Początek książki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie

Początek

Kołki i Taraż

Słownik Geograficzny KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH.

Kolki 1.) mko, pow. lucki, nad Styrem, gm. i okr. poi. K., o 16 w. od Troscianca, o 29 w. od Sokula, przy trakcie Pinsk-Dubno, R. 1870 mialo 1383 mk., w tem 60 proc. izr., 417 dm., cerkiew, kosciól, 3 d m. modlitwy, browar, gorzelnie, 42 sklepy, 45 rzemieslników. Okr. polic. K. obejmuja gminy: Kolki, Gródek, W. Niedzwiedzie, Bielska Wola. Paraf, kosciól katol. Wniebowz. N. M. P., wzniesiony 1674 z drzewa przez Samuela Leszczynskiego. Par. katol. dek. luckiego: dusz 1523. Kaplice w Ho-domiczach, Lyszczu, Czetwiertni, Kosciuchnów-ce, Ominie (Oumau), a dawniej i w Sobiatynie.

K. byly wlasnoscia kziazat Radziwillów i mialy warowny zamek. Podlug podania dawnego, zwaly sie niegdys Romanów. Po strasznym pozarze, który tylko kolki w plotach gdzie niegdzie zostawil, przybralo nazwe Kolki, Starozytny Romanów, wedlug tegoz podania, zapadl sie pod ziemie wraz z cerkwia, a Kolki na innem miejscu w pobliza granic zbudowano. Mieszczanie tutejsi utrzymuja, zaslysza dzwonienie z zapadlej cerkwi i spiewy przy odpra-wianem nabozenstwie pod ziemia. Za wojen kozackich taka tu wielka liczbe zydów wyrznieto, ze dotad trwa pamiec grobli, zaslanej ich trupami. ]

Jarmarki tutejsze byly licznie uczeszczane, mianowicie na s w. Piotr do 2ch tygodni trwajacy. Kupcy z towarami ciagneli z dalekich okolic. Litwini tu sie w czasie tego jarmarku w sól zaopatrywali, która obficie z województwa ruskiego i z Woloch dowozono. O dwie mile na pldn. lezy wies Troscieniec, zwana koncem Polesia, wedle ludowego przyslowia: „Trostenec, Polisia konoc".

Kolki 1.) mstko nad Styrem, pow. lucki, gm. Kolki, 48 w. od Lucka, 540 dm., 4260 mk., cerkiew, kosciól katolicki, sjnagoga, 3 domy módl. zyd. Gmina obejmuje 45 miejscowosci, 1364 dm. wlosc, (obsk 656 innych), 12,669 mk. wloscian, uwlaszczonych na 23,516 dz. Ws nalezala do zamku luckiego. Bylo w niej 8 dwo-rzyszcz, l ogrodnik i 12 zeremi bobrowych. Dani miodowej kazdy gospodarz dawal 74 wiadra, oraz lVs kopy i 6 gr. rocznie. Nastepnie otrzymal w mej 3 dworzyszcza ks. Konst. Ostrogski, który dal ja w posagu za siostrzenica, swa, wydana za Dachne. W r. 1577 ws nalezy do Nie-suchojezy, ks. Romana Sanguszki, który wnosi od 20 dym. póldworz., 3 ogr. W r. 1589 tenze wnoai z mstka Eolku 22 fl. 26 gr. szosu, od rzez-nika, z przekupniów, rybaków, kól mlyn. 7 fl. 7 gr., czopowego per arendam 50 n., wogóle 80 fl. 3 gr. W ostatnich czasach Antoniego Kb-zuehowskiego.

Taraż, dwie slobody, pow. slucki, gm. Kolki, 44 w. od Lucka, 57 dm., 358 mk.


Inny Taraż

Taraż 1.) Nowy, ws, pow. krzemieniecki, gm. i par. Poczajów (l w.), 25 w. od Krzemienca, 60 dm., 441 mk. 2.) T. Stary, ws, tamze, 30 w. od mta pow., 112 dm., 922 mk., cerkiew drewn. z r. 1778, szkólka eerk. od r. 1861. Wlasnosc hr. Rzyszczewskioh. W r. 1463 w dziale kn. Soltana Zbaraskiego. W r. 1475 do ks. Wasila, r. 1478 kn. Semiona Wasilewi-cza, a r. 1482 Michala Wasilewicza Zbaraskich

inne Kołki

2.) K., ws, pow. zytomierski, par. Cudnów, lezy nad rz. Ibrem, doplywem Teterowa, ma cerkiew drewniana. Dawniej wlasnosc Obidzinskich, dzis Niewmierzyckich. R. 1867 miala 99 dm. 3.) K., ws, pow. starokonstantynowski, okr. polic, teofipolski, gm. K., par. Bazalia, o 14 w. od Teofipola. X. M. O.

.) K., ws i folw. nad Slucza, pow. rówienski, gm. Lubikowicze, par. praw. Berezki (7 w.), 134 w. od Równego. Ws ma 175 dm., 1119 mk.; fol. 4 dm., 26 mk. 3.) K., ws nad dwoma stawami, pow. starokonstanty-aowski, gm. Kolki, st. poczt. Teofllpol (15 w.), 45 w. od mta pow., 136 dm. 797 mk., cerkiew drewn. z r. 1793, nadana ziemia przez ks. Janusza Sauguszke r. 1761, szkola ludowa od r. 1872. W r. 1583 Seweryn Grzernik wnosi z 23 dym., 28 ogr., 9 kom., l kola waln. W polowie XVIII w. ws nalezala do ks. Sanguszków, pod koniec tego wieku do Kaminskicli, którzy do dzis ja posiadaja. Gmina obejmuje 14 miejscowosci, 1443 dm. wloscianskich (obok 287 innych), 9312 mk. wloscian, uwlaszczonych na 8165 dz. 4.) K., Kulki al. Moszczance, ws nad Teterewem, pow. zytoinierski, gm. Krasnosiólki (6 w.), 65 w. od Zytomierza, 8 w. od Cudnowa (st. poczt.), 6 w. od Olszanki (st. dr. zel), 122 dm., 562 mk., cerkiew drewn. z r. 1861, szkólka cerk. o'd r. J 878, gorzelnia, mlyn wodny, wiatrak. Wlasnosc Konopackich.