Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjneA. Boniecki, Herbarz Polski
Antoni, regent grodzki nowomiejski 1717 r. Józef, żonaty z Maryanną Cebulską 1758 r., pozostawił syna Tadeusza, który z żoną, Katarzyną z Myszkowskich, zeznał zapis dożywocia 1788 r. Anna, córka Stefana i Zofii z Łochowskich, żona Piotra Zaleskiego 1784 r. (Perp. Czers. 31 f. 17; 39 f. 148; 40 f. 159 i 38 C f. 172). Antoni, szambelan królewski 1790 r. (DW. 106 f. 1088). Józef, kapitan b. wojsk polskich 1824 r. ¶ Antoni z Dziubina Dziubiński, syn Michała i Anny z Niekurskich, zeznał 1707 r. zapis dożywocia z żoną, Maryanną z Gołuchowa, córką Prokopa i Teresy z Leżenic (Gr. Nowokor. Inscrip. 41 f. 441). W 1754 r. odstąpił dzieciom swoim: Janowi, Józefowi, Stanisławowi i Agnieszce, wdowie po Józefie Wałkanowskim, część swoją Zacharzewa i sumy na Sycynie, Piastowie i Długiem (Gr. Radoms. f. 342). ¶ Jan Aleksander, syn Antoniego, wspólnie z żoną, Felicyanną z Achingerów, sprzedali 1767 r. części swoje na Zalesiu, w powiecie wiślickim i Bukównie i Jabłonnie, w powiecie radomskim, małżonkom Wołynieckim (Gr. Sandom. f. 10). Syn ich Mateusz, ur. w Wągrodnie 1759 r. (metr. w Prażmowie), z żony Maryanny, pozostawił syna Jana Ludwika, ur. w Szyszkowie 1794 r. (metr. w Praszce), ożenionego z Elżbietą Ogilvie de Deloche v. de Findlater, córką urzędnika pocztowego w Zamościu, ur. 1796 r., zmarłą 1864 r., z której synowie: Aleksander Walenty, ur. 1820 r., Władysław Otto, ur. 1821 r., Zygmunt Jan Chrzciciel, ur. 1823 roku, Jan Stanisław Narcyz, ur. 1831 r. i córka Leontyna. ¶ Aleksander Walenty zaślubił 1845 r. w Radomiu Teresę Leopoldynę Wandalinę Chałubińską i z niej miał syna Stanisława Leopolda, ur. w Mławie 1847 r. ¶ Jan 1842 r., dzieci jego 1843 r., a wnuk 1867 r. legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie (z Teki B. W. Rummla). ¶ Stanisław, syn Antoniego, pozostawił syna Antoniego, żonatego z Ewą z Gładyszów, który częścią odziedziczył, częścią nabył od Klonowskiego, miecznika mielnickiego, Bukówno, Jabłonnę i Zacharzów 1789 r. (Gr. Radoms.). Z Tekli z Janowskich, zostawił syna Antoniego, ożenionego z Franciszką z Dwernickich, którego synowie: Idzi Joachim, Justyn Michał i Marceli Wit, legitymowali się w Wydziale Krajowym galicyjskim 1884 r. ¶1) Idzi z Aloizą Doerflerówną miał córkę Stefanię, za Władysławem Gozdowskim i syna Leona Gustawa Józefa, którego ze zmarłej 1899 r. Stanisławy Cecylii Madejewskiej dzieci: Adam Idzi Bronisław, Eugenia Stefania i Tadeusz Eustachy. ¶2) Justyn, z Wandy Bystrzonowskiej, pozostawił dzieci: Urbana Antoniego, Filipa Mieczysława, Gerwazego Władysława, Maryę i Janinę. ¶3) Marceli, z Wandy Krimmer, ma dzieci: Helenę, Zdzisława, Bronisławę za dr. Karolem Czernym i Melanię, za Sewerynem Godzielińskim. ¶ Piotr, z żony Waleryi z Garczyńskich, ma syna Wacława, którego ze zmarłej 1896 r. Maryi Apolonii, córki Ludwika Symforyana Dunina Wąsowicza, dzieci: Marya Ludwika, ur. 1892 r., Tadeusz Emanuel, ur. 1893 r. i Zofia Albina Janina, ur. 1895 r. ¶ W gubernii podolskiej dowiedli swego szlacheckiego pochodzenia następujący Dziubińscy: Ignacy i Józef, synowie Józefa; Henryk, Józef, Maurycy, Waleryan i Aleksander, synowie Jana Kantego, a wszyscy wnukowie Stanisława, prawnukowie Antoniego, praprawnukowie Jana, 1847 r.; Leon, szósty syn Jana Kantego, 1863 r.; Albin, Ferdynand, Gabryel; Wojciech i Romuald, synowie Waleryana, 1871 i 1886 r.; Michał, Juliusz i Józef, synowie Leona, 1890 r.