Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymkaPowrótPowstanie i działalność „Solidarności Wiejskiej" w GaciMyśl założenia takiej organizacji dojrzała, gdy „Solidarność Wiejska' została założona w Markowej w początkach października 1980 roku. W dniu 12 grudnia 1980 r na zebraniu poświęconym sprawom wypadków w Polsce ustalono, że w dniu 21.12.1980 r odbędzie się zebranie założycielskie tejże organizacji, z powodu niezwołania przez organizatora zebrania takie nie odbyło się. Dopiero sprawa organizacji ruszyła ,gdy Antoni Lonc nawiązał z Krzysztofem Brożbarem łączność i obiecał dostarczyć odpowiednie materiały z Markowej celem założenia , Solidarności Wiejskiej" w Gaci.

Ten po porozumieniu się z Tadeuszem Bembnem, obaj postanowili, że w dniu 4.01.1981 r. zostanie zorganizowany Komitet Solidarności Wiejskiej i w oznaczonym dniu taki komitet powstał w składzie : Krzysztof Brożbar, Tadeusz Bemben, Tadeusz Buczek, Tadeusz Kuźniar, Józef Dzień, Leon Rydz, Eugeniusz Zubek, Jan Jakielaszek, Władysław Bemben, Stanisław Zając, Eugeniusz Drozd.

Następnego dnia tj 6.01.1981 r odbywa się zebranie w domu Krzysztofa Brożbara z udziałem przewodniczącego „Solidarności Wiejskiej" z Markowej kol. Józefa Hawro i Antoniego Lonca, którzy poinstruowali obecnych o sposobie założenia tej organizacji. Następnie ukonstytuował się zarząd :

Krzysztof Brożbar - przewodniczący Tadeusz Bemben - zastępca

Tadeusz Buczek - sekretarz

Józef Dzień - skarbnik

W dniu 8.01 zwołano zebranie założycielskie w Domu Strażaka w Gaci przy obecności 180 obywateli, w tym 20 osób z Białobok i 12 z Ostrowa.

Zebraniu przewodniczył Krzysztof Brożbar, a Statut odczytał Tadeusz Bemben,

W dyskusji nad statutem i tej organizacji głos zabrali : Tadeusz Ryznar, Stanisław Kłos, Julian Dudek, Józef Dzień i inni. Przyjęto Statut jednogłośnie.

Uchwalono też wolne datki w sumie 20 zł .Na członków wpisało się . . . . . . . . . obecnych. Po skończeniu zebrania jeszcze podpisywano deklaracje.

W dniu 29 grudnia 1980 roku rozpoczął się strajk „Solidarności Wiejskiej" w Ustrzykach Dolnych na znak protestu przeciw niezatwierdzeniu przez Sąd Statutu Solidarności Wiejskiej.

A tu w dniu 2.01.1981 r wybucha strajk Solidarności Wiejskiej w Domu WRZZ w Rzeszowie, tak samo chodzi o rejestrację statutu i 11 postulatów ,z których najważniejszy jest : ziemia własnością chłopów.

Na strajk ten z początku jeżdżą Gacanie jako gmina Markowa, ale w dniu 20 stycznia Krzysztof Brożbar otrzymuje kartę wprowadzającego i gmina Gać otrzymuje polecenie przywożenia 4 osób dziennie. Organizacja przywożenia strajkujących była następująca: codziennie przywożono samochodami ludzi, którzy przeważnie strajkowali jeden dzień.

Po 43 dniach strajku w dniu 20 lutego zostaje podpisane porozumienie między Komisją Rządową i przedstawicielami „Solidarności Wiejskiej". Strajk został zakończony. Teraz odczytam osoby ,które czymś przyczyniły się do strajku. Najpierw samochody

trasa Gać - Rzeszów

1.Krzysztof Brożbar           5 razy

  2.Antoni Lonc         5 razy

  3 .Piotr Polak           4 razy

 4.Krzysztof Kaduk           3 razy

 5.Wiktor Brożbar    3 razy

6.Kazimierz Miara 2 raz

7.Józef Solarz                     2 razy

  1. Wiesław Świetlik (Sietesz) 2 raz

  2. Żyga (Sietesz) 1 raz

  3. Stanisław Puchała (Markowa) 1 raz

  4. Stanisław Homa 3 razy

W sumie 34 razy

Lista osób strajkujących :

1.        Antoni Lonc

2.         Eugeniusz Lonc

3.         Marian Siupik

4.         JózefBalawejder

5.         Krzysztof Brożbar

6.         Wiktor Brożbar

7.         Andrzej Brożbar

8.         Władysław Szpiłyk

9.         Józef Szpiłyk

1 O. Ignacy Jakie łaszek

11.   Jan Szpytma

12.   Tadeusz Buczek

13.   Kazimierz Jędrejko

14.   KrzysztofRyznar

15.   Tadeusz Bemben

16.   Aniela Bemben

  1. Kazimiera Bemben 1

  2. 18 .Stanisław Jakielaszek

19.   Janina Tomaszek

20.    Radzisław Tomaszek

21.    Mieczysław Czechowicz

22.    Zofia Brożbar

23.    Stanisława Brożbar

24.    Eugeniusz Drozd

25.    Józef Drozd

26.    Franciszek Trojnar

27.    Stanisław Bącal

28.    Bogdan Bącal

29.    Władysław Łuksik

30.    Kazimierz Szpiłyk

31.    Tadeusz Stańko

32.    Józef Zając

33.    Władysław Zając

34.    Marek Tonia

35.    Heronim Hawro

36.    Stanisław Hawer

37.    Wojciech Stańko

38.    Leszek Stańko

39.    Maria Miara

40.    Ryszard Adamczak

 41. Mieczysław Bemben      I

 

BIAŁOBOKI

                            42.Andrzej Szylar        5

                                                      43.Maria Szylar   6

                                                       44.Andrzej Szewczyk 1

                                                       45.Władysław Szpiłyk          1

                                                       46.Jan Janusz      1

OSTRÓW

 

47 .Hero nim Szczepankiewicz 5

48.Michał Szczepankiewicz        3

 49.Stefan Szczepankiewicz         1

  50.Franciszek Wołoszyn     5

  51. Kazimierz Wołoszyn     2

  52.Bronisław Kuźniar     1

 53 .Kazimierz Zając         2

54. Wyczarski Eugeniusz          2

55 .Andrzej Inglot

56.Janusz Brożbar

 

SIETESZ

                                                              57.Kuryło     2

                                                              5 8 .Kochmański    1

                                                              59.Szanek     1

                                                            60.Andrzej Rudnicki       2

                                                            61.Bronisław Rudnicki    2

                                                           62.Gustaw Jawniak 1

                                                            63 .Zbigniew Ogryzek     1

                                                               64.Nęc          1

                                                               65.Haliżak   1

                                                               66.Kot         1

LISTA OFIARODAWCÓW ŻYWNOŚCI

1.       Balawej der Józef

2.        Kaduk Krzysztof

3.        J akielaszek

4.        Brożbar Wiktor

5.         Szpiłyk Marian

6.        Drozd Wanda

7.        Brożbar Andrzej

8.        Brożbar Krzysztof

9.        Kud Władysław

10. Tomaszek Janina

11.  J akielaszek Franciszek

12.  Lonc Antoni

13.  Szlęk Stanisław

14.  Buczek Tadeusz

15.  Zubek Eugeniusz

16.  Bemben Kazimiera

17.  Bemben Aniela

18.  Broda Janina

19.  Ryznar Tadeusz

20.   Broda Maria

21.   Miara Janina

22.   Bar Andrzej

23.   Bącal Barbara

24.   Głąb Jan

25.   Graniewska Julia

26.   Zając Janina

27.   Balawender Paulina

28.   Dzień Feliks

29.   Lenar Bronisława

30.   Balawejder Tadeusz

31.   Kochmański Roman

32.   Dziedzic

33.   Ryznar Antoni

34.   Machniak Agata

35.   Więcław Maria

36.   Cwynar Zofia 3 7. Reizer Aniela

38.   Polak Piotr

39.  Lenar Jan

40.   Orzechowski Stanisław

41.   Więcław Maria

42.   Jędrejko Halina 4 3. Błauż Genowefa

44.   Kwolczak Genowefa

45.   Szlęk Franciszek

46.   Dudek Bronisława

47.   Kwolczak Maria

48.   Stańko Stanisław

49.   Zubek Eugeniusz

50.   Jakielaszek Jan nr domu 210

51.   Machniak Władysław

52.   Brożbar Piotr

53.   Kaduk Maria

54.   Balawender Maria

55.  Trojnar Franciszek

56.   Orzechowska Stanisława

57.   Ferenc Aniela

58.  Łuksik Zofia

59.   Kwolczak Magdalena oraz kilka osób z Ostrowwa

Kończąc niniejszym to sprawozdanie dziękujemy w imieniu Komitetu Organizacyjnego „Solidarności Wiejskiej" w Gaci wszystkim strajkującym w Rzeszowie, Księdzu Proboszczowi Parafii Gać i Pani katechetce za życzliwe ustosunkowanie się dla tej sprawy przez ogłoszenie i zbiórkę żywności.

Dziękujemy też kierowcom za wożenie ludzi do Rzeszowa, wszystkim ofiarodawcom za żywność i wszystkim Gacanom za poparcie moralne tej sprawy.

 

Gać, dnia 24 luty 1981 r .


Na zdjęciu: Jan Lenar, Stanisław Duliban, Ignacy Krupa, Kazimierz Szpiłyk, Władysław Zając, Stanisław Kłos, ks. Stanisław Biegaj, Krzysztof Brożbar, Stanisław Zając, Jan Jakielaszek, Stanisław Szlęk, Ignacy Zając, Stanisław Szpiłyk


Na zdjęciu: Józef Duliban, Ignacy Krupa, Jan Jakielaszek, Stanisław Kłos, Krzysztof Brożbar Stanisława Duliban

.

Władysław Zając, Piotr Brożbar, Piotr Polak, Stanisław Zając, Ignacy Zając, Stanisław Szlęk. Antoni Zając,

Halina Dudek, ks. Stanisław Biegaj, Kazimierz Szpiłyk, Jan Lenar, Tadeusz Bemben

Nie posiadam zdjecia mój komputer przeczytał napis PIS Prawo i Sprawiedliwośc aby nikt by nie myślał ze cenzuruje zdjecie wkleiłem ten kawałek zdjecia jak było na orginale . W koncówce swojego zycia Krzysiek powiedział mi ze teraz to rzadzący czyli aktywiści PIS-u zwalczają jego . To napisał Tadeusz Brożbar Krzysiek był moim wujkiem zawsze sie spieraliśmy ale mieliśmy do siebie szacunek . Zawsze miałem inne pogłady jak on dopiero pod koniec zycia coraz wiecej mieliśmy wspólnych przemysleń . ( Ja jestem anty PIS-owcem)