Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2019 walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia "Miejski Komitet Obywatelski Niezależne Forum Społeczne" w Świdnicy została wszczęta procedura likwidacji w/w stowarzyszenia zarejestrowanego w SADZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO nr KRS 0000047242. Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiono Tadeusza Brożbar. Prosi się osoby zainteresowane o składanie ewentualnych roszczeń w stosunku do stowarzyszenia w terminie do 12 czerwca 2020 r. na adres mkoswidnica@gmail.com


Miejki Komitet Obywatelski Niezależne Forum Społeczne w Świdnicy ul. Trybunalska1