Początek wspomień..O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie

•••mnie wypadło iść na Ryznarówkę. Właściwie jakby zajrzeć w pańszczyniany życiorys "to na Tulęjówkę.Tak nazywał się chłop odrabiający pańszczyne z tego łanu. Tuleja za zgodą dziedzica wsi Gać podzielił swój łan na dwie części po 24 morgi .Na gospodarstwie pozostawił syna Marcina,kalekę.Z powodu kalectwa Marcin nie mógł odrobić nałożonej pańszczyzny i po mieniał swoje 24 morgowe gospodarstwo za zagrodę Adamczaka Karola, który mieszkał przy drodze do folwarku obok Sowy. Z zagrody należało odrobić nie wielka część pańszczyzny i opłacić małą sumę pieniędzy .Marcin ponownie pomieniał się i poszedł na działkę mienia wsi zamieszkać jako kucznik. Syn Marcina,Jakub ożenił się z Tymieniak Anną i zamieszkał jako sąsiad gruntów swojego dziadka.

Adamczak Karol na św.Marcina pojechał do Żołyni na jarmark sprzedać konia. Konia nie sprzedał,a wracając przejeżdżał Wisłok po lodzie .Lód się załamał i Adamczak wraz z koniem poszedł w wodę, po paru dniach wyłowili go w Budach Łańcuckich. Po Adamczaku zostało dwóch synów, Józef i Jan. podzielili majątek ojca na połowę .Józef pozostał na starym miejscu Tulejów ,a po nim Stanisław reszta rodzeństwa poszła w świat./wnuczka Adamczaka Jana Maria to Twoja Babka /

Drugą połowę swego gruntu Tuleja dał córce Annie,która wyszła za mąż po sąsiedzku za podrzutka kołodzieja,Ryznara Józefa. Ryznar dość szybko zmarł pozostawiając dwie córki Katarzynę i Salomee oraz syna Tomasza. W roku 1865 nie mógł kawaler żenić bez pozwolenia rodziców czy opiekunów.

Ojciec( czyli Wojciech Brożbar) mając 40 morgowe gospodarstwo . osierocony w młodości był pod opieką zagrodnika Adamczaka Wojciecha , krewnego. Prosi go o zezwolenie na ślub z Ryznar Katarzyną c. Józefa. Adamczak Wojciech kołodziej osiadły nad rzeką , posiadający dużą zagrodę na tz .Koszykówce /rejon wsi położony na południowym brzegu koło dawnego Urzędu Gminy w stronę Kościoła na prośbę podopiecznego kategorycznie oświadcza,że jeżeli ma być ślub to tylko z jego córką Maryną .Podopieczny mając tak duże gospodarstwo chciał się usamodzielnić , żeni się u opiekun a. Opiekun nie daje mu dużo ziemi bo tylko około 1 morgi łąki na Koszykówce obok Rzepki Marcina. Daje natomiast gotówkę co upadłe gospodarstwo Brożbara potrzebuje .Niema tu porządnej stajni, wszystko pod jednym dachem razem z mieszkaniami. Za czasów pańszczyzny ojciec Brożbara .Szymon chowa na tym gruncie 8 koni z tym że 4 konie wraz z pa robkiem przez 4 dni w tygodniu robi na folwarku. 1 krowa zastawiona u źy da zapożyczone pieniądze,a 10 mórg od granicy z Kosiną stoi ugorem na których wypasa się ponad 50 owiec od wiosny do jesieni. Na 50 morgach po zostawiane są zagony na ugór z wiarą , że ziemia aby rodzić musi co 4 lata odpoczywać. Chleba brakowało już od Bożego Narodź, żywiono się suszoną rżępą i owczym mięsem.

Ryznar Katarzyna wychodzi za mąż za Bożka Piotra kmiecia 18 morgowego.Piotr otrzynuje całe gospodarstwo , jego brat Józef ćwierć morga na dożywocię , a siostra wychodząc za mąż za Ziębę dostaje stajanie/pół morga/na którym buduje dom /dla wszystkich dzieci Zięby chrzesną była Maria Bożek Brożbar/ .

Bożek Piotr lubił popić i pochulac , już w dzień ślubu przeciągnął swoją młodą żonę harapem za uśmiech do obcego chłopca. Z małżeństwa urodziła się Maria,a po rychłej śmierci Bożka syn Bronisław,który zmarł niedługo po śmierci swego ojca. Katarzyna niedługo chodzi we wdowieństwie i wychodzi za mąż za Tonie Szymona ,który do małżeństwa wnosi płutniankę i korzuch chociaż synem kmiecia łanowego .Rodzi się Aniela późniejsza Czechowiczka i Małgorzata zwana Walentową albo Fołciną .Katarzyna jednak umiera i z trzech córek najstarszą Marie bierze do siebie babka Anna. Dożywa ona 108 lat mieszkając u swojego syna Tomasza.

Druga córka Anny .Salomea wychodzi za Tonie Jakuba rodzony brat Szymona i tyle samo dostał w podziale./są to synowie Toni Tomasza,który ukrywał u siebie Stojałowskiego.

Podczas ślubu Salomei z Jakubem Anna obiecuje Jakubowi że zostanie z żoną na starym placu z domem mieszkalnym,który chylił się ku upadkowi. Jakub młody rzutki w 1 ??? roku. założył spółkę która dostarczała kamień do buduwy gościńca. Oprócz Jakuba należeli do spółki Cyran Jan,Fołta Tomasz i Bemben Jan. Kasa pożyczyła im 2000 koron .na fundusz załóżycielski.Tak że Jakub na brak gotówki nie narzekała zreperował dom,dokładając w miejsca: spróchniałe nowe połówki,a na nowy dach położył czerwoną dachówkę z Tamowa.

Ryznar Tomasz dorósł,a był to człek silnej budowy ale bardzo powolny w wykonywaniu wszelkich czynności. Ożenił się z piękną córką organisty Skwarczyńskiego Tomasza, Apolonią ,wielką kobietą o fantazji i wymaganiach po nad stan .Dostała 6 mórg posagu .Tomasz w raz z żoną wpłynęli na matkę aby zmieniła zdanie co do podziału majątku .Młode małżeństwo pozostało w nowo wyremontowanym domu,a córka Salomea dostała połowę własności matki po wschoniej stronie bez budynków .Anna dała stare drzewo które zostało po remoncie.Jakub ponownie stawia dom mieszkalny ale z nowego drzewa a stare kawałki daje na drugą połowę gdzie jest komora i obora dla krowy. Z tego małźeństwa rodzi się Jan i Tomasz /oraz teściowa mojego dziadka,zamężna za Jana Bembna/ .Po Jakubie zostaje Jan,a po nim Władysław. Tomasz sprzedaje swoją cześć i wyjeżdża do Bykowa.

Tomasz od początku nie może żonie nastarczyć gotówki nawet na ubrania według; jej wymagań. Gospodarstwo 1^ morgowe,ale niema kto na nim robid. Tomasz zajęty praca społeczną. Przechodzi kurs. weterynarii i nadzoruje rozdawanie chłopom jałówki sementalery.pomaga przy wycieleniach , wzdęciach i innych drobnych chorobych Sprowadza też do Gaci wojskowe konie na wychów. Gospodarz chował konie przez 4 lata, musiały być dobrze odprawione,gotowe na każde wezwanie na ćwiczenia czy na wojnę,a po tym określą przechodziły na własność hodowcy.Tomasz aby nastarczyc wymaganiom żony zaczyna pożyczać u sąsiadów i w kasie pieniądze. długi rosnąca wpływów brak.W pierwszym rzędzie idzie majątek żony na sprzedaż po kawałku. Dzieci przychodzą regularnie co drugi rok. Tylko dwie najstarsze córki zostały wyposażone ja k należy .Maria wychodząc za wdowca Puchałe /syn Józef Puchała malarz są mouk charakteryzator teatru /dostała półtorej morgi na drugiej drodze od ojcowizny. Helena wychodząc do Sieteszy dostaje spłatę. trzecia córka i syn Józek wyjeżdżają do Ameryki i brak od nich wieści .Bronisławę wysła no na studia do Krakowa skąd miała wrócić nauczycielką. Wróciła jako niedouk z manierami jaśnie panów. Tomasz zostaje wójtem wsi Gać .poświęca się pracy społecznej całkowicie i gospodarstwem nie zajmuje się już całkowicie .Matka z córką próbują ratować gospodarkę przed upadkiem zakładają sklep z wyszynkiem i trafiką. Tomasz jako wójt wystarał się o takie zezwolenie. Bronisława zaczęła czuć wolę Bożą i sprowadzać gości ze Star ostwa z Przeworska oraz żandarmów. Na służąca i do sklepu najęły Drozd Anielę. Aniela jako zapłatę brała porzucone suknie i spódnice .a był to jedwab. wełna, dybet . Goście zaczęli zastępować Tomasza we wszelkich pracach Sąsiedi donosili mu o tem. ale on z obojętnością szedł spać na strych mówią jak chce bidy to niech ją ma. No i znalazła się bida a poczęta w stanie nietrzeźwym była chłopcem matołkiem. Biegał już duży z liściem czy patykiem i wydawał niezrozumiałe huki. W I^ISr.chrzesn^y ojciec sprzedaje ostatek ojcowizny i wyjeżdżąja do Ameryki. Matka kupiła resztki gospodarstwa wraz z domem,obiecując mu że jego żona mieszkać będzie do śmierci,co nastąpiło w 1913r. Najmłodsze dzieci przychodzą do nas,Kazia jako kuchrka.a Władek za pastucha. Po śmierci chrzesno matki,matka wynajmuje izbę gdzie mieścił się szynk na sale szkolną,drugą izbę na mieszkanie dla nauczycielki Szerpińskiej z którą zamieszkuje panna Bronisława ogólnie zwana jako Panie Broń utrzymująca się z handlu alkoholem i wróżby z kart.

To prawie wszystko o rodzinie Marii Boże^ Brożbar z pamiętnika.

Od mojej mamy: Ryznarówka ma jeszcze inną nazwę ."Ziemia Przeklęta". Ta nazwa powstała z różnych zdarzeń,okoliczności i ludzi związanych z sąsiadującymi gruntami Adamczaków. Ryznarów. Lenarów. Tymieniaków. Między innymi, Ryznar Tomasz wyjeżdżając do Ameryki zawarł ustną urnowe z naszym pradziadkiem,ź e jak wróci to odkupi swój majątek.Niestety nasz przodek słowa nie do trzymał. Ryznar po powrocie zamieszkał razem ze swoi m synem ^ładkiem w pierwszym domu za budynkami starego Kół. Roi. w strone Markowe j.Był to dom tz. dobra wiejskiego .mieścił się w nim żelazny sklep,a po II wojnie Gospoda czyli bar z alkoholem. Kto obecnie tam mieszka nie wiem.

Początek wspomień..O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie