla Jana III y Całey rzeczy - pospolitey nadane na Seymach dwoma Konstytucyami stwierdzone - y że takowe Dobratak Oyczyste Ułukie Leciahy iako też od Króla nadane Zabowicze wspólnie z Żoną swoią wybył Urodzonemu Rostockiemu (Łostockiemu ?) Strażnikowi Wołyńskiemu przekonało otem Prawo przedażne 1694 Stycznia 4 dat. A Julij 12 dnia w Trybunale Litewskim przyznane - Że z pomiędzy synów rzeczonego Karola - Kazimierza Paszkowskiego Podczaszego Mścisławskiego Syn Franciszek był Rotmistrzem Powiatu Wiłkomierskiego posiadał Za prawem Zastawnym w Summie Trzydziestu Tysięcy Złotych Polskich Folwark Podskoczymowszczyzna z poddanymi w Xtwie Żmudzkim w powiecie Eyragolskim położony, y że y że z Żony Barbary Małachowskiey między dalszem Potomstwem wydał na Świat Syna Woyciecha Towarzysza Chorągwi Petyhorskiey Oyca dziś wywodzących się - przyniosły o tem Zapewnienia następne dowody 1, 1752 apryla 16 dattny a Maja 11 dnia w Ziemskim Upitskim akttny Gleyt Urodzonemu Franciszkowi Paszkowskiemu Rotmistrzowi Powiatu Wiłkomierskiego na Zniesienie Kondemnat podstępnie na nim otrzymanych dany. 2, 1766Augusta 18 dattny Testament z addytamentem 1767 marca 23 dnia zapisanem a w Roku 1776 Juny 24 dnia w Grodzie Powiatu Wiłkomierskiego aktywowany pomienionego Franciszka Paszkowskiego Rotmistrza Wiłkomierskiego przez który On tak po Oycu Swoym Karolu - Kazimierzu Paszkowskim Podczaszym Mścisławskim Summę Trzydzieście tysięcy Złotych Polskich na Maiętności Podskoczymowszczyźnie ulokowaną otrzymawszy iako też dalsze Kapitały y zchodząc ztego Świata rozdzieli potomstwo Swoie y 3, 1829 dbra 7 dnia za Nr 67 Świadectwo z byłego Trybunału Litewskiego wydane wtem że pomieniony Woyciech Syn Franciszka Paszkowskiego Rotmistrza jako Rodowity Szlachcic w Służbie Woienney w Woysku Litewskim w Kawaleryi Narodowey temu tylko Stanowi właściwey zaymował Stopień aktualnego Towarzysza y ony aż do Roku 1775 pełnił - z jakowych dowodów wyświeca się wyraźnie że nieraz rzeczony Woyciech Paszkowski Oyciec wywodzących się iest Synem Synem Franciszka Rotmistrza Powiatu Wiłkomierskiego y wnukiem Karola - Kazimierza Podczaszego Mścisławskiego oraz że był aktualnym Towarzyszem w Kawaleryi Narodowey w Woysku Litewskim. Że proszący Konstanty - Dominik oraz Bracia iego Antoni z Synami Antonim, Rafałem, Józefem - Rafałem, Marcelim - Janem y Waleryanem oraz Eliasz - Marcin z Synami Ignacym - Fortunatem y Leopoldem - Romualdem są Synami Woyciecha Franciszkowicza Paszkowskiego Towarzysza Kawaleryi Narodowey Woysk Litewskich dowiodły tego Metryki jch Chrzestne - a) 1777 Junij 28 Konstantego - Dominika b) 1779 augusta 17 Antoniego c) 1789 februaryi 30 Eliasza - Marcina Synów Woyciecha d) 1810 marca 29 Antoniego e) 1812 dbra 15 Rafała f) 1814 marca 16 Józefa - Rafała g) 1820 maja 16 Marcellego - Jana h) 1822 apryla 2 Waleryana Synów Antoniego j) 1828 stycznia 21 Ignacego Fortunata i k) 1833 sierpnia 27 Leopolda - Romualda Synów Eliasza wszystkie przez Konsystorz Rzymsko Katolicki Wileński o zgodności zaświadczone. Że z tych Konstanty Woyciechowicz Paszkowski dziedziczył Folwark Pokubaciszki zwany w powiecie Wiłkomierskim położony y ony wybył Urodzonemu Dominikowi Paszkowskiemu poiaśniła otem Jntromissya Woźnieńska Urzędowie sporządzona 1815 dbra 4 dnia datt a 7 dnia w Ziemstwie Wiłkomierskim zeznana y 9 dnia tegoż roku i miesiąca przez Sąd Grodzki tegoż Powiatu Konnotowana po wybyciu Oyczystego Maiątku Pokubociszek że tenże Konstanty Paszkowski Chorąży b. Woysk Polskich był Possesorem Arędownym Folwarku Ziniatowczyzny z iednastu poddanymi poświadczyło otem Prawo arędowne 1824 februaryi 1 dnia prze UU-ych Wieliczków Sędziów Granicznych Wiłkomierskich wydane. Na ostatek, że wywodzący się pochodząc z przodków Dostoynością Starożytną Szlachecką zaszczyconych są aktualną i Rodowitą Szlachtą w Spiskach Ominionych rewizyi byli zapisani za Szlachtą y okładem podusznym niebyli. Dowiodły tego 1824 dbra 23 nastała a 1830 stycznia 14 dnia za N 286 wydana Rezulucya Izby Skarbowey Wileńskiey w tem że Dominik, Antoni y Marcin Synowie Woyciecha Paszkowscy w Rewizyi 1795 r. byłey są zapisani za Szlachtę y 2) 1820 (...) 31 dnia za N 626 świadectwo od Urzędu Marszałka Powiatu Wileńskiego na mocy powyższych dowodów prosił Sobie y Braci swojm z jch Potomstwem Dostoyność Dworzańską przyznać. Dekret sformować Kopią onego wydać y Całe Dzieło na rozpatrzenie y aprobatę do Heroldyi przedstawić Na fundameńcie przeto wyżey poszczególnionych Dowodów Rodowitość Szlachetną Familij Urodzonych Paszkowskich probuiących My Marszałek Gubernski i Deputaci Powiatowi Stosownie do przepisów w 92 punkcie Dyplomatu Nayłaskawiey Dworzaństwu w Roku 1785 nadanego wyrażonych Postanawiamy: Urodzonych: proszącego Konstantego Dominika dwojmiennego, Antoniego z Synami Antonim, Rafałem, Józefem - Rafałem, Marcellim - Janem dwojmiennymi i Waleryanem, Eliasza - Marciana dwojmiennego z Synami Ignacym - Fortunatem y Leopoldem - Romualdem dwojmiennymi Braci rodzonych Synów Woyciecha Towarzysza Kawaleryi Narodowey Woysk Litewskich, wnuków Franciszka Rotmistrza Powiatu Wiłkomierskiego Prawnuków Karola Kazimierza Podczaszego Mścisławskiego Paszkowskich za aktualnych Dworzan uznać do Księgi Dworzańskiej Gubernij Wileńskiey Części pierwszey umieścić a niewydaiąc Stronie Kopij takowego Dekretu Stosownie do Ukazu Naywyższego dnia dbra 1832 roku nastałego. Całe Dzieło na rozpatrzenie do Heroldyi przedstawić. Działo się na Sessyi Deputacyi Wywodowej Szlacheckiey Gubernij Wileńskiey w Wilnie. (Zachowana jest oryginalna pisownia).

Podpisy: Marszałka guberni wileńskiej Jana Marcinkiewicza Żaby, deputata Kudorowskiego, sekretarza Macieja Jeśmonta i archiwisty Wojszwiłło.

Oprócz wymienionego w tekście Karola Kazimierza - podczaszego mścisławskiego należy wymienić jego syna Jana - łowczego brzeskiego. Innych potomków: Jerzy Konstanty urodzony 1784 roku - sędzia graniczny powiatu wileńskiego, Maciej urodzony 1847 r. - dyrektor kolei nadwiślańskiej, moskiewsko - brzeskiej; kawaler orderów: św. Stanisława 2 stopnia, św. Anny 2 stopnia, Wacław Julian urodzony 1881 r. - inżynier technolog, profesor żelbetnictwa na Politechnice Warszawskiej, pierwszy minister komunikacji II Rzeczypospolitej (jego potomkowie mieszkają w Argentynie), Wiktor (1841 - 1890) doktor medycyny - działacz patriotyczny, zmuszony emigrować do Francji po 1863 r., gdzie brał udział w Komunie Paryskiej w sztabie gen. W. Wróblewskiego, Kazimierz - powstaniec 1863 r. w oddziale Wisłoucha w powiecie trockim. 4)Maria Gertruda (1859 - 1925) działaczka PPS. Współpracowniczka Piłsudskiego, Zofia (1766 - 1845) nauczycielka i działaczka społeczna, Adolf (1847 - 1884) inżynier komunikacji, Henryk (1887 - 1969) piłsudczyk, gen. brygady WP, w latach 1928 - 1930 komendant Obszaru Warownego Wilno, po II wojnie światowej w W. Brytanii, Tytus (1860 - 1894) działacz rewolucyjny; skazany na 10 lat katorgi za współpracę z organizacją "Narodnaja Wola" szykującą zamach na cara Aleksandra III, popełnił smobójstwo w Jakucku.5)

Dużo informacji na temat innych gałęzi rodu Paszkowskich herbu Zadora możemy przeczytać w "Herbarzu Polskim" Kacpra Niesieckiego w tomie VII na stronach 256 - 259 wydanym w Lipsku w 1841 r.

Przypisy:

1) S. Górzyński, Jerzy Kochanowski, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1994, s. 162

2) L. Paszkowski "Na falach życia", rękopis

3) LVIA, zesp. 391, inw. 1, vol.1046 s. 16 -17 Rodowód Paszkowskich

4) zesp. 438, inw. 1, vol. 1490 s. 123 Powstańcy 1863 r.

5) Wileński słownik biograficzny, pod redakcją Henryka Dubowika i Leszka Jana Malinowskiego; Bydgoszcz 2002, s. 277

Nasz Czas 45 (584)