Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

    Jabłonowski A.: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona cz.1, Warszawa 1903, Polska XVI [szesnastego] wieku pod względem geograficzno-statystycznym T.7, W: Źródła dziejowe T.18.

W roku 1508 w Gać występuje Tabeme braxantes m. Madiam czyli Karczna z browarem l piwna od której płacono połowe czego? czyli a w Markowie - due tab braxanter per.m.1 ( czyli podwójna karczma z której płacono całośc chyba stawki czynszu.. (str 121)

Także w tym samym czasie Pisze .” Domina Oczyna , de bonis suis gue tenet in reformatione dotis sue ,Videlicet Lanczut ,suburbio untroque ,Villa Marcova ,Sawyna,(Sarzyna?) Gluchow, Szwyatoszlowowo ,mar 63 .gr. R, den. 5

Miejscowość

Ilość łanów kmiecich

Taberna-karczma

Mol młyny

man

Man gr

Tab veit gr

Alla verti gr czyli czynszowe

Pop *gr.

Tab brax. Gr Karczmy z piwem?1515


Niektóre z dóbr Kańczuckich

Kosina

522
Ostrów

8
6

6


Gać

23

2

6

Chodakówka

2

6


1515


Niektóre z dóbr Łańcuckich

Markowa

98

2

1 per mariam

Białoboki

6

6


6
Albigowa

46


2 per .fert


18-?*popinu-wyszynk

Miejscowość

Ilość łanów kmiecich

Karczmy

Hort. cum agri *

Zagrodnicy najemni

Komornicy z bydłem

Komornicy najemni

Ort.

Hidrraulos

Mol młyny

Art. rzemieśnicy

Lan curian accepti


1583


Villae ael Jarosławion pertinerts --- wioski należace do rodziny Jarosławskich

Ostrów

16, 1/4


12

6

4

20

4

1

2 rot*
Sietesz

38

2


10

1

9Gać

27

2


4


22Kosina

5037

4

184 rot

17Chodakówka

2,1/2


7


2

41 rot
Husów

14


4

6


321 rot
1583


Villae Konstantyn Kornak

Białoboki

4, 1/24

5

7Ostrów

8


3 liber

5

6
3 rot
Inne wioski Rogzna Mikulice ,Wolicza ,Tarnawka< Dembnów(Dędnów) oraz w innym miejscu w ksiazce występują Nowosielce,Nowosiaki,Skrzychów,Moczorady .

1583


Występują w dobrach Tuczyńskich

Markowa

84


Zagrodników libert 15

37

53
12Kraczkowa

46, 1/2
1- ?
Albigowa

47

2

15


37

532

12

4 ,1/2


Rot-koło ,krąg

*-Zagrodnicy, którzy mieli domy, ale osadzano ich na ziemi pana lub wójta. Za prawo użytkowania ziemi płacili wyższy czynsz,
pisano o nich Hort. cum agri. Często jednak zagrodnicy żyli z innych źródeł np. pracy najemnej i wówczas należeli do innej kategorii
podatkowej wtedy pisano Hort. s agri

inqullimi czyli komornicy, mieszkali w domu innych ludzi. Czasami mieli bydło (cum pec), czasami byli zupełnie goli (pauperi) i żyli
wyłacznie z pracy najemnej.


W tej samej książce znalazłem z Lat 1500- 1600 następujące dane odnośnie miejscowości koło Grzymałowa pow. Skałat woj. Tarnopolskie.( według przedwojennego podziału administracyjnego.)


Poznań Vasiekowski

Koczanówka

Ostapie

Skałath

Buzików

Okno

Hlebów

Poznań

Chorotków

Kopeczyce

Tłuste

Col *-może kolonista?

15

5

7

24

27

68

21

14

12zagrodnik

10

2

4
11


3Popi**
1

1

1

1

Art-Rzemiesnik2

*Colonus -chłop .dzierżawca, kolonista,

** Popinu-szynk , knajpa

Znalazłem też opis :

Iterum litere Bahawski antiqur . In villa Buczikow et Oknyo 70 marce in Trebowlens super vartitate Oknyo 40 marce. Item villarum consensus permutacionis et 70 marce in eisdem villis sunt inserlpte videlicet Budzykow , Okno ,Szemyanaczina et Thuszyna. Item in villis Borek 100 marce in Buczykow 20 ibidem 60 item 20n in Okno iten 110 marce .Item 100 mar in Kotnucze , item 150 mar in Bahawicze et Kypszycze. Item in villa Oszykowcze 60 sexagne

antigus- ważny

Mancipatio -nabywca na własność ,kupić, sprzedaż

manceps-kupićmajątek ziemski ,dzierżawca podatków ,przedsiępiorca ,

mano-mitto- wyzwolić

inserlple-zasadniczy

Iterum -po raz wtóry

videlicet-oczyścić, mianowicie

sexagne-sześćdziesiąt

permutacionis -zamiana ,wykupić

Per-po

vertigalis- obowiazany do płacenia podatków

vilarium-miejscowośćOtwarłem Zródła Dziejowe i teraz melduje po kolei:

Gać występuje w

1589 str 5

Podatek zwany pobór naliczono z
27 łanów kmiecych,
od 4 zagrodników osadzonych na gruncie (pańskim) w tym czasie mało
było jeszcze klasycznych folwarków
2 karczm
22 komorników bez ziemi (doslownie ubogich)

1508 str 121

ta informacja dotyczy wyłacznie karczmy w Gaci z której zaplacono
połowe m.

1515 str. 136

23 łany kmiece, 2 karczmy
una fert. tego nie jestem pewien una to jedna  fert. ?  fertus to
żyzność i tym podobne słowa
alia vect.  alia to druga zas vect. mozna rozwinac roznie naprzyklad
czynsowa.

Ogolnie to co jest niejasne dotyczy dwoch karczm w gaci, które miały
inne funkcje.

Maciej Augustyn