Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

Rody Kuliczkowskich

A. Boniecki, Herbarz Polski


Józef 1651 r. stawił jednego konia na popis ziemi lwowskiej.

Jakób podpisał, z województwem bełskiem, elekcję króla Michała, a Tomasz, z województwem ruskiem, obiór Augusta II-go.

Stanisława i Agnieszki z Siedleckich, córka Marjanna z mężem, Janem Chrzanowskim, zeznali 1745 r. zapis wzajemnego dożywocia w Warszawie (DW. 71 f. 383).

Andrzej, żonaty z Teresą Zubówną, komornikówną graniczną halicką, 1-o v. Zarembiną, która zawarła 1775 r. ugodę o Meduchę z Duninem (Gr. Hal.).

Marcin, syn Tomasza i Krystyny Swaryczewskiej, wnuk Józefa i Anny Swaryczewskiej, pozostawił, z Heleny Swaryczewskiej, synów: Jana, Michała, Jerzego i Andrzeja, wylegitymowanych ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim lwowskim.

Z nich Jerzy miał, z Marjanny Daszkowskiej:

  1. Andrzeja, po którym, z Juljanny Schleicherówny,

    Franciszek Maciej i

  2. Józefa, po którym, z Zofji Wereszczyńskiej, Karol i Antoni, wszyscy razem z ojcem wylegitymowani ze szlachectwa 1828 roku, w Wydziale Stanów galicyjskich (M. Dunin Wąs.).

  3. Jan i Andrzej wylegitymowani ze szlachectwa 1782 roku, w sądzie ziemskim lwowskim (Goł.).

Inne materiały zebrane z Herbiarza Boneckiego

Maryanną Kuliczkowską. 1745

Zofii z Kuliczkowskich 1795 Antoni Grochowalski sprzedał 1775 r. część swą w Świerczyńsku małem, Truszczówku i Gieskach Bierzyńskiemu (Gr. Piotr.), przeniósł się do Galicyi, gdzie nabył Głuchowice i część Czyżykowa (Tab. Galic. )i jako członek Stanów galicyjskich, legitymował się 1795 r. w Wydziale Stanów ze szlachectwa i

MARIANNA KULICZKOWSKA 1798 Antoni Feliks Latko Kobyliński, posesor Wołoszczy, mial dwuch synow minymi JaCKA


Honorata Kuliczkowska okolo 1815-1870 Ludwik Aleksander Lgocki ur. 1809 r., zmarły 1867 r. dziedzic Lgoty dziedzic Lgoty, oficer wojsk austrjackich,

Z Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899

Będący na stronie

Kuliczkowksi Andrzej x Gartowski Aniela (Kraków - Wszyscy Święci 1817/17)

  1. Kuliczkowski Andrzej x Bartynowski Salomea (Kraków - Wszyscy Święci 1811/15)

  2. ---------- Andrzej x Dobrowolski Karolina (Kraków - Mariacka 1820/22)

  3. ---------- Honorata x Lgocki Aleksander (Kraków - Mariacka 1842/42

Kuliga Kuliczkowski Jakub x Sapeta Marianna (Kraków - św. Szczepan 1837/11Materiały z Słownika Geograficznego z lat 1890-1900

Kuliczkowscy


Głuchowice z Kaczanami, wś, pow. lwowski, 18 kil. na płd.-wsch. od Lwowa, 2 kil. na półn.-zach. od st. poczt, w Gajach. Najwyższe wzniesienie 272 m. npm. Liczy dm. 70, mk. 454, (221 m., 233 k.). Włas. wiek. posiada roli ornej 165, łąk i ogr. 30, pastw. 9; własn. mniej, roli ornej 428, łąk i ogr. 55, pastw. 38 mrg. Paraf. gr. kat. w Dmytrowicach, rzym. kat. w Czyszkach. Lu. Dz.


Kuliczków (por usku Kulyezkiw'), wśwpow, sokalskim, 26 kil. na płd. zach. od Sokala, 10 kil. na płd. wsch. od sądu powiat, i urzędu poczt, w Bełzie, na granicy pow. żółkiewskiego i rawskiego. Na płn. leżą Prusinów, Góra i Waniów, na wsch. Sielec, na płd. Mosty -Wielkie, Wolica i Butyny (wszystkie 3 w pow. żółkiewskim), na zach. Chliwczany (w pow. rawskim). Wzdłuż granicy płd. płynie pot. Błotnia, dopływ Raty, od zach. na wscb. Ead potokiem leżą błotniste pastwiska (204 do 207 m.), na płn. od nich zabudowania wiejskie, rozrzucono w połud. wsch. stronie obszaru, a w płn. stronie obszaru lasy: Brzezinki na płn. zach., Międzygrędami na płn. wsch. Ta lesista część obszaru wznosi się kilkanaście metrów po nad część płd.; najwyżej, do 221 m,, Kuliczków na płn. wsch. od zabudowań. Blisko granicy zach. leży grupa domów i karczma zwana U Łucka (al. U Łuca). Własn. wiek. ma roli ornej 70, łąk i ogr. 123, pastw. 11, łasa 2632 mr.; własn. mniej, roli ornej 431, łąk i ogr. 1274, pastw. 69, lasu 30 mr. Według spisu z r. 1880 było 516 mk. w gminie, 26 na obsz. dwors. (obrz. gr.-katol., z wyjątkiem kilkudziesięciu rzyra.-katol.). Par. rzym.-katol. w Bełzie, gr.-katol. w miejscu, należy do dek. bełzkiego a dyec. przemyskiej. We wsi jest cerkiew. Lu. Dz.Lgota., wś nad Brodawką, pob. Wisły, w okolicy falistej pow. wadowickiego; należy do par. rzym.-katol. w Witanowicach, a urzędu poczt, i sądu w Wadowicach (9 kil. odl.). Wś liczy 610 rzym.-katol. mieszk., z których 26 przebywa stale na obsz. wiek. własności p. Józefa Lgockiego; pos. wiek. ma 406 mr. roli, 14 mr. łąk, 90 mr. pastw, i 299 mr. lasu na płdn. od wsi leżącego; pos. mniej. 443 rar. roli, 27 mr. łąk i ogr., 49 mr. pastw, i 11 mr. lasu. L. graniczy na płn. z Tłucza-niem dolnym i Zygodowicami, na zach. z Wi-tanowicami, na płdn. zJBabicą a nazach. z Mar-cyporębą. (Długosz, Lib. ben. II, 260). Mac.


Meducha, wś, dawniej w pow. rohatyńskim, od l stycz. 1885 r. przyłączona do pow. stanisławowskiego, 29 kil. na płn. płn. wsch. od Stanisławowa, 7 kil. na płn. wsch. od sądu powiat, w Haliczu, 6 na płd. wsch. od urzędu poczt, w Bołszowcach. Na płd. leżą Delejów i Międzyhorce, na zach. Siemikowce, na płn. zach. Konkolniki, na płn. Słobódka Konkolni-cka (obie w pow. rohatyńskim), na wsch. By-szów (w pow. podhajeckim). Wzdłuż granicy zach. płynie dopływ Dniestru Bybełka (ob.) od płn. na płd. do Międzyhorzoc, f zabiera od lew. brz. małe strugi z obszaru wiejskiego. W płd. wsch. kończynie wsi nastaje u stóp Łysej góry, 352 m. wys., mała struga, pot. Zabłocie (al. Zgniły potok) i płynie na płd., do Dniestru. W środku obszaru leżą zabudowania wiejskie. Własn. wiek. (lwowskiego arcybiskupstwa łacińskiego) ma roli orn. 670, łąk i ogr. 76, pastw. 5, lasu 32 mr.; własn. mniej, roli orn. 623, łąk i ogr. 48, pastw. 11 mr. W r. 1880 było 1402 mk. w gminie, 26 na obsz. dwors. (między nimi 799 obrz. gr.-kat., 651 obrz. rzym.-kat). Par. gr.-katol. w Międzyhorcach, rzym.-kat. w Konkolnikach. We wsi jest cerkiew pod wezw. ś. Mikołaja, kaplica na cmentarzu, w której się niekiedy msza odprawia, szk. jednokl. etat. i kasa po-życzk. gminna z kapit. 201 zł. Kwitnie tu uprawa tytoniu. W górach znajduje się piękny, biały, przezroczysty alabaster, niekiedy z żyłami różowo-czerwonemi. Głębiej i ku zach. jest marmur czarnosiwy, twardy i pięknie gładzić się dający. Okolica obfituje także w gips. W r. 1464 poświadczają Piotr z Branie, sędzia, i Jan z Wysokiego, podsędek ziemscy lwowscy, że Michał ze Strzelić sprzedał trzecią część wsi swojej, Meducha zwanej, za 200 grzywien zwykłej monety, Grzegorzowi z Sanoka, arcyb. lwów. (A. G. Z., II, 181). W r. 1469 stanął układ Grzegorza z Sanoka, arcybisk. Iwowsk., i Mikołaja Karn-kowskiego z Meduchy, dotyczący sadzawek między Meducha i Bybłem (A. G. Z., V, 214). Ha dokumencie z r. 1402 podpisany jest niejaki Bulricus de Meducha (A. G. Z., II, 48). W pobliżu M. znajduje się ogromna mogiła niewiadomego pochodzenia, nie badana dotychczas. Na polach tutejszych znachodzono ró-żnemi czasy garnki i inne przybory ofiarnicze a Schneider wspomina w zapiskach swoich o śladach jakiegoś bożka, nie podając bliższych szczegółów. Lu. De.


Inne materiały odnośnie Kuliczkowskich

Hokej -Mistrzostwa Polski sezon 1934/35

Turniej finałowy z udziałem ośmiu drużyn (cztery przechodziły do ścisłego finału) we Lwowie.

Mistrz Polski -

Czarni Lwów: Laskowski, Stenzel, Kasprzak, Lemiszko, Trocki, Jałowy I, Jałowy II, Czyżewski, Jasiński,

Stupnicki, KuliczkowskiKuliczkowski Adam: Zarys dziejów literatury polskiej, na podstawie badań najnowszych pracowników, do szkolnego i podręcznego użytku. Wyd. 4 przerobione. Z. 1-2. Lwów 1889 s. 328-343.
Kuliczkowska Krystyna szczegóły zapamiętaj

1281. Kuliczkowski Adam szczegóły zapamiętaj


Kuliczkowski Jan Wojciech urodzony ok. 1808 w Jazlowiec (Jazlowiec w Galicji (starego polskiego terytorium między Kraków i Lwów (obecnie część Ukrainy). Tak jest w orginale . Jazłowiec lezy w woj tarnopolskim pow. Buczacz
 
Podczas Powstania porucznikiem, (Krakusy 5-szy Regiment), wyemigrował do Francji w lutym 1833 i mieszkał i pracował w Bourges, a następnie na 15 lipca 1833 wyjechał do Belle-Isle, aby wziąć udział w kampanii w Portugalii (w ramach Generalnego Bem), Auch assinged do dnia 6 kwietnia 1834 wylądował w Anglii.
 
Z siedzibą w Londynie, politycznie aktywnych skrytykował Czartoryskich politycznych klub (19 sierpnia 1834), w dniu 29 listopada 1843 zdecydują się wziąć udział w ruch polityczny.
 
Zmarł w Londynie 18 grudnia 1869.

Drzewo genealogiczne na stronie-Ród Jana Wojciecha Kuliczkowskiego ? 1808-1869


Jan Kuliczkowski pracował w Glinianach w latcj 1844-1850 jaka Polizeirevisor und Gerichtsdiener Policji oraz biegły rewident 0


Michael Kuliczkowski-pracował w latch 1854-canajmiej do 1856 w Amtsschreiber urzędnik (K.k Cameral-Withschaftsamter

Fur die Cameral-Herrschaft Zuczka und die Fond- Herrschaften Kotzmaun ,Kuczurmare mit St. Onufri und Brodek)


Podsumowując


Jana Wojciecha Kuliczkowskiego był uczestnikiem powstania listopadowego . Matriały otrzymane od Joe potomka Jana Wojciecha połaczył y Andrzeja Kuliczkowskiego mieszkajacego w Krakowie i ród Kuliczkowskich z Jazłowca. Andrzej Kuliczkowski był w krakowie juz w roku 1796 około pracował w administracji conajmiej do roku 1808 był
masonem (wolnomularzem) czyli kim ważnymym.

Wystepuja tam jeszcze inni Andrzeje może być to inny Andrzej patrz na początku strony . lub ta sama osoba

Córka jego

Honorata Kuliczkowska okolo 1815-1870 wyszła za Ludwik Aleksander Lgocki ur. 1809 r., zmarły 1867 r. dziedzic Lgoty dziedzic Lgoty, oficer wojsk austrjackich,
 Wracajac do Jana Wojciecha Jesli on służył w 5 regimencie Krakusy to musiał mieszkac u swojego wujka Andrzeja lub kuzyna to wszysko łaczy ze w tym czasie Kuliczkowscy jacy żyli byli potomkami Jerzy i Marjanny Daszkowskiej: lub jego rodziców Marcina, syna Tomasza i Krystyny Swaryczewskiej, wnuka Józefa i Anny Swaryczewskiej, i jego żony Heleny Swaryczewskiej

krótko mówiąć rodzicami Jana Wojciecha Kuliczkowskigo oraz Mathiasa ( Macieja) Kuliczkowskiego musza być któs z tych osób

Jerzy Kuliczkowski
zona Marianna Daszkowska
 wylegitymowany ze szlachectwa w 1782 w sądzie ziemskimLwowskim

jego bracia
Jan Kuliczkowski
Michał Kuliczkowski
Andrzej Kuliczkowski moze to ten z Krakowa

jego Dzieci- to moze być jego Rodzić byli oni wylegotymowani ze
szlachectawa w roku 1829
Andrzej Kuliczkowski albo ten z Krakowa
Józef Kuliczkowski

lub ich dzieci
Andrzeja
Married to Julianna Szledierówna
Franciszek Kuliczkowski
Maciej Kuliczkowski
lub dzieci
Józef Kuliczkowski
# Married to Zofia Wereszczyńska
Karol Kuliczkowski
Antoni Kuliczkowski


Brakuje tak bardzo mało
aby połaczyc wszystkich Kuliczkowskich .Poniewaz własnie ci synowie
rozjechali sie czesc została w Jazłowcu czesc pojechała do Kozowej
czesc pojechała do Kamionki strumykowej( Może to potomkowie Jan Kuliczkowski pracował w Glinianach w latcj 1844-1850 jaka Polizeirevisor und Gerichtsdiener Policji oraz biegły rewident ) z tej czesci był profesor Kuliczkowski, Adam (1843-1905)historyk literatury polskiej, pedagog który napisał Zarys dziejów literatury polskiej, na podstawie badań najnowszych pracowników, do szkolnego i podręcznego użytku.