Zdjęcia z Grzymałowa i okolic

otrzymane od Państwa Adamina i Kornela Partyckie


Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjne Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka

Początek

Kresy wschodnie

inny Skałat-Grzymałów Mazurówka

Zdjęcia zostały one wykonane w Grzymałowie jesienią 2000 roku i w maju 2001 roku przez naszego znajomego księdza. Przedstawiają wjazd do Grzymałowa, grzymałowskie centrum i drzewo Adama Mickiewicza. Pomnik ten skupiał wokół siebie życie towarzyskie przedwojennego Grzymałowa i był znanym miejscem spotkań.


Ta grupa zdjęć została wykonana w latach 1970 - 1971 przez p. A. Słysza, któremu udało się uzyskać zgodę na pobyt w rodzinnym mieście. Przedstawiają powojenny Grzymałów i ślady polskości,
jakie jeszcze udało mu się odnaleźć. Dla nas szczególnie cenne jest zdjęcie naszego domu i cmentarza
Te zdjęcia ukazują Grzymałów i jego okolice przed wojną. Miodobory (zdjęcie wykonane w 1928 r. przez E. Różyłło) były częstym miejscem spacerów. Nazwę zawdzięczają licznym ulom. Zdjęcie przedstawiające żniwa jest dla nas ważne ponieważ pokazuje maszyny jakie miał nasz prapradziadek Leopold Klomm. W książce adresowej z roku 1929 figuruje on w rubryce "mechanicy" i "ślusarze", choć w rzeczywistości miał wypożyczalnię maszyn rolniczych i zakład ich naprawy.
Wspólnikiem jego był p. Krzyworączka. Przy zakładzie naprawy była mała szkółka dla chłopców, którzy tam uczyli się zawodu. Leopold Klomm przybył do Grzymałowa z Wiednia, gdzie w jednej z
fabryk pracował jako inżynier. W latach 80 XIX wieku na zaproszenie hr. Fedorowicza z pobliskiej miejscowości Okno przeniósł się do Galicji. Potem w Grzymałowie kupił kawałek ziemi i został tam az do śmierci w 1929 r. z całą swoją rodziną. Obok naszego ogrodu w Grzymałowie były tzw. wertepy. Zdjęcie to pokazuje nasza kuzynkę Ludwikę Czerny z d. Sokołowską, po wojnie mieszkającą we Wrocławiu.
Adamina i Kornela Partyckie

Po upublikowaniu zdjecia nagrobka otrzymałem e-mal o tresci :A z tym Karolem to historia tragikomiczna, bo gdy się przeziębił i dostał gruźlicę powiedział, że nie będzie się leczył, mimo, ze miał brata lekarza i zmarł. Po jego śmirci w Poznańce Hetmańskiej ufundowano w kaplicy dzwon z jego imienien mój wujek ma nawet akt chyba kupna tego dzwonu


Zdjecie nagrobka