Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjne Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka

początekPrzedstawiam tutaj materiały które niedawno zdobyłem odnośnie Spotkania w Skałacie wczasie II wojny światowej . Nie wiem z jakiej pochodzą książki ani publikacji ponieważ otrzymałem tylko skserowane kartki . Autora przepraszam jak się dowiem to zaraz to umieszczę


Bezpośrednim dowódca UPA, podległym Banderze, był Taras Czuprynka /Roman Szuchiewicz/, któremu podlegały imię organy: Główny Sztab Wojskowy /HWS/ i Wojskowe Sztaby Krajowe /KWS/, UPA "Wschód" /Podole/, UPA "Północ" Wołyń i Polesie/, UPA "Południe' /Ukraina Zakarpacka/, w Polsce, określanych przez nich "Zakiercorisldm K-rajem", działały jednostki UPA "Zachód". Niemcy zdołali utworzyć z nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej dywizje "SS<5alizien", która odznaczała się niespotykanym okrucieństwem względem Polaków. Działała też grupa rosyjska tzw. RONA /Russkaja Oswoboditielnaja Narodnaja Amiija/, dowodzona przez gen. Kamińskiego, która dała się srodze odczuć polskiej ludności.

Ukraińska policja, zorganizowana przez Niemców, najwięcej współdziałała z banderowcami.

Henryk Swiątkowski, Wyznaniowe prawo państwowe, Warszawa 1962 r. s. 57 pisze, ale bez podania źródła, że w r. 1943, gdy rozpoczęły się masowe mordy ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich za aprobata władz niemieckich, lwowski metropolita obrz.łac., ks. Bolesław Twar-dowski, zwrócił si^ do metropolity unickiego, Andrzeja Szeptyckiego /7.m.l944/, aby wpłynął na ludność ukraińską w kierunku zaprzestania prześladowań ludności polskiej, to metropolita miał się wymówić brakiem wpływu na morderców. Z własnego doświadczenia ludność polska może powiedzieć, że niektórzy księża grecko-katoliccy występowali na ambonach podburzając przeciw Polakom. [' Dnia 7 października 1943 r. miała miejsce narada Ukraińców w Ska-\ łacie na temat, czy należy nadal mordować Polaków? Jedni byli zdania, że wobec zbliżającej się Armii Radzieckiej, a wiec z obawy, należy zaprzestać mordów ludności polskiej. Inni utrzymywali, że "każdy prawdziwy Ukrainiec powinien wysłać na tamten świat przynajmniej jednego Polaka". W r. 1944 jeden z księży ukraińskich w dekanacie Czortków w rozmowie w myśl relacji jej uczestnika, polskiego kapłana, ks. Jana Smutka, twierdził że jego współbracia - Ukraińcy, mordując Polaków, nie popełniają "grzechu ciężkiego", ponieważ ulegają "ogólnej psychozie mordowania". Inni księża z Lemkowszczyzny twierdzili, że w stosunkach polsko-ukraińskich w przeszłości Polacy uczynili "wiele krzywd" Ukraińcom i dlatego oni musieli "wyciąć polski naród". O polskich krzywdach nikt nie chce słyszeć!

Następca Szeptyckiego, metropolita unicki, Józef Slipyj, w 1945 r. został wywieziony na Syberię; dopiero w 1963 r. dzięki kontaktom Jana XXIII zawiązanym z Rosją, otrzymał on pozwolenie na wyjazd do Rzymu. Papież Paweł VI nadal mu w 1964 r. tytuł "arcybiskupa wyższego stopnia" /Archiepiscopus maioris graclus/, a w 1965 r. mianował go kardynałem.

Ogólne masowe rzezie ludności polskiej rozpoczęły się w 1943 roku na Wołyniu. Wymordowano wtedy bczlitoSTue wielu Polaków. Zbrodnicza ak-31

Początek książki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie Wyszukiwarka GenealogicznaKsięgarnia “Kresy Wschodnie”

początek