Początek książki..O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie

Wspomienia Leona Brożbara

otrzymane od jego wnuka Czesława Brożbara

Zdjecia związane z Brożbarami

Część-1

część 2

część 3