Pocz±tek ksi±żki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie

Pocz±tek

Gać i inne miescowo¶ci powiatu Łańcuckiego

Słownik Geograficzny KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH.


Albigowa, ws, pow. lancucki, rozl. 3160 n. a. morgów, dm. 223; wedlug ostatniego obliczenia z r. 1870: 1312 mk. Obszar dworski nalezy do ordynacyi lancuckiej hr. Alfreda Potockiego; szkola ludowa, parana bardzo starozytna, dek. przeworskiego, istniala juz w r. 1450; w okolicy przemysl tkacki. Ma to byc dawna os. niemiecka zw. Helyigau. M. M


Baranówka, 1) wies, pow. brzezanski niegdys zascianek szlachecki, 383 mk., mianowicie: 193 mez., 190 kobiet, 176 rzym. kat. a 175 gr. kat., 32 izraelitów; obszaru 1024 m austr., na to 559 m. roli ornej, 72 m. lak, 20 ogrodów, 55 pastwisk, 292 lasów, 18 dróg, Ł wody, 5 innych przestrzeni; nalezy do parafiii gr. kat. w Szybalinie, zas lacinnicy do rz. kat parafii w Brzezanach. Wlasnosc St. hr. Potockiego. 2). B., niem. Hirschbach, koi. niemiecka, pow. lancucki, o 2 kil. od st. poczt,
Sarzyna, z parafia ewangelicka w miejscu;
wlasnosc hrabiego Alfreda PotockiegoBialoboki, ws, pow. lancucki, o 9 kil. od Przeworska, rozl. 1083 m.. 81 dom., 481 mk., parafia lacin, w TJrzejowicach, kasa pozyczkowa gminna. Obszar dworski nalezy do ordy-nacyi przeworskiej ks. Lubomir skich. M. M.

Bialobrzegi, 1.) ws, pow. lancucki, nad Wislokiem, o 10 kil. od Lancuta, ma 2485 m. rozl., 95 dom., 370 mieszk., parana lac. w Ko-sinie. Obszar dworski nalezy do ordynacyi przeworskiej ks. Lubomirskich. 2.) B„ ws, pow. lancucki, o 10 kil. od Lancuta, rozl. 2480 m., 337 dom., 1820 mieszk., par. lacin, w Zo-lyiii, szkola ludowa jednoklasowa, kasa pozyczkowa gminna, gorzelnia. 3.) B., ws, pow. krosnienski, rozl. 1088 mórg., 212 dom., 1188 mk. Par. lacinska w Krosnie. Miejscowosc ta stanowi prawie przedmiescie Krosna od strony zachód.; ma kase pozyczkowa gminna. M. M.

Biedaczów, ws, pow. lancucki, o 5 kil. od Zolyni, rozl. 1080 m., 120 domów, 645 mieszk.; parafia lac. w Gilarowy. Obszar dworski nalezy do majoratu lancuckiego, Alfreda hr. Potockiego. M. M.

Bonarówka, 1.) wies, pow. krosnienski, 1870 m. rozL w tem 885 m. roli ornej a 764 mor. lasu; 117 dm., 779 mk. Parafia lacinska w Ludczy, grecka w miejscu. Kasa pozyczkowa gminna. Polozenie w niedostepnych górach, zdala od bitego goscinca; gleba zytnia, mniej urodzajna. O 10 kil. od st. p. Strzyzów. 2.) B., ws, pow. lancucki, o 5 kil. od Lezajska, w par. rz. kat. Zarzycka Wola.
Brzoza, 1.) (ze Straznikiem), ws, pow. tarnobrzeski, ma 4854 m. rozl., w tem 4 681 m. lasu, 16 dm., 84 mk., parafia w Pniowie, polozenie równe, w glebie piaszczystej. 2.) B. Królewska, ws, pow. lancucki, o mile od Lezajska, ma 8710 m. rozl., w tem 2763 m. roli ornej i 4934 m. lasu, 492 dm., 2455 mk.; filia parani rz. kat. Giedlarowa, szkola 1-klasowa. Kosciól pod wezwaniem sw. Jana Chrzciciela wybudowal swym kosztem Adam Podgórny, kanonik kapituly przemyskiej, a bisk. przemyski Pawel Piasecki udzielil mu w r. 1648 przywileju odprawiania nabozenstwa. Tartak wodny, gleba piaszczysta. Obszar dworski nalezy do majoratu lancuckiego Alfreda lir. Potockiego. Lasy pieknie urzadzone; rozsa-dniki drzew, miedzy innemi buków i modrzewi. 3.) B. Stadnicka (z Wydrzem), ws, pow. lancucki, ma 4729 m. rozl., w tem 2568 m. lasu, 370 dm., 2113 mk., parafia w Zolyni, kasa pozyczkowa gminna, szkola 1-klasowa, tartak wodny, gorzelnia, gleba zytnia. Obszar dworski nalezy do majoratu lancuckiego Alfreda lir. Potockiego. Gospodarstwo wzorowe, piekne lasy. O kilometr drogi od folwarku sród borów sosnowych obfite zródla wody, które umiejetnie zuzytkowano, zakladajac wielkim kosztem pstragarnie. 4.) B., ws, pow. Dolina, lezy w glebokich górach karpackich nad potokiem Brzoza, doplywem rzeki Sukiel; oddalona jest o 4 mile na zachód od Doliny a o 19 kil. na poludniowy zachód od Bolechowa. Ludnosc rzym. kat. 6, gr. kat. 334, izraelitów 17: ra-razem 357. Przestrzen posiadlosci wiekszej roli ornej 11, lak i ogrodów 57, pastwisk 91, lasu 10,689 m.; posiadlosc mniejsza: roli ornej 185, lak i ogrodów 687, pastwisk 380, lasu 263 mórg. Nalezy do rzym. kat. parafii w Bolechowie; gr. kat. par. ma w miejscu, do
której naleza wsie Sukiel i Kamionka; razem liczy ta parafia 934 dusz i nalezy do dekanatu bolechowskiego. Posiada szkole niezorganlzo-wana. Dominium nalezy do dóbr kameralnych.

Brzyska-Wola (z Wólka-lamana), ws, pow. lancucki, ma 5809 mórg. rozl., w tem 2433 m. roli ornej a 1882 m. lasu, 282 dm., 1853 mk., narodowosci mieszanej polskiej i ruskiej; parana lac. w Tarnowcu, parana gr. filialna w miejscu. Kosciól drewniany pod wezwaniem sw. Praskowii, gleba piaszczysta. Obszar dworski nalezy do majoratu Alfreda hr. Potockiego.

Budy, 1.) ws, pow. bialski w Galicyi, o 6 kil. od Oswiecima, w par. rz. kat. Oswiecim. 2.) B. (z Zabojkami), ws, pow. rzeszowski, 4400 mórg. rozl., w tem 1842 m. roli ornej a 1910 m. lasu, 273 domów, 1371 mieszk., parafia w' Mrowli. Lezy w równinie, gleba zytnia, gorzelnia i browar. 3.) B. Lancuckie, ws, pow. lancucki, 2557 mórg. rozl., w tem 1513 m. roli ornej, 266 domów, 1637 mieszk., parafia w Nowosielcu, polozenie pagórkowate, gleba zytnia. Obszar dworski nalezy do majoratu lancuckiego Alfreda hr. Potockiego. 4.) B. PrzeworsMe (z przedmiesciem), ws, pow. lancucki, 1866 mórg. rozl., w tem 1516 m. roli orn., 11,) dm., 741 mk., parafia w Przeworsku, kasa pozyczkowa gminna, mlyn parowy, cegielnia pospolita. Wies ta stanowi prawie przedmiescie m. Przeworska, nalezacego do ordynacyi ks. Lubomirskich. 5.) B., ob. Kobelnica ruska, Hussalww, Ilrebenne, Zasz-ków, Kamionka woloska.


Burdosz, ws, pow. lancucki, par. przewor-ska, o pól kil. od Przeworska.

Chalupki, 1.) przysiólek Branie, pow. krakowski, o 4 kil. od Pleszewie, w par. Ruszcza. 2.) Ch. dnsowieckie, ws, pow. przemyski, o 11 kil. od st. poczt. Eadymno, w par. gr. kat. Dusowce. 3.) Ch. medyckie, ws, pow. przemyski, o 5,2 kil. od st. p. Szechynie, nalezy do parafii w Medyce. 4.) Ch., wies, pow. lancucki, o 4 kil. od Przeworska, w par. rz. kat. przeworskiej. 5.) Ch., przysiólki Barszczo-wic, Chotynca, MalkowicChodaczów, ws, pow. lancucki, par. rzym.
kat. Grodzisko, o 7 kil. od Grodziska.

Chodakówka, ws, pow. lancucki, par. rz. kat. Sietesza, o 6 kil. od st. p. Kanczuga.

Czarna-.) Cz. (z Kolkami), ws, powiat lancucki, 2516 mor. rozl., w tem 952 m. roli ornej a 1084 m. lasu; 212 domów, 1273 mk., paraf, w Krzemienicach; slynne wyroby tkackie; lezy w glebie zytniej, pagórkowatej. Obszar dworski nalezy do ordynacyi lancuckiej

koniec 1 tomu


Debów, ws, pow. lancucki, o 15 kil. na w. od Lancuta, o 6 kil. na pld.-zach. od st. poczt, w Przeworsku. Parafia rzym. kat. w TJrzejo-wicach. Dm. 97, mk. 594. Obszar dworski posiada roli ornej 40, lak i ogr. 25, lasu 60 m., wloscianie roli ornej 2239, lak i ogr. 317, pastwisk 934, lasu 68 m. Szkola filialna, kasa pozyczk. gm. z kapitalem 699 zl. Wlasnosc Jul. Brodczaka. Lu. Dz.


Gac 1.), ws, dawniej Gacz niemiecki, prawdopodobnie Gatsch a w spisie dziesiecin biskupich z r. 1424 Gabridowa Gacz, lezy na zachód od Przeworska, w okolicy zaledwie 224 metr. nad poziom morza wzniesionej, w pow. lancuckim. Mieszkanców 859. Gac ma szkole ludowa i kase pozyczkowa gminna z kapitalem 500 zl. w. a. Wieksza posiadlosc (ks. Lubo-mirski) wynosi 425 m. n. a roli i 41 mórg lak; mniejsza posiadl. 1384 mr. roli, 147 m. lak i ogrodów i 61 m. pastwisk. Podczas napadu w r. 1624 zniszczyli tatarzy Gac i spalili dawny kosciól. 2.) G., przys. Kamionki w pow. ropczyckim, parafii rzym. kat. w Czarny.

Glogowiec, ws u ujscia Wisloka do Sanu w pow. lancuckim, nalezy do sadu pow. i urzedu poczt, w Przeworska a parafii rzyin. kat. w Gniewczynie, lic//y 380 mieszk. Wieksza pos. Wynosi 193 m. roli, 17 m. ogrodów, lak i past. i 38 m. lasu, mniejsza 291 m. roli, 19 m. ogrodów i lak, 105 m. pastwisk i 19 m. lasu.

Gniewczyna, ws w pow. lancuckim nad ujsciem Mleczki do Wisloka, nalezy do sadu pow. i urzedu poczt, w Przeworsku, ma kosciól parafialny rzym. kat. drewniany, zbudowany w r. 1725 w miejscu spalonego jeszcze w r. 1624 przez Tatarów, szkole ludowa, kase pozyczkowa z kapitalem 817 zl. i liczy 1700 mieszk. Wieksza pos. (Alf. hr. Potocki) wynosi 429 mr. roli, 22 mr. lak i ogr., 15 mr. pastw, i 205 m. lasu; mniejsza pos. 1767 mr. roli, 247 mr. lak i ogrodów, 311 mr. pastw, i 240 mr. lasu.

Gorliczyna, wies nad Mleczka, doplywem Wisloki, w pow. lancuckim, nalezy do parafi rzym. kat., sadu pow. i urzedu poczt, w Przeworsku, zkad jest o 3 kil. odlegla, ma 1285 mk. rzym. kat. Wieksza pos. (ks. Lubomirski) wynosi 482 m. n. a. roli, 47 m. ogr. i lak i 20 m. pastw.; mniejsza pos. 1239 m. roli, 415 m. ogr. i lak, 186 m. pastw, i 45 m. lasu. Mieszkancy trudnia sie sukiennictwem i tkactwem i wyrabiaja prócz grubego sukna i drelichów takze stolowa bielizne. W tej wsi znajduje sie szkola ludowa jednoklasowa i kasa pozyczkowa gminna z funduszem 765 zl. wa. Mac.

Grzaska, ws w pow. lancuckim, nalezy do parafii gr. kat. w Mirocinie a rzymsk.-kat. w Przeworsku, zkad jest o 3 kil, oddalona. Z 974 mk. wyznaje religia rz. kat. 948 a 26 gr. kat. Wiek. pos. (Alf. hr. Potocki) wynosi 331 m. n. a. roli, 108 m. lak i ogr., 6 mr. pastw, i 40 mr. lasu; mniejsza pos. 1038 m. roli, 193 mr. lak i ogr. i 80 mr. pastw. Ta wies ma szkole ludowa jednoklasowa, i kase pozyczkowa gminna z kapitalem 907 zl. w. a.

Hussów, ws w pow. lancuckim, dawna kolonia niemiecka Huschau, Hussav lub Hussau, ma parafia rzym. kat., której slady znajduja sie juz w r. 1450 ale dopiero w r. 1611 wydaje ksiezna Anna ze Stangenbergn Ostrogska dyplom potwierdzajacy wyposazenie parafii. W r. 1624 spalili kosciól Tatarzy, przyczem zabili proboszcza Jakuba Wanata. Ta wies oddalona od Lancuta o 13 kil. ma 1645 mieszk. rzym. kat. wyznania, kase pozyczkowa z funduszem 1005 zl. wa., szkole ludowa, i szpital ubogich utworzony przez ksiecia Józefa Lubomirskiego w r. 1752 dla dwu starców przeznaczonych do obslugi kosciola. Fundusz szpitala wynosi 856 zl. wa. Wieksza pos. wynosi 309 m. n. a. roli, 37 m. lak i ogr., 21 m. past. i 1009 m. lasu; mniej. pos. 16&5 m. roli, 258 m. lak i ogr., 119 m. pastw, i 346 m. lasu. Parafia hussow-ska nalezy do dyecezyi przemyskiej, dekanatu przeworskiego, obejmuje takze ws Tarnawke i zamieszkuje w jej obrebie 1828 rzym. kat. i 47 zydów. Mac.

Hussowski potok, ma zródlo lesne w obr, gm. Markowej w pow. lancuckim, w polud. zachodniej stronie wsi, przy granicy Albigowej, Handlówki, Hussowa i Markowej; plynie laczkami sródpolnemi ku póln. wsch.; na górnym koncu wsi Markowej wpada z pr. brz. po 3 kil. biegu do pot. Markówki, Br. G.


Jagiella, ws w miedzyrzeczu Wisloka i Sanu, 486 m. npm., w pow. lancuckim oddalona na pólnoc od Przeworska o 8 kil., nalezy do par. rzym. kat. w Gniewezynie i ma 705 mk. rzym. kat. Obszar wiekszej pos. w glebie urodzajnej powstalej z namuliska, wynosi 79 m. roli, 93 m. lak i ogr , 8 m. past. i 413 m. sosnowego lasu; pos. mniejsza 748 m. roli, 245 m. taki ogr. i 460m.lasu. Wlascicielem wiekszej pos. jest A. Kellerman. Mac.


Jankowice 1.) ws przy kolei przemysko-lupkowskiej, w okolicy górzystej, pow. liski na pólnocny wschód od Uherec, wniesiona 345 m. npm., nalezy do parafi rzym. i gr. kat. w Lisku. Z 472 mieszk. jest 412 gr. kat, a 6( fzym. kat. obrzadku Wieksza pos. jest wlanosoia parafii rzym. kat. w Lisku i wynosi 80 m. roli, 13 m. lak i ogr., 36 m. pastw i 155 mr. lasu; pos. mniej. 290 mr.*Toli, 41 mr. l»k i igr. i 69 mr. pastw. 2.) J. (z Olszynami), ws na lewym brzegu Wisly, naprzeciw ujscia Skawy, w okolicy równej i bardzo urodzajnej, pow. chrzanowski, nalezy do parafii rzym. kat. w 3abicach, ma 711 mieszk. i szkole ludowa. Obszar wiek. pos. ma 124 mr. roli, 59 mr. lak ogr. 6 mr. pastw, i 46 mr. lasu; pos. mniej, 579 mr. roli, 158 mr. lak i ogr. i 294 mr, )astw. 3.) J., ws w poblizu drogi z Pruchnika do Przeworska w okolicy pagórkowatej, 256 m. npm. w pow. jaroslawskim, nalezy do parafii, rzym., kat. w Chlopicach a gr. kat. w Boraty-nie, oddalona o 8 kil. od urzedu poczt, w Jaroslawiu. Z 365 mieszk. nalezy 350 do obrz. rzym. kat. a 15 do obrz. gr. kat. Obszar wie-lszej posiadlosci wynosi 340 mr. roli, 77 mr. tak i ogr., 4 mr. pastw, i 192 mr. lasu; pos. mniej. 275 mr roli, 33 mr. lak i ogr. i 20 mr. .asu. Mac.


Kalembina, ws na lewym brzegu Wisloka, na zachód od Strzyzowa w pow. jasielskim, par. rzym. kat. w Dobrzechowie, jest oddalona od stacyi poczt, we Frysztaku o 8 kil. Wedlug spisu ludnosci z 1881 ma sama wies 238, a obszar wiekszej posiadlosci 10 f razem 248 mk., z których 229 rzym. kat. Wiek. posiadl, nalezaca do sióstr milosierdzia w Przeworsku wynosi 152 mr. roli, 23 mr. lak i ogr., 16 mr. pastwisk i 24 mr. lasu; mniejsza posiadl. 107 mr. roli, 20 mr. lak i ogr. i 9 mr. pastw. W 1522 r. zapisal wedlug archiwów parafialnych w Podegrodziu na kmieciach tej wsi Jan Trze-cieski z Korzuchowa grzywne poplaty w obec sadu duchownego. Mac.


Kańczuga-., mko nad -Mleczka, w pow. lancuckim, w okolicy równej, 283 m. n. p. m. Mieszkanców iiiJ92, z których 96 mieszka w zabudowaniach wiekszej posiadl. Pod wzgledem wyznan jest 1213 rzym. kat., 130 gr. kat. i 949 izraelitów. W miasteczku znajduje sie kosciól parafialny kaplica .murowana obrzadku rzym. katól., cerkiew murowana gr. kat. przylaczona do parafii w Krzeczowicach, szkola ludowa dwu-*klasowa i, fundusz ubogich utworzony od niepamietnych czasów dla wspierania podupadlych, do pracy niezdolnych mieszkanców. Tea fundusz .sklada sie z 40 mr. roli i 2000 zl.

a. Urzedów prócz stacyi pocztowej niema zadnych, ale mieszka tu lekarz i znajduje sie apteka. Mieszkancy trudnia sie rolnictwem i drutowaniem naczyn glinianych; za tym przemyslem odbywaja dalekie podróze i sa znani w odleglych miasteczkach. Maly-to zarobek a przeciez utrzymywalo sie z niego juz na poczatku naszego stulecia sto rodzin, jak opowiada Bohrer w swej podrózy po Galicyi (Bemer-kungen auf einer Reise durch Galizien, Wien 1804). Dawniej wyrabiano tutaf koszulki druciane dla towarzyszy pancernych, k'olczugi, sakiewki, teraz jeszcze druciane sita i r ach wy do przesiewania ziemi. Kanczuga jest stara osada i w 1498 zostala zupelnie zniszczona przez tatarów. Na zachód od miasteczka, na gruntach wsi Sietesz, stoi mogila, pod która wedlug podania polegli maja byc pochowani. Zalozenie parafii przypisuja Otonowi Pileckie-mu z Lancuta; odnowienie parafii datuje sie od r. 1612, w którym ks. Anna de Stangenberg Ostrogska, wojewodzina wolynska, dziedziczka Jaroslawia, utworzyla kolegium jalmuzników a proboszczowi dala tytul przeloionego. ' Rok przedtem powiekszony kosciól kosztem tej ksieznej poswiecil biskup Stanislaw Siecinski. W koncu zeszlego wieku byla Kanczuga wlasnoscia ks. Sanguszków. Zabudowania wiekszej posiadl, leza w poludniowej stronie miasteczka. Wie"ksza posiadl, spadkobierców Ed. Kellermauna wynosi 444 mr. roli, 46 mr. lak i ogr. i 35 mr. pastw.; posiadl, mniej. 581 mr. roli, 91 mr.-lak i ogr. i 67 mr. pastw. K. ma dziewiec jarmarków i dwa targi w tygodniu: co wtorek i piatek. Graniczy na wschód z Zuklinem, na pólnoc z Niziacicami, na poludnie z Lopuszna a na zachód z Sieteszem. Mac.


koniec 3 tomu

Kosina 1.) w dokumentach Cossin, prawdopodobnie kolonia niemiecka, ws w pow. lancuckim, lezy nad bezimiennym potokiem, wpadajacym z praw. brz. do Wisloka, przy goscincu murowanym z Przeworska do Lancuta i torach kolei arcyks. Karola Ludwika, miedzy przystankiem Rogozno a staoya w Lancucie. Okolice ma prawie równa, chociaz ws lezy w zaglebieniu 226 m. npm , a punkt najwyzszy na obszarze tej wsi wznosi sie tylko do 249 m. bezwzglednej wysokosci. Lasów nie ma, a grunta urodzajne nadaja sie szczególniej do uprawy buraków cukrowych, które dawniej sprzedawano do cukrowni w Lancucie, a po zamknieciu tej fabryki do Sedziszowa. Tylko czesc pólnocna przecieta torem kolejowym jest podmokla K. ma 1912 mk. rz.-katol. Znajduje sie tutaj parafia rzym.-katol. z dwoma drewnianemi kosciolami, szkola ludowa i zaklad ubogich, zalozony przez Aleks. ks. Lubo-inirskiego dla wspierania ubogich obslugujacych kosciól. Utrzymanie tego zakladu daje w naturaliach obszar wiek. pos., nalezacy do ks. Lubomirskich i wynoszacy 728 mr. roli; mniej. pos. 2676 mr. roli w ogóle. Zalozycielem osady a nastepnie parafii w r. 1409 byl Wincenty Granowski, wlasciciel Lancuta. Jego spadkobierca Stanislaw z Pilczy powiekszyl w 1442 r. uposazenie parafii dodaniem dziesieciny z Rogozna. Gdy w r( moze w roku 1624 prosze sprawdzić). 1524 najechali Tatarzy K. schronil sie pleban Wojciech Jakle-wicz z parafianami, którzy ujsc nie mogli, do kosciola i tam zginal w plomieniach. Pózniej zaludnila sie wies na nowo i odbudowano kosciól, który w 1646 byl znowu parafialnym. W tym roku oddzielil biskup przemyski Pawel Piasecki podnoszace sie miasteczko Zolynie od parafii lancuckiej, a znióslszy parafia w K., przylaczyl ja do Zolyni, co trwalo do r. 1787, w którym w skutek dekretu Józefa II zostala parafia na nowo utworzona. Nie wiadomo co bylo powodem rozporzadzenia biskupa Piase-ckiego, bo obok dawnego kosciola pod wezwaniem sw. Sobestyana, stojacego obok zabudowan plebanskich, zbudowano w 1708 r. nowy drewniany kosciól, który jest teraz parafialnym p. t. sw Stanislawa bisk. Parafia nalezy do dyec. przemyskiej, dek. lezajskiego, i liczy wraz z przylaczonemi wsiami: Bialobrzegami, Korniaktowem i Rogozuem 3503 rzym.-katol. K. graniczy na pólnoc z Bialobrzegami w lin powietrznej 1.7 kil., na zachód w takiej same linii 4 kil. z Sonina, na wschód o 3 kil. z Ro goznem a na poludnie z Gaciem

Krzeczowice z BóbrTea (po rus. Kreczkowiei), ws w pow. lancuckim, 3 kil. na wsch. w linii prostej od Kanczugi, w okolicy równej, piaszczystej, pokrytej sosnowemi lasami. Na pld. od wsi nad pot. Pantalówka lezy przysiólek Bóbrka 227 m. npm. z dwu stawami; na pln. zas od K. nad pot. Zarzecze blisko granicy wsi Lapajówki znajduja sie okopy tatarskie. Jest w tej wsi parafia gr.-katol. z cerkwia drewniana, szkola ludowa i cegielnia. Mieszkancy rzym.-katol. sa zaliczeni do parafii w Sienno-wie. K. naleia do urzedu poczt, w Kanczudze a sadu powiat, w Przeworsku. Wedlug spisu ludnosci z r. 1880 jest 997 mk., z których 56 stale przebywa na obszarze wiek. pos. Podlug wyznania ma byc w K. 346, a w Bóbrce 161 razem 507 rzym.-katol.; w K. 250, a w Bóbrce 80, razem 330 gr.-katol. i kilkudziesieciu izr. Pos. wiek. Lud m. Teodorowicza wynosi 475 roli, 145 lak i ogr., 148 pastw, i 148 mr. lasu; pos. mniej. 650 roli, 135 lak i ogr. i 42 mr. pastwisk, Do par. gr.-katol. sa dolaczone miasto Kanczuga i wsie: Zuklin, Siennów, Urzejo-wice, Zurowiczki, Nizatycze, Pantalowice, Lo-puszna Wielka i Mala, Siedleczka, Munaster, Ostrów i Mikulince z ludnoscia przewaznie rzym.-katol. Ludnosc calej parafii wynosi 1027 gr.-katol. K. graniczy na zach. z Kanczuga, na pln. z Urzejowicami, na wsch. z Lapajówka i Rozniatowem, a na pld. z Pantalowicami.

koniec 4 tomu
Mackówka, podlug Dykcyonarza Siarczyn-skiego (rkp. Bibl. Ossol. Na 1825) wlasciwie Maszkowsha Wola, ws w pow. lancuckim, par. rzym.-kat. przeworskiej, 3 kil. na pld. wsch. od Przeworska, sklada sie z dwóch grup chat o kilometr od siebie oddalonych, przedzielonych lakami. Podlug spisu ludn. z r. 1881 liczy 498 mk., z których 29 mieszka na obszarze wiek. pos.; podlug szemat. duch. dyec. przem. ma byc 440 rzym.-kat. Pos. wiek. nalezy do ordynacyi przeworskiej ks. Lubomirskich i ma 576 mr. obszaru, z których 402 roli, 53 lak, 21 pastw, i 98 mr. lasu; pos. mniej, ma 276 mr., mianowicie: 198 roli, 50 lak i 28 mr. past. Gleba jest glinkowata i urodzajna, laki dobre. M. graniczy na pln. z przedmiesciem Przeworska Jaroslawskiem, na zach. z Mokra strona i Urzej o wicami, na pld. z Zurowiczkami dlugie-mi a na wsch. z Mirocinem. Mae.


koniec 5 tomu

Manasterz . z Niewazka i Rzekami, ws w pow. lancuckim, lezy nad Mleczka, doplywem Wisloka, przy drodze z Kanczugi (6 kil.) na poludniowy zachód do Zagórza, w okolicy pagórkowatej 326 m. npm., która podnosi sie uplazem ku zachodowi. Z tej wyzyny splywa potok Hussow-ski wpadajacy w M. do Mleczki. Ta rzeka ma tutaj prawy brzeg nizki i tworzy laki podmokle. W najnizszym punkcie 293 m. npm. zbudowana karczma nosi nazwe Mokra. Takze ku wschodowi podnosi sie okolica nieznacznie tworzac wzgórze 341 m. bezwzglednej wysokosci. U pólnocnego stoku tego wzgórza stoi folw. Zagórski, nazwany prawdopodobnie od pobliskiej wsi Zagórze. Na wschód od M. nad Hussakowskim pot. znajduje sie przy s. Rzeki, a na pólnoc od niego drugi przys. Niewazka lub Niewaszka. Kilka chat oddzielnie stojacych nazywaja ,,Za oblaskiem." Te przysiólki otacza od wschodu las, noszacy na pólnocy nazwe Zapust (407 npm.) i Niwa Górna, w srodku Strasznik, a na poludniu Rzezanski las (384 m. npin.). Ten las dzieli M. od Sie-dlaczki, lezacej w pólnocnej stronie; dalej w stronie pólnocno-wschodniej ciagna sie nad rzeka ku Pantalowicom podmokle laki, a na wschód ku Lopusznie Wielkiej male lisciaste gaje. Na poludnie graniczy ta wies z Zagórzem. M. nalezy do sadu pow. w Przeworsku i ma parafie rzym.-katol. Liczy 1379 mieszk. rzym. katol.

Podlug dokumentu wystawionego przez Spytka z Tarnowa w r. 1428 nazywala sie ta wies pierwotnie Swiatoniow* Wola, ale juz w owym czasie zmieniono je. nazwe na Manasterz, z powodu, ze tam by. klasztor ruski. Podlug aktu wizy tacy i bisk Waclawa Sierakowskiego, znaleziono przy przemalowywaniu kosciola w 1745, na sie-strzanie po nad krzyzem dzielacym prezbite-ryutn od nawy wyryty rok 1552, coby moglo oznaczac, ze w tym roku ukonczono budowe kosciola. W 1011 r. powiekszyla ks Ostrogska uposazenie parafii i dala nowy przywilej. Z nieznanego zródla podaje Siar-czynski (Rkp. Bibl. Ossol. As 1825) rok budowy kosciola na 1650. R. 1881 polozony kamien wegielny pod nowy kosciól katolicki. M. ma 1379 mieszk., miedzy tymi 1220 rzym.-katol., 89 akat. i 40 izr. Parana dyec. przemyskiej dek. przeworskiego, obejmuje takze Hadle i ma w ogóle 1636 rzym.-kat., 89 akat. i 57 izrael. Pos. wiek. spadkobierców Józefa Kellermanna ma obszaru 140 mr. roli, 44 nir. lak, 37 mr. pastw, i 347 mr. lasu; pos. mniej. 1203 mr. roli, 184 mr. lak, 226 mr. pastw, i 110 mr. lasu

Markowa 1.) ws duza, zabudowana wzdluz niewielkiego doplywu Wisloka z praw. brz. po pld. stronie goscinca z Lancuta (11 kil.) do do Przeworska, w urodzajnej równinie 241 do 257 m. npm. Nalezy do pow. lancuckiego, ma szkole ludowa o 2-ch nauczycielach, par. r/.-kat., 2 wiatraki i dom ubogich dla utrzymania niezdolnych do pracy kalek lub starców, niewiadomej fundacyi, posiadajacy 2 mr, roli i zostajacy pod zarzadem zwierzchnosci gminnej. Liczy 3099 mk., z których 3074 rz.-kat. i 25 izrael. Wiek. pos. jest attynencya ordynacyi przeworskiej ks. Lubomirskich i ma 229 mr. roli; pos. mn. 4114 roli, 291 lak i ogr., 188 past. i 85 mr. lasu. Byla tu dawniej osada

niemiecka zwana Markenhof, co pózniej przekrecono na Markenhów, zalozona przez Pilec-kich, którzy takze fundowali parana. Jako Markenhof jest wymieniona w liscie Eryka bisk. przemyskiego do kapituly z r 1384, w którym nadaje kapitule dziesieciny z tej wsi. Aktu erekcyi nie ma, gdyz sie spalil, ale w r. 1424 jest wymieniony z tej wsi pleban Jan, w aktach biskupich. W 162.3 byla wlasnoscia osiadlego w Polsce greozyna Konstantego Korniakta de Bialoboki, który byl takze fundatorem parani w Ostrowie i na dokumencie erekcyjnym podpisal sie greckiemi gloskami: Konstantinos Korniatos. Ton odnowil i rozszerzyl fundacya parafii w M. w r. 1623, ale juz nastepnego roku spalili Tatarzy wies i kosciól. Korniakt zebral rozproszonych osadników a moze i sprowadzil nowych z Niemiec i wybudowal nowy kosciól dotad istniejacy. Siarczynski pisze (Dykcyonarz geogr. rkp. Bibl. Ossol. JNa 1825), ze wloscianie do poczatku biezacego stólecia zachowali slady swej pierwotnej ojczyzny, mieszajac wyrazy niemieckie do mowy polskiej. Spiewaja takze na Boze Narodzenie i Wielkanoc piesni w niezrozumialym jezyku, moze niemieckim popsutym Na Wielkanoc po rezurekcyi witaja sie wyrazami „Krist is aufersztanda1' (Christ ist aufer-standen). Dopóki w Jaroslawiu byla komisya moderunkowa wojskowa, trudnili sie wszyscy wloscianie tkactwem i siali duzo lnu, sam obszar dworski po 25 korcy, dzisiaj jednak ten przemysl podupadl. Wspomniec jeszcze nalezy ze od r. 1760 do 1772 byla tu parana przylaczona do kanclerstwa kolegiaty jaroslawskiej, która bisk. Kierski rozwiazal i parafie usamowolnil. Par. nalezy do dyec. przemyskiej, dek. przeworskiego. M. graniczy na zach. z Albigowa i Wysoka, na pln. z Kosina, na zach. z Gaciem, z którym sie domami styka a na pld. z Chodawka i Hussowem.


Mikulice, czesc wsi Ostrowia, pow. lancucki, przy drodze z Przeworska do Kanczugi, nad kanalem odprowadzajacym wody nisko polozonej (203 do 220 m. npm.), urodzajnej równiny do Markówki, doplywu Wisloka. Ma 241 mk. rz.-kat. i graniczy na wsch. z Urzej o wicami, na pld. z Nieznacicami a na pln. z Debo-wem. Oddalenie od Przeworska wynosi 8 kil. Pos. wiek. ma obszaru 461 mr. roli, 15 lak i ogr., 13 past. i 6 mr. lasu; pos. mn. 53 roli, 18 lak i 42 mr. past. Ta ws zmieniala czesto dziedziców i od XVI w. nalezala do Korniaktów, Potockich, Bratkowskich, Mierow i Wolskich.


Mirocin, rus. Miratyn, dawne nazwy: Mirar czyn i Nieraozyn, ws, pow. lancucki. Lezy przy goscincu z Przeworska (6 kil.) do Jaroslawia, nad Chalupskim potokiem, uchodzacym z praw. brzegu do Mleczki, doplywu Wisloka, w równinie urodzajnej, 245 m. npm. W 1881 r. miala 737 mk., z których 58 aa obszarze wiek. pos.; szematyzmy duch. wykazuja 492 rzym.-kat., 120 gr.-kat. i 12 Izrael., razem 624. Jest tutaj parafia gr.-kat. dyec. przemyskiej, dek. kanczuckiego, szkola ludowa je-dnoklasowa i kasa pozyczk. gminna z kapit. 1252 zl. w. a. Pos. wiek. Alfr. hr. Potockiego ma obszaru 276 mr. roli, 33 mr. lak, 26 mr. pastw, i 15 mr. lasu; pos. mniej. 938 mr. roli, 30 mr. lak i 47 mr. pastw. Par. gr.-kat. obejmuje miasto Przeworsk, Hozdól, Budy przeworskie i lancuckie i siedm innych miejscowosci, w których gr.-kat. tylko malemi grupami sie znajduja. Ogólna liczba parafian 406. Uposazenie parodia sklada sie z 70 mr. roli i z dodatku 16 sagów miekkiego drzewa i 147 zlr. W spisie wsi nalezacych do parafii przeworskiej (u Nakielskiego) podano, ze miala 26 lanów kmiecych. W koncu XIV stulecia byla ta wies zamieszkala przez ludnosc ruska prawoslawna, gdyz w liscie nadawczym Jana z Tarnowa z 1394 r., nadajacym Miechowitom przeworskim meszne z Rozborza i Miro-cina czytamy: dum inibi veri Christiani habi-tabunt. M. graniczy na pld. z Ozanskiem, na zach. z Mackówka, na pln. z Rozborzem a na wsch. z Wierzbna i Pelkinia. Mac.


Mleczka, rzeka, powstaje z polaczenia sie dwóch znacznych strumieni, tj. Mleczki zachodniej i wschodniej, a). Ml. zachodnia nastaje we wsi Grzegorzówce al. Gregorówce, w pow. rzeszowskim; plynie od zródel swych na pólnoc miedzy domostwami tejze wsi, poczem zwraca sie na wschód; przeplywa gregorow-skie laki sródlesne, gdzie od pr. brz. zabiera potok Banne (ob.); nastepnie przechodzi na obszar Hadla szklarskiego. Tutaj plynie na pld.-wsch. przez okolice lesna, potem laki, a przyjawszy z lew. brz. Tarnawke, zwraca sie na wsch., nastepnie pln.-wsch., oddzielajac Ha-dle szklarskie, od Hadla Kanczudzkiego (pow. lancucki). Wygiawszy sie znowu ku wschodowi, tworzy granica miedzy Zagórzem a Ma-nastarzem. Od ujscia Turzego pot. w Zagórzu podaza ku pln.-wsch., przez laki manaster-skie, gdzie x lew. brz. przyjmuje znaczny strumien Hussów, od wsi Hussowa na pld.-wsch. plynacy. W dalszym swym pln.-wsch. biegu

zrasza obszar Siedleczki, gdzie z lew. brz. zabiera pot. Siedleozke,, oplywa miasteczko Kanczuge, wies Nizatyce, zrasza pln.-zach. obszar Krzeczowic i pld.-wsch. obszar Urzajowic, gdzie od lew. brz. przyjmuje Markowa pot., a nieco ponizej laczy sie od pr. brz. z Mleczka wschodnia, b) Ml. wschodnia nastaje ze zlewu dwóch znaczniejszych strug lesnych, we "Woli wegierskiej (w pow. jaroslawskim); wschodnia struga splywa z Wielkiego lasu, pokrywajacego póln. stoki góry Bukowego Garbu (426 m.), zachodnia zas z zachodnich lasów Woli weg. Oba te potoki lacza sie we Woli weg., nieopodal pieca wapiennego, na wys. 249 m. npm. Plynie na pólnoc dolina górska przez wies Wegierke, nad która od zach. wznosi sie rozlozysty grzbiet lwa (406 m.), a od wsch. góra Smiagówka (389 m.). Przyjawszy od lew. brz. pot. Pruchnik, zrasza laki w Tyniowicach, nastepnie mija Wie-ckowice i Bystrowice. W Czastkowicach zabiera znaczny strumien Jodlówke (ob.) z lew. brz. Oplywa od wsch. Czastkowice i Pelna-tycze, ponizej których zwraca sie na pln.-zach.; plynie lakami moczarowatymi popod Zarzyce, od której to wsi przybiera nazwe „Zarzyce". Poczem plynie granica Rozniatowa i Krzeczowic (od pld.), a Lapajówki (od pln ) i na granicy Urzejowic, Lapajówki i Krzeczowicz laczy sie z Mleczka zach. Odtad Mleczka polaczona plynie na pln., tworzy granice mieday gm. Mokra Strona (od zach.), a Zurowiczkami dlugimi, Mackówka i obszarem Przeworska (od wsch.). Oplywa od zach. Przeworsk, przeplywa wies Gorliczyne, wreszcie Gniewczyne, gdzie uchodzi do Wisloka z pr. brz. Dlugosc biegu M. zach. wynosi 25 kil., M. wsch. równiez 25 kil. M. polacz. 16 kil.; od zródel wiec, czy to zaoh., czy tez wsch. M., do ujscia do Wisloka, ma dlugosci 41 kil. M. zach. zasilaja z pr. brz. pot. Banna, Legi, Turzy, Lapuszka, z lew. brz. Tarnawka, Hussów, Siedleczka i Markowa. Do M. wsch. z pr. brz. uchodzi p. Mo-krzyska, al. Moczyska, z lew. zas brz. Pruchnik, Jodlówka i Pantolówka. Do M. polaczonej zlewa swe wody od pr. brz. Mirocinski, od lew. Grzeska pot. Spadek wód M. zach. podaja liczby: 330 m. (zródlo); 304 m. (las Iscizna w Grzegorzówce); 258 m. (powyzej stawu w Hadlu szklarskiem); 235 m. (ujscie Turzego pot.); 226 m. (na dolnym koncu Ma-nasterza); 214 m. (ujscie Siedleczki); 206 m. (pod Kanczuga); M. wschodniej: 249 m. (polaczenie strug zródlanych); 224 m. (pod Ty-niowicami); 212 m. (ujscie Jodlówki); 196 m. (polaczenie sie obu Mleczek); 180 m. (ujscie do Wisloka). W wodach tej rz. zyja ryby: jelec, kielb, lin, okon, plotka, szczupak, sliz, wegorz, (czasem.). Br.

Mokra strona z Burda al. Bwe&attem, ws, pow. lancucki, lezy w równinie l kil. na pld. od Przeworska, przy goscincu z tegoz miasta do Kanczugi. Folw. B. lozy na wsch. od wsi. Wzniesienie wynosi 197 m. Ws ma 637 mk. rz.-kat., nalezacych do par. w Przeworsku. Wiek. pos. ks. Jerzego Lubomirskiego spadkobierców, jest attynencya ordynacyi prze-worskiej i ma tylko 34 mr. roli; pos, mn. 900 roli, 63 lak i ogr. i 22 mr. past. Kasa pozycz. gminna rozporzadza kapitalem 1840 zl. w. a. U Nakielskiego, w spisie wsi nalezacych do par. przeworkiej tamtejszych Miechowitów w r. 1610, M. strona podana jest jako skladajaca sie z 22 lanów kmiecych. Graniczy ona na zach. z Debowem, na pld. z Urzejowioami a na wsch. z Mackówka. Mac

Niziatycze al. Nizatycte, ws, pow. lancucki, lezy w równinie (230 m.), na lew. brz. Mleczki, przy goscincu z Kanczugi (2 kim.) do Przeworska. Z 379 mk. przebywa 23 na obszarze wiek. pos.; 245 jest wyznania rzym.-kat. Rzym.-kat. naleza do par. w Kanczudze a gr.-kat. w Krzeczowicach. Kasa pozyczkowa ma 655 zl. w. a. Caly obszar wsi wynosi 631 mr., mianowicie obszar wiek. pos. (Edw. Kelleraann) 345 mr. (311 mr. roli, 21 mr. lak i ogr. i J3 .mr. past.), mn. pos. 286 mr. (246 mr. roli, 14 mr. lak i 26 mr. past.). Ta wioska graniczy na poludnie z Kanczuga, na wschód z Zuklinem, na pólnoc z Mikulicami a na zachód z Sieteszem, Mao.

Nowosielce l ) al. Nowosielea, ws, pow. lancucki przy goscincu z Przeworska (8 kim.) do Lancuta, w równinie (2 i8 m.). Ma kosciól par. rzym.-kat., szkole ludowa, dom ubogich

1 kase pozyczkowa gminna z funduszem 530 zl. w. a. Ze wsi wychodzi gosciniec do Kanczugi, z jej poludniowego konca, z miejsca bliskiego kosciolowi i zabudowaniom wiek. pos. N. maja ] 327 mk. rzym.-kat. Pos. wiek. nalezy do ordynacyi przeworskiej ks. Lubo-mirskich i sklada sie z 520 mr. roli, 71 mr. lak i ogrodów, ]8 mr. past. i 18 mr. lasu; poa. mn. z 1532 mr. roli, 301 tur. lak i 88 mr. pasc. Ws nazywala sie poprzednio Nowym Siedlcom. Akt erekcyjny parafii z 1384 r. podaje, ze ja zalozyla Katarzyna vi-dua Pranconia do Nova Szedlecz. Kosciól poswiecil w 1595 r. Jan Dymitr Solikowski, arcyb. lwowski. Jest tradycya, ze w 1624 roku tak meznie bronila ludnosc kosciola przed Tatarami, ze musieli odstapic. Dom ubogich, obowiazanych do poslugi kosciola, zalozyl w 1667 r. ks. Janicki, proboszcz; ma funduszu 500 zl. i dom z ogrodem. Par. nalezy do dyec. przemyskiej, dek. przeworskie-go i wraz z Budami Lancuckimi ma 1848 dusz rzym.-kat. i 63 izraelitów. N. granicza na zachód z Kosina, na pólnoc z Rogoznem, na wschód z Grzeska a na poludnie z Debowe

.) Ostrów. z Wolica, Mikulicami i Ksawerówka, ws, pow. lancucki, lezy nad Markówka, dopl. Mleczki z lew. brz. (203 mt. npm). Wolica nazywa sie pólnocna, Mikulica-mi wschodnia grupa chat a Ksawerówka folw. Polozenie nierówne, nie ma jednak znacznych wzniesien, najwyzszy punkt siega 261 mt. Przez Mikulice wiedzie gosciniec z Kanczugi (4 kim.) do Przeworska (6 kim.). Wszystkie czesci razem maja 1072 mk. Wedlug wyznan O. i Wolica 400, Mikulice 289 rz.-kat. i 6 gr.-kat. (par. w Krzeczowicach). Kosciól paraf, drewniany zbudowano 1627 r. Parafia ufundowal Konstanty Korniakt z Bialoboków, Grek, który sie po grecku na dokumencie fundacyjnym podpisal. Parafia (dyec. przemyska, dek. przeworski) obejmuje Bialoboki, z ogólna liczba 1800 rz.-kat., 6 gr.-kat. i 18 izrael. Pos. wiek. ma 121 roli, 9 lak i 23 mr. past.; mn. pos. 429 roli, 47 lak i 4 mr. past. Kasa pozyczkowa gminna ma funduszu 1277 zl. w. a. O. graniczy na zach. z Bialobokami, na pld. z Niziancami, na wsch. z Urzejowicami a na pln. z Debowem.

2.) Ostrow. pod Radymnem, ws w pow. jaroslawskim, lezy w urodzajnej nizinie, 200 mt. npm., nad Legiem zwanym Ruda i przy goscincu rzadów, z Radymna (3'3 kim.) do Jaroslawia (8 kim.). Przez ws prowadzi droga z Lowców do Wysocka po praw. brzegu Sanu, kolej zas arcyks. Karola Ludwika przecina ws prawie w srodku na dwie polowy. San, zmieniajacy dawniej czesto swe loze, pozostawil suche koryto na obszarze wsi, które przy wysokim stanie wody zalewa. Jest tu par. gr.-kat. (dyec. przemyskiej, dek. jaro-slawskiego), z drewniana cerkwia; obejmuje ona sasiednie wsie: Tuczepy, Lowce, Morawko, Munine i Zgode. Szkola ludowa ma 2-ch nauczycieli a kasa pozycz, gminna rozporzadza kapitalem 3685 zl. w. a. W r. 1880 bylo 1187 mk., z których 43 na obszarze wiek. posiadlosci. Szematyzmy duchowne dyec. przemyskiej podaja 957 rz.-kat., 499 gr.-kat. i kilka rodzin izraelitów. Pos. wiek. Ad. Brodz-kiego ma 576 roli, 44 lak i ogr., 41 past. i 30 mr. lasu; pos. mn. 1320 roli, 182 lak i ogr., 164 past. i 12 mr. lasu. Siarczynski w swym Dykcyonarzu (rkp. Bibl. Ossol. Jfs 1826) po wiada, ze na poczatku biezacego wieku wybie rano tutaj rude darniowa, która przetapiano w Hucie Rózanieckiej, pod ruda zas znajduje sie margiel; poniewaz jednak naklad nie oplacal sie, przeto zaniechano pracy. Ks. Adam Czartoryski, ówczesny wlasciciel O., uwolnil wloscian od panszczyzny na próbe, zamieniajac ja na czynsze, gdy atoli chlopi nie chcieli placic czynszów, powrócono do panszczyzny. O. graniczy na wsch z Radymnem, na pld. z Lowcami, na zach. z Morawskiem i Tucze-parni a na pln> i czesciowo na wschód oblewa jego grunta San. W póln. czesci obszaru sa, fol. Adamówka i nad Sanem Wychylówka. Mac.


Pantalowice, ws, pow. lancucki, w okolicy podgórskiej (233 mt. npm.), nad pot. Pan-talówka, tworzaca na pln. od tej wsi dwa duze stawy i uchodzaca do Mleczki zlew. brzegu, ma parafie rzym.-kat. i szkole ludowa, kase pozycz, gminna z kapitalem 1047 zl. 41 et. Posiadlosc wiek. sklada sie z dwóch folwarków, z których wschodni nazywa sie Wyzszy dwór. Na obu jest 8 dm. i 94 mk. (53 mez., 41 kob.), z tych 82 rzyin.-kat., l gr.-kat. i 11 izrael. Ws ma 175 dm., 948 mk. (464 mez., 484 kob.), z tych 910 rzym.-kat., 4 gr.-kat. i 34 izrael. Pos. wiek. (Stef. Proc) ma 368 mr. roli, 41 mr. lak i ogr., 20 mr. pastw, i 73 mr. lasu; pos.mn. 1130 mr. roli, 139. mr. lak, 84 mr. stw. i 16 mr. lasu. Odl. od Kanczugi 5 kim. Parafia (dyec. przemyskiej, dek. przeworskie-go) ufundowal Febroniusz z synem Spytkiem, wedlug watpliwej wiadomosci Siarezynskiego (rps. bib. Ossol. 1826) w r. 1383 a wedlug szematyzmu duch. 1397 r. (por. Kaszyce). Dlugosz w Liber benef. nie wymienia tej parafii. Terazniejszy drewniany kosciól zbudowano 1693 r. Do parafi naleza: Lopuszka Mala i Wielka, Raczyna i Zagórze z ogólna liczba mieszkanców: 3279 rzyra.-kat. i 140 izr. Te •wies dziedziczyli z kolei Siennowscy, Gorczyc-cy, Drohojowscy, Ruccy i Ulanieccy. Graniczy na pln. z Lopuszka Mala, na zach. z Lo-puszka Wielka, na pld z Ryszyna a na wsch. z Siennowem. Mac.


koniec 8 tomuRogozno 1.) ws, pow. lancucki, par. rz.-kat. w Kosinie; ma urzad pocztowy i przystanek dr. zel. arcyks. Karola Ludwika, miedzy st. Lancut i Przeworsk, odl. 184 kim. od Krakowa. Tor kolei otacza ws od pólnocy, gosciniec zas wiedenski z Lancuta do Przeworska od poludnia. Lezy w równinie, 225 mt. npm.; w pólnocnej czesci obszerne podmokle laki i pastwiska zwane Moczarami. Gleba glinkowa, urodzajna. Wraz z obszarem wiek. pos. (ks. Lubomirski) ma 48 dm. i 453 mk., 444 rz.-kat. i 9 izrael. Posiadlosc wieksza obejmuje 289 mr. roli, 44 mr. lak i 5 mr. pastw.; pos. mn. 328 mr. roli, 57 mr. lak i 66 mr. pastw. Graniczy na pln. z Korniaktowem, na zach. z Ko-sina, na pld. z Nowosielcami a na wschód z Grzeska.Rozbórz 1.) ws, pow. lancucki, nad pot. Chalupskim, dopl. Mleczki z praw. brzegu, w okolicy pagórkowatej, urodzajnej, miedzy stacya kolei arcyks. Karola Ludwika w Przeworsku i przyst. Pelkinie. Graniczy: na zach. z Przeworskiem (4 kim ), na wschód z Pelki-niami, na pld. z Mirocinem a na pln. z Chalupkami. Wznies, wynosi od 199 do 249 mt. Na potoku jest mlyn. Par. rz.-kat. w Przeworsku. Wies jest attynencya ordynacyi ks. And. Lubomirskiego i liczy 208 dm. i 1130 mk. (546 mez., 584 kob.); 906 rz.-kat., 206 gr.-kat. i 18 izrael. Obszar -wiek. pos. ma 227 mr. roli, 83 mr. lak i ogrodu, 2 mr. pastw, i 7 mr. lasu; pos. mn. 1492 mr. roli, 630 mr. lak, 104 mr. pastw, i 11 mr. lasu. Zdawna wchodzila w sklad dóbr przeworskich (ob. t. IX, 185). Gleba jest glinka zmieszana z piaskiem. 2.) R. Okragly, ws, po w. jaroslawski, w równinie lekko falistej, urodzajnej, wznies. 238 mt. nprn., o 3'1 kim. od Pruchnika. Domy, w liczbie 83, sa skupione, podobnie jak w miasteczkach. We wsi jest szkola etatowa; par. rz.-kat. w Pruchniku, gr.-kat. we wsi. Graniczy na pln. z Rozborzem Dlugim, na zach. z Swiebodna, na pld. z Jodlówka. Z 464 mk. jest 135 rz.-kat. Polaków, 307 gr.-kat. Rusi-nów i 22 izrael. Pos. wieksza (Hel. Zaklika) wynosi 25 mr. roli, 5 mr. lak, 9 mr. pastw, i 25 mr. lasu; pos. mn. 479 mr. roli, 29 mr. lak, 35 mr. pastw, i 22 mr. lasu. Cerkiew parafialna jest murowana (dyec. przemyska, dek. pruehnicki). Par. obejmuje Rozborz Dlugi, Rzeplin, Jodlowa, Swiebodne, Czudowice i Raczyne, z ogólna liczba 1181 dusz. Uposazenie proboszcza sklada sie z 84 mr. roli i 6 mr. lak a skupczyny 43 kóp., zyta 10 korcy zyta osypu, 15 kor. jeczmienia, 13 kor. owsa i 54 zlr. dodatku do kongruy. 3.) R. Dlugi, na pólnoc od poprzedniego (wzn. 252 mt.), grani-niczy na zach. z Rzeplinem, na wschód z Ha-wlowicami Dlugimi a na pln. z Siennowem. O dl. 3'4 kim. od Pruchnika. Liczy 82 dm. (6 na obszarze wiek. pos. Heleny Zaklika) i 451 mk.; 158 rz.-kat., 273 gr.-kat. i 20 izrael.


koniec 9 tomu


Rzeszówck al. Rzeszów, w XVI w. Rtea-chow, ws i fol. nad rz. Nida. pow. jedrzejowski, gm. Wegleszyn
Siennów, ws z kosciolem paraf, rz.-kat., pow. lancucki, st. p. Kanczuga (odl. 7 kim.). Lezy w okolicy lekko sfalowanej, 244 mt. npm., ma par. rz.-kat. i szkole ludowa, par. gr.-kat. w Krzeczowicach. Ws gesto zabudowana, sklada sie z 159 dm. (5 lezy na obszarze wiek. pos.) i 905 mk. (472 mez., 533 kob.); 283 rz.-kat., 583 gr.-kat. i 39 izrael. Obszar wiek. pos. (Zdzislawa Wolskiego) ma 566 roli, 109 lak, 24 past. i 66 mr. lasu; pos. mn. 648 roli, 82 lak, 16 past. i 11 mr. lasu. Do wsi naleza dwa przysiólki: Podleze, skladajace sie z 3 dm. i 18 mk. i Szwaby, liczace 9 dm. 1 37 mk. Kosciól jest drewniany z 1676 r.

Przywileju erekcyjnego parafia nie ma, ale wedlug wizytacyi bisk. Sierakowskiego zalozyl ja Jan Sienko, kasztelan lwowski, w r. 1390. W 1449 r. mial patronat Andrzej Sienko, kasztel, halicki. W XVI w. posiadali ws Piotr Gorajski z zona Zofia z Pstrokonskich, którzy przyj awszy wyznanie reformowane spalili przywileje parafialne i kosciól zabrali. Oddala go w 1637 r. Katarzyna Slupecka z Wronowa katolikom i 1639 r. wydala nowy przywilej uposazajacy parafia. Nowy kosciól zbudowala Marya Ozarowska. Par. nalezy do dyec. przemyskiej, dek. przeworskiego, i obejmuje Bóbrke, Krzeczowice, Pelnatycze i Zu-klin. S. graniczy na zach. z Pantalowicami i Bóbrka, na pln. z Ilozniatowem, na wschód z Pelnatyczami a na pld. z Rzeplinem i Roz-borzem Dlugim. Mac.


koniec 10 tomu


Studzian, ws, pow. lancucki, na pld.-zach. od Przeworska (o l kim.), wzn. 197 int. npm. (o 6 mt. nizej niz Przeworsk), w nizinie podmoklej. Ma szkole ludowa, 146 dm. (9 via-obszarze dwór. ordynaeyi przeworskiej ks. Lubomirskich), 763 mk., 747 rz.-kat.. 2 gr.-kat. i 14 izr. Obszar wiek. pos. wynosi 542 roli, C4 lak i ogr. i 7 mr. past.; pos. mn. ma 622 roli, 80 lak i 13 mr. past. Glebe sklada urodzajna glinka. Par. rz.-kat. w Przeworsku. Graniczy na pln. z Przeworskiem, na •wsch. z przedmiesciem Kanczuckiem, na zach. 7, Debowem a na pld. z Mokra Strona. Mat.

Switoniowa, ws, pow. lancucki, na praw. brzegu Wisloka, 7 kim. na pln.-zach. od Przeworska, w urodzajnej ale podmoklej okolicy. Ma 82 dm., 488 mk. rz.-kat. Pos. wiek. (uposazenie probostwa rz.-kat. w Przeworsku) wynosi 83 mr. roli, 9 mr. lak, 29 mr. pastw., 14 mr. lasu i 2 mr. nieuz.; pos. mn. 391 mr. roli, 72 mr. lak, 157 mr. pastw. 129 mr. lasu. S. nalezala dawniej do klasztoru Miechowitów, którzy mieli zarzad parafii przeworskiej. Po suppresyi zakonu przeszla na fundusz religijny i dopiero w nowszych czasach zostala zwrócona probostwu. Graniczy napld. z Grzeska, na zach. z Budami Lancuckiemi, na wsch. z Gniewczyna. Mac.koniec 11 tomu


Tryncza, ws, pow. lancucki, na praw. brz Wisloka, w urodzajnem miedzyrzeczu tej rz«-ki i Sanu, do którego na obszarze tej gminy uchodzi Grodziski potok. Par. rzym.-katol. w G-niewczynie, gr.-kat. w Górzycach. Graniczy na pln. z Ubieszynem, na wsch. z Wólka Ogryzkowa a na pld. z Wólka Malkowska. Lasy sosnowe w stronie pld. Liczy 197 dm. i 1039 mk. (632 kob.), 952 rz.-kat., 56 gr.-kat. i 31 zyd. Pos. wiek. (Dom. Kellermann) wynosi 315 mr. roli, 15 lak, 7 ogr., 5 past., 213 lasu, 12 nieuz. i 3 mr. 1692 saz. parcel budowl.; pos. mn. 1254 roli, 93 lak, 69 past. l 68 mr. lasu. We wsi jest szkola ludowa i kasa pozyezk. z kapit. 154 zlr. W 1625 r. wchodzi T. w sklad dóbr Przeworsk. Wer-dum (Liske, Cudzoziemcy w Polsce, str. 111) powiada, ze grunta sa bardzo urodzajne, ale ws licha. Przy wsi byl przewóz na Wisloku na promie. Mac.

Ujezna, ws, w pow. lancuckim, 7 kim. na wschód od Przeworska, miedzy przyst, kolei zel. Karola Ludwika w Pelkiniach a stacya w Przeworsku. Graniczy na zach. z Rozbo-rzem a na wsch. z Pelkiniami. Teren w stronie pld. lekko sfalowany w pagórki siegajace do 226 mt. npm., w stronie pln. równina podmokla, pochylajaca sie ku pln., wzn. 192 mt. Gleba jest glinka urodzajna. Ws liczy wraz z obszarem wiek. posiadlosci (w r. 1880) 82 dm. i 452 mk. (210 mez., 242 kob.), 437 rz.-kat, 2 gr.-kat. i 13 izr. Posiadl, wiek. (probostwa rz.-kat. w Przeworsku) ma 199 mr. roli, 30 mr. lak, l mr. 1109 saz. ogr., 3 mr. past. i l mr. 1414 saz. kw. parcel budowl., ogólem 237 mr.; pos. mn. 362 roli, 178 lak i ogr. i'14 mr. past. U. byla wlasnoscia klasztoru miechowitów w Przeworsku. Nabyli ja miechowici r. 1450 od Rafala z Tarnowa. Po zniesieniu klasztoru, stanowi glówne uposazenie probostwa przeworskiego. Mac,

Urzejowice, ws, pow. lancucki, na pld. od Przeworska, przy drodze z. tegoz miasta (6 kim.) do Kanczugi. Wznies, wsi wynosi 205 mt. Obszar skrapia pot. Mleczka i jej lewy doplyw Markówka. Jest tu par. rz.-katol. i szkola ludowa. Gesto zbudowana ws liczy 201 dm. i 953 mk.; obszar tabularny (Hermana i Genowefy Turnau'ów) l dm. i 28 mk. Co do wyznania jest 945 rz.-kat. i 36 zyd. Pos. wiek. ma obszaru 620 roli, 42 lak, 8 ogr., 14 past., 20 lasu, 4 mr. 502 saz. stawów i moczarów, 13 mr. nieuz. i 2 mr. 502 saz. parcel budowl.; pos. mn. 688 roli, 161 lak i ogr., 18 past. i 4 mr. lasu. Parafia pochodzi u r. 1411;

zalozyli ja we wsi dziedzicznej „Orzewieze14 lub „TTrzewiee" Iwan i Mikolaj Sienkowie (Szenko) z matka Stachna. Za ich zgoda przydzielil ja bisk. przemyski Mateusz klasztorowi miechowitów. W 1623 r. zajal plebanie Kantemir, han tatarski, poczem budynki kazal spalic. Kosciól ocalal. Parafia naleiy do dek. przeworskiego, obejmuje ws Wolice. U. granicza na pln. z Mokra Strona, na wschód z Zurowiczkami Dlugiemi, na pld. z Krze-czowieami i Zuklinem, na zach. z Mikulicami.

koniec 12 tomu


Wierzbna, ws, pow. jaroslawski, w urodzajnej równinie, wzu. 227 int. upm., odl. 6-6 kim. na pln.-zach. od Jaroslawia, przy goscincu do Przeworska. Obszar wsi przecina tor kolejowy miedzy stacyami: Jaroslaw i Pelkinie. Par. rzym. i gr.-kat. w Jaroslawiu. Pos. wiek. (ks. Czartoryskich) wraz z fol. Wandówka ma 757 mr. roli, 28 mr. lak, 2 mr. ogr., 21 mr. past., 2 mr. 1061 saz. nieuz. i 4 mr. 1524 saz. parcel budowl.; pos. mn. 299 mr. roli, 20 mr. lak i 16 mr. past. Oba obszary licza 62 dm. i 396 mk.,
265 rz.-kat., 120 gr.-kat. i 11 zyd. W. graniczy na wsch. z Kruhelem Pawlosiowskim, na
pln. z Pelkiniami (stacya koi.), na zach. z Mirocinem i Ozanskiem, na pld. z Tywonia. Mac.


koniec 13 tomu


Zmyslówka 1.) ws, pow. lancucki, lezy wsród borów sosnowych, w równinie piaszczystej, przy drodze z Grodziska do Zolyni. Parafia rz.-kat. w Grodzisku. Wies sklada sie z 87 chat szeroko rozrzuconych, ma 515 mk. (267 mez., 248 kob.), 488 rz.-kat. a 27 izrael. Pos. tabularna (ordynacyi przeworskiej ks. Lubomirskich) ma 2296 mr. lasu; pos. mn. 627 mr. Graniczy na wseh. z Grodziskiem, na pld. z Opaleniskiem i Kopaniem, na zach, z Zo-fynia, na pln. z Laszezynami i Wólka Grodziska. 2.) Z., os. dom. do Bud, w pow. rzeszowskim. 3.) Z., inna os. dom. do Drabinianki, w tymze powiecie. 4.) Z., czesc wsi Ladzin, w pow. sanockim, lezy na wschód od wsi, przy drodze z Krosna do Beska, sklada sie z 21 dm., ma 119 mk. (55 mez., 64 kob.), 117 rz.-kat. i 2 gr.-kat. Graniczy na pln. z Milcza, na pld. z Lazami. Mac.

Zurawice al. Zórawiec, Zurowice, w dok. Zoramcz, dzis czesc wsi Górzyce, w pow. lancuckim, przy ujsciu "Wisloki do Sanu. Mikolaj z Z. wystepuje w dok. z r. 1353, 1362, 1363, 1371 i 1374 jako zasiadajacy na sadach ziemskich w Belzie, Sandomierzu, Opatowie (Kod. malop., III). Sladem istnienia odrebnego tej wsi jest ws.Zurawiczki pod Przeworskiem.

Zurowiczki Dlugie z Kamienica i Zalesiem, ws, w pow. jaroslawskim, nad rz. Mleczka, 5 kim. na pld.-wsehód od Przeworska, sklada sie z trzech grup domów: Zurowiczki (100 dm.), Kamienica (50 dm.) i Zalesie (50 dm.). Obszar

tabularny ma 12 dm. W ogóle liczy gmina 19? dm. i 1043 mk. (532 mez., 511 kob.), 997 rz.-kat., 8 gr.-kat. i 36 izrael. Posiadlosc tabularna (Wlodz. hr. Dzieduszyckiego) ma obszaru 1170 mr.; pos. mn. 766 mr. Par. rz.-katol. w Przeworsku. Graniczy na pln. z Mackówka, na zach. z Urzejowicami, na pld. z Krzeezowi-cami i Lapajówka, na wseh, z Ozanskiem. Por, Zurawice, Mac.tom 15

Gorliczyna, ws, pow. lancucki. W r. 1515 nalezy do Przeworska, ma 13 lan., karczme, dwa mlyny. W r. 1589 ma 11 '/s lan., 16 zagr., 12 kom., 17 kom. ubogich, mlyn o 2 kolach. Wspom. w dok. z r. 1443


Grodzisko, w dok. Grodzyszcze, ws, pow. wadowieki, par. Palczowiee. W dok. z r. 1254 sród wlosci klasztoru zwierzynieckiego. 2.) G., pow. lancucki. W r. 1515 ws nalezaca do Przeworska, placi od 65 lan., 2 karczm., iniyua, W r. 1589 daje od 541/., lan., 5 kól mlynskich, 22 zagr., 9 zagr. bez roli, 20 kow., 12 rzern. Istnieje Wola Grodziska dajaca od 2 lan,, 17 zagr., 4 kom.


Dabnw 1.), u Dlug. Darnino, ws, pow. brzeski (w Galicyi). Wspomniana w dok. z r. 1313. W polowie XV w. posiada kosciól par. drewniany, p. w. sw. Malgorzaty, lany km., 4 karczmy z rola, l bez roli, 3 zagr. z rola, folwark. Dziesiecine (do 20 grz.) pobiera biskup krak. Dziedzicem wsi byl Jakub Debinski h. Odrowaz, kasztelan i starosta krakowski (L. B., II, 271). 2.) D., ws, pow. nowotarski. Wymieniona w liczbie wlosci klasztoru szczyrzyekiego w dok. z r. 1254. W r, 1335 Marcin i Jerzy ze Szezy-rzyc, dziedzice Debna, powierzaja Urbanowi z Grunwaldu (dzis Grywald), lokacye tej wsi na prawie niemieckiem (Kod. Mal., 45, 234 3.) D., ws, pow. lancucki. W r. 1565 wlosc w ststwie lezajskiem; miala 36 kmieci na 19,3/4 lan,, 4 zagród., pop z cerkwi i roli zlp. l gr. 18. Kmiecie dawali, prócz czynszu pienieznego, miód wartosci zl. 36 gr. 3. Ogólny dochód wynosil zl. 86 gr. 27 den.


tom 16