Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

Pochodzenie nazwisk z Gaci i okolic

Brożbar

Myslałem ze nazwisko pochodzi z języka szweckiego lub niemieckiego nie to nieprawda ale teraz uważam ze nazwisko moje nie pochodzi od imienia Ambroży jest to nazwisko czysto słowiańskie

Broż znaczy fermentować robić zacier

Brożek -rodzaj karoczy

Broż -okap nad domem

Broż - bok brzegu boczna góra np Brożyna

Broż- drąg na którym kładzie sie siano

Broż roślina wychodząca z ziemi była znacznikiem kiedy sadzi się ziemniaki

bar to znaczy chłop niedźwiedż

daję niektóre przykłady

-brażyć ‘fermentować’. Wtedy ona chodzi,chodzi... jak to mówi sie: braży sie, brozi por. brus. gw. Braha MM; zdr. brażka. No tak, a pić, noco przemiesili sież inaczej: cukier kupi, brażka rozprowadzi, no i piji Raugienia...podobna na brażka ; też braga. [Nalać?] Nu bragi tej, jak u nas braga, braga. Tam ono też brozisz... nu ji ot do

tej bragi stajesz por. brus. i ros.

broż -. My ta pierszego sadzili kartofle kwietnia, a my to nie... ja nie wiem, ten broż byli.Byli, jak kiedy wychodzi posadzić

Brożcem, brzodźcem, na bakier, na bok, bokiem.

brożyna (drąg) -ynie, -ynę; -yn

brożyna--drąg zatknięty w brogu, stanowiący jego ośrodek

brożek,pojazd konny (rodzaj reprezentacyjnej karety), 4-kołowy, z baldachimowym daszkiem wspartym na 4 lub 8 słupkach (przypominającym bróg— przykrycie na słupkach nad stogiem siana);

Ja wybieram mi przodkowie byli dobrzy w pedzeniu bimbru a tak naprade byli chłopami jak drąg i są boczną linią Olbrychtów ,


inne

Jakielaszek—Jakiel -Jakub

Stencel-Stanisław tak w dawnych ksiegach sadowych zapisywano imnie Stanisław

Tomaszek-- Tomasz

Broda-- Bieńczak – bielenie lnu

Ryznar – szewc -wyprawiajacy skóry

Wołoszyn -pochodzi z Wołoszczyzny przybył karpatami do Gaci Wołoszyn pochodzi od Ryznara tego od skór . Wołosi wypasali stada

Bar-Miara--- Bar chłop wysoki . Miara -postawny Dlatego Bar zmienił sie na Miarę

Drozd -dawniej Barbara Drozd pożyczała pieniadze poźniej zbiednieli i nazywano ich Bieda

Lis , Kot , Sikora, wiadomo od czego pochodza nazwiska

Balawejder -nie jest to nazwisko szweckie tylko Walenty zmienił sie na Balawejdra.

Mac -Maciej

Olbrycht -Wojciech daniej pisano po łacinnie w ksiegach parafialnych i tak Wociechy stawali sie Olbrychtami a Macieje Macami

Brożek jak Brożbar

Broż jak Brożbar

Bożek -bogobojny