Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

PASZKOWSKIRodzina. Herbarz szlachty polskiej.

- Uruski Seweryn (1814-1890)

PASZKOWICZ h, ZADORA. Na Litwie; ma być taż familia, co Paszkowski, h. Zadora. Hrehory z wnukiem Bor.yscm i Jakób Mitkowicze 1464 r- Januszko, bojar wołkowyski 1495 r. Miklasz, chorąży ostryński 1522 r. Semen i Własko Borysowicze 1536 r. (Bon.).

Potomstwo, Józefa, Mateusza, Onufrego, Antoniego i Jerzego, synów Jana, wnuków Antoniego, osób 32, wylegitymowane w Cesarstwie 1845—1866 r i zapisane do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej. Antoni, syn Dominika, dziedzic dóbr Nawrady 1882 r. w gub. kowieńskiej.

PASZKOWSKI h. RADWAN. Piszą się; z Paszkowic, w Sandomierskiem. Jan, syn Feliksa, nabył 1602 r. wieś Przewlokę. Szymon, dziedzic Suchej Woli 1626 r. Jan, elektor 1669 r. z ziemi przemyślskiej, a Antoni 1697 r. z wojew. ruskiego.

Stanisław żonaty z Konstancyą Dzianotówną 1726 r. Antoni i Szymon podpisali clekcyę 1764 roku z wojew. sandomierskiem. Wawrzyniec, syn Mateusza, 1768 r. Józef, rotmistrz wojsk koronnych 1779 r. Michał

1779 r. chorąży, i Franciszek, podporucznik 1791 r. wojsk koronnych (Metr. Kor., Zap. i Wyr. Tryb. Lubel., Sigil., Kancl.).

PASZKOWSKI h. ZADORA. Piszą się z Brzezia i mają być jednego pochodzenia z Lanckorońskimi, i dlatego jedna ich linia, osiedlona na Litwie, pisze się Paszkowski-Lanckoronski i z temi dwoma nazwiskami wylegitymowaną została w Cesarstwie; inna zaś linia tego domu, osiedliwszy się na Szląsku, zniemczona, zmieniła nazwisko na Paczkowski, lub von Patzkowski. Paszkowscy zamieszkali na Podlasiu, założywszy w tem województwie wieś Paszki, od niej pisali się z Paszek. Na Litwie także są liczni, do której przesiedlili się już w XVI stoleciu.

Z osiedlonych w Koronie. Jan, dziedzic wsi Pobiodr 1470 r. Stanisław, syn Filipa, 1570 r. Adam, burgrabia krakowski 1570 r.

Samuel, syn Stanisława Górnego, 1636 roku. Franciszek z Brzezia, komisarz wojskowy, Marcin i Seweryn, elektorowie 1669 r. z ks. oświęcimskiego i zatorskiego. Aleksander, Jezuita, urn. 1673 r. Seweryn żonaty z Katarzyną Chrząstowicz 1677 r. Baltazar z Brzezia 1686 r, Stanisław, kanonik lubelski, pisał niezłe wiersze po łacinie 1691 r.

Samuel, Seweryn, Stanisław i Krzysztof podpisali konfederacyę sandomierską 1705 r. Adam z Brzezia, komornik Chęciński 1712 r. Teodor, elektor 1733 r. z wojew. kijowskiego. Jan, poseł ziemi liwskiej, podpisał elekcyc 17G4 r. z ziemią liwską. Teodor, cześnik czerniechowski 1767 r., pisarz ziemski kijowski 1775 r., deputat na Trybunał koronny 1784 roku. Adam, Dyonizy, Ignacy, Maciej-Józef, Kacper, Michał, Onufry i Tomasz 1782 r., a Jan 1789 r. wylegitymowani w Galicyi. Jakób, regent ziemski kijowski 1784 r. Tomasz, vicegerent winnicki 1793 r. (Conv. Vars., Metr. Kor., Wyr. Tryb. Lubel.).

Franciszek, generał brygady wojsk polskich od 1812 roku, kawaler krzyża polskiego, kapitan w legionach włoskich 1800 r., adjutant Joachima Murata, a w 1809 r. adjutant króla Fryderyka Saskiego, odbył kampanię 1812—1813 r. i następnie osiadł na wsi pod Krakowem; przyjaciel Kościuszki, otrzymał od umierającego legat 50,000 franków, i głównie przyłożył się do wzniesienia temu bohaterowi mogiły pod Krakowem; um. 1856 roku. Wojciech, członek rządu galicyjskiego 1809 r.

Po Karolu, komisarzu województw wielkopolskich 1754 r., syn Daniel miał syna Józefa, żonatego z Karoliną Niedobylską, z niej synowie:

Stanisław, Władysław i Adolf, urzędnik Komisyi Sprawiedliwości, wylegitymowani w Królestwie 1855 r. .

Z osiedlonych nu Podlasiu. Stanisław, poborca sochaczewski 1591 r Heronim, Jan, Maciej, Mikołaj, Piotr i Stanisław, dziedzice wsi Paszki l596 r. Jan, syn Stanisława, dziedzic części Paszki i Paskudy 1598 roku.

Adam, syn Adama, 1606 roku. Aleksander, Jerzy, Maciej i Piotr, synowie Pawła z Krassowa, 1624 roku. Kazimierz, elektor 1669 r. z wojew.lubelskiego, a Kazimierz z ziemi chełmskiej 1097 r. Stanisław, syn Macieja, 1678 r. Jan, syn Jana, 1681 r.

Bartłomiej, Jan i Marcin, synowie Marcina, 1703 r. Karol, rotmistrz wojsk koronnych 1706 r. Józef z Paszek żonaty 1712 r. z Rozalią, córką Kazimierza Trzemeskiego, komornika granicznego pilzneńskiego, i Anny Kołajówny. Stanisław, miecznik łukowski 1731 roku, ożeniony z Krystynyną z Żychorzyna. Kazimierz, elektor 1733 roku z wojew. podlaskiego (Conv. Vars., Zap. i Wyr. Tryb. Lubel., Ks. Gr. Nowokorczyńskie).

Andrzej zw. Lada, syn Macieja, zapisał 1738 roku dożywocie żonie swej Katarzynie Niewęgłowskiej, i z niej pozostawił dwóch synów, Franciszka i Stanisława; Stanisław, ochrzczony 1733 r. w par. Radzyń, dziedzic części Paszki, zaślubił Agnieszkę Ładowne i z niej pozostawił syna Adalberta, ochrzczonego 1763 r. w par. Radzyń, wylegitymowanego w Galicyi 1803 roku.

Piotr, syn Marcyana, nabył 1776 roku części wsi Paszki Wielkie, i z żony Salomei miał syna Józefa, ochrzczonego 178-2 r. w par. Radzyń, dziedzica części Paszki Wielkie, wylegitymowanego w Galicyi 1804 r.

Stanisław nabył 1749 r. część Paszki Wielkie i miał syna Pawła, po którym z Maryanny N. syn Stanisław, ochrzczony 1766 r. w par. Radzyń, wylegitymowany w Galicyi 1804 r.

Franciszek, syn Andrzeja, dziedzic części Paszki, pozostawił syna Stanisława, który w 1790 r. nabył części Paszki Wielkie i wylegitymował się w Galicyi 1803 r.

Mateusz, syn Andrzeja, zw. Górny, nabył części Paszki Wielkie, i z Rozalii Zabielskiej miał syna Wawrzyńca, ochrzczonego 1747 r., wylegitymowanego w Galicyi 1803 r. (Akta po-Galicyjskie, Quaterniones).

Maciej, miecznik łukowski 1702 v, dziedzic dóbr Straszęcin, pozostawił syna Józefa, tego syn Kazimierz miał syna Antoniego, żonatego z Katarzyną Karczewską, z niej syn Ignacy, sędzia pokoju kielecki, dziedzic dóbr Promnik, w pow. opoczyńskim, wylegitymowany w Królestwie 1840 roku.

Po Andrzeju, burgrabini drochickim, syn Franciszek miał syna Stanisława, a ten syna Piotra, po którym z Antoniny Rola syn Roman, urzędnik w Lublinie, wylegitymowany w Królestwie l849 r.

Z osiedlonych na Litwie. Michał, archimandryta ławryszewski, arcybiskup unicki smoleński 1666 r., um. 1670 r. Kazimierz, elektor 1669 r. z wojew. witebskiego, a Michał-Konstanty, podczaszy starodnbowski, 1674 r. z wojew. mścisławskiego. Konstanty-Heronim, podstoli mścisławski, porucznik petyhorski, dostał w nagrodo zasług wsie Wieremiejki i Szawienicc, a Karol wieś Rabowicze, w pow. słonimskim. co sejm 1678 roku zatwierdził.

Sylwester z pow. orszańskini i Jerzy z wojew. bracławskiem podpisali elekcję 1697 r., a Jan. Krzysztof i Piotr 1698 r. Pospolite ruszenie.

Po Janie, dziedzicu wsi Zachorze i Smolany, syn Jerzy 1709 r., żonaty z Maryanną Nowońską, miał synów: Mikołaja, Józefa i Sylwestra bezdzietnych. Po Tomaszu z Reginy Bajerskiej synowie, Jan osiedlił się na Ukrainie 1712 r., i Michał, chorąży malborgski, ożeniony z Moniką Piotrowską 1716 roku. Antoni i Michał z wojew. mińskiego, Jan, Marcin-Antoni, pułkownik wojsk królewskich, i Sylwester 1733 roku, a Antoni 1764 roku z wojew. brzesko - litewskiego elektorowie. Maryanną, żona Daniela Belgrama, starosty malczowskiego 1760 r. Piotr, pułkownik wojsk litewskich, poseł 1768 r. Jacek, koniuszy brzesko-litewski, dostał prawem emfiteutyczneni starostwo pilwińskie, w pow. kowieńskim 1775 r.; stolnik brzesko-litewski 1793 r. Jan, miecznik nowogrodzki 1783 r., syn Joachima i Joan­ny Mysłowskiej, żonaty z Katarzyną Długolęcką.

Wincenty, szambelan królewski 1789 r. Po Janie z Katarzyny Lu-bienieckiej synowie, Antoni, podstoli łubaczowski, i Tadeusz, archidyakon pultuski, prałat płocki 1793 r.

Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty:

l) gub. wileńskiej: Dominik, syn Jana, z synami, Wojciechem i Wincentym 1845 r.;

po Franciszku synowie: Jan z synami, Tomaszem i Józefem, i Karol z synem Antonim 1847 roku; Józef, syn Jana, z synami, Polikarpem i Franci­szkiem i tych potomstwem 1854 r.; Ludwik, syn Piotra, z synami: Leonem, Karolem i Leopoldem, i Jan, syn Floryana, 1854 roku;

  1. w gub. grodzieńskiej: Józef, syn Macieja, 1833 r., i Julian, Michał i Adam z synami, Mikołajem i Kasyanem, synowie Macieja, 1846 rok

  2. w okręgu białostockim Jan, syn Adama, 1830 r.;

  3. w gub. kowieńskiej; potomstwo Jana i Franciszka, synów Kazimierza, osób 21, w 1848 i 1868 r.;

  4. gub. mińskiej: Kazimierz, syn Bazylego, z synami Piotrem, Janem i Józefem 1861 r.; Józef. syn Piotra, z synami, Stanisławem i Marcinem 1861 r.

Leopold, syn Eliasza, dóbr Kaczaniszki-Jasudy, Rajnold, Jan, Eliasz i Tytus, synowie Władysława, dóbr Miczyszki dziedzice w ^'nb. kowieńskiej 1882 roku.

Z biorących stale nazwisko Paszkowski-Lanckoroński. Ignacy, straźnikowicz polny litewski, rotmistrz brzesko-litewski, ożeniony z Konstancyą Niemcewicz 1750 roku. Ignacy, poseł wojew. brzeskiego, podpisał elekcyę 1764 r. z wojew. brzesko-litewskiem. Piotr, pułkownik wojsk królewskich, w nagrodę zasług i 30-letniej służby wojskowej, dostał 1768 roku królewszczyznę Klepcze, w wojew. brzesko-htewskiem 1768 r. Florenty i Józef wylegitymowani w Cesarstwie 1849 roku i zapisani do ksiqg szlachty gub. grodzieńskiej.

PASZKOWSKI. Jan, syn Jana i Joanny Komorowskiej, w wojsku rosyjskiem, wylegitymowany w^ Królestwie 1861 r.

Zapisani do ksiąg szlachty gub. kijowskiej: Mikołaj, syn Mateusza, Andrzej i Bartłomiej, synowie Józefa, i inni przeszło 60 osób, w l 801— 1803 roku.

PASZKOWSKI. Aleksander, syn Antoniego i Anastazy Zajączkowskiej, ur. 1807 r. we wsi Denirzu, gub. żytomierskiej, umieszczony 1821 r. w korpusie kadetów w Kaliszu, a w 1824 r. przeniesiony do szkoły wojskowej aplikacyjnej, postąpił 1827 r. na podporucznika do kompanii -4-ej lekkiej artyleryi pieszej.

Bernard, kapitan 15 pułku piechoty, awansował 1831 r. na majora;

po wyjściu z wojska, osiadł we wsi Mełgwi-Trzeciakowie, w gub. lubelskiej, i tam um. 1849 r.

Dominik, syn Jana i Petroneli Kulikowskiej, kapitan wojsk polskich 1810 r., był 1815 roku w komitecie wojskowym i 1837 r. wylegitymował się w Królestwie z rangi oficerskiej.

Ignacy, syn Adama i Eleonory Poszman, ur. 1799 r. we wsi Oleszniku, w obwodzie warszawskim, postąpił 1812 r. do 16 pułku piechoty wojsk Ks. Warszawskiego i w 1815 r. umieszczony w 2 pułku strzelców pieszych, awansował 1820 r. na podporucznika; um. 1829 r.

Jakób, syn Tomasza i Elżbiety, ur. 1788 r. w Syrocku, w pow. lubelskim, postąpił 1806 r. do 10 pułku wojsk Ks. Warszawskiego i w 1809 r. został podporucznikiem, 1811 r. porucznikiem, a 1812 r. kapitanem w 15-ym pułku piechoty; przeniesiony 1815 r. do 2 pułku strzelców pieszych, wyszedł 1821 r. do dymisyi. Odbył kampanie: 1807 r. przeciw Prusom, 1809 r. przeciw Austryi, 1812 r. w Rosyi i 1813 r. w Niemczech.

Józef, syn Wincentego i Teodory Mitanowskiej, ur. 1787 r. we wsi Stoki, na Litwie, wszedł 1810 r. do artyleryi konnej wojsk Ks. Warszawskiego i w 1811 r. awansował na podporucznika; przeznaczony 1815 r. do kompanii 4 lekkiej artyleryi pieszej, przeniesiony został 1820 r. do korpusu kadetów w Kaliszu na profesora, a w 1822 roku na profesora artyleryi do szkoły aplikacyjnej w Warszawie. Odbył kampanie: 1812 roku Rosyi, 1813 r. przeciw sprzymierzonym i 1814 r. we Francyi i za waleczność dostał krzyż złoty Virtuti Militari. Józef um. 1858 roku i pochowany w m. Warcie.

Józef, syn Pawia i Moniki, ur. 1797 r. we wsi Równie, gub. żytomierskiej, wszedł 1814 r. do 6 pułku piechoty wojsk Ks. Warszawskiego i w 1821 r. wyszedł do dymisyi w randze podporucznika (Ks. Wojskowe).

Antoni, urzędnik w Magistracie warszawskim, otrzymał prawa nowego szlachectwa w Królestwie 1837 r.

Paweł, syn Aleksandra, porucznik wojsk rosyjskich, otrzymał przyznanie szlachectwa w Cesarstwie 1854 r. i zapisany do ksiąg szlachty gub. kijowskiej.