Początek książki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie

Początek

Dynów

Słownik Geograficzny KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH.


Dynów, daw. Denów, mko, leżące w pow. brzozowskim, niedaleko Sanu, w dawnej ziemi sanockiej. Dusz 3700; unitów do 200 (należących do par. Bachorzec), izrael. 1200. Mieszczanie sadzą cebulę i inne jarzyny, które rozwożą po targach. Po większej części szewcy są i mularze. Znajduje się tu urząd poczt, i telegraf. Jan Pakosław ze Strożyszez otrzymał od Kazimierza W. powiat rzeszowski, który aż tu dosięgał. Córkę Augustyna z Rzeszowa pojął Kmita Sobieński, po której wziął w posagu: Rzeszów, Dynów i inne dobra.

Lecz około r. 1460 pojął Kmiciankę Małgorzatę (która najprzód poślubiła r. 1432 Piotra Kunatha podcz. sendomirsk., a potem 1468 r. Jana Ja-ksę de Zalaśna z Wielk. Mościsz, Koźmina i ze Strzałkowic hb. Ostoja, nat. syn Andrzej a kaszt, pozn.) i wziął z nią Rzeszów, Dynów itd. Taż pani czyni fundacyą kościoła łac. i tejże są fnndacye kościoły r. 1462 w Błażowej, Futo-mie, Wczołej. W arch. leskiem czytamy: Stanisław i Anna, córka dziedzica Dynowa, wydana za Filipa, kaszt, międzyrzeckiego, dziedzice Dynowa (a dzieci tejże Małgorzaty) nadają wś kościołowi w D. Wapowscy już około 1540 r. są dziedzicami D. W r. 1540 Piotr stoln. sanocki tu dziedziczył. Synowi Piotra Stanisławowi postawiła nagrobek w kościele w D. wdowa Magdalena z Jordanów kaszt, krakowska — takiż ojou Piotrowi, stolnikowi postawił syn Andrzej kaszt, przem. Jędrzeja zabitego r.1574 przez Samuela Zborowskiego, na koronacyi Henryka, wdowa, Katarzyna Maciejowska dokończyła budowę kościoła w D. r. 1604.

Ta pani wykupiła od schyzmatyków cerkwie w Izdebkach, w Łubnej, zakładając tamże kościoły, jako i w Hyżnem, Nozdrcu, w Bachórzcu, a w Pawlakowie unicki. W skutek działu zawartego w r. 1644 między braćmi Wapowskiemi, wnukami Andrzeja, Mikołajem i Karolem, sprzedaje Mikołaj Bachórzec Jerzemu Kazimierzowi Krasickiemu, podkom. sanoc., a Karol sprzedał Dyno w Marcinowi Konstantemu Krasickiemu, tudzież Ilartę, Lipnik, Wesołe, Łub-nę, Kazimirówkę. Syn Marcina był Konstanty, kaszt, przcm. Jerzy stoi. przem., umierając bezpotomnie 1687 r., darował te dobra swej żonie Teofili z Czartoryskich, podkom. krakowskiej, a gdy ta później wyszła za Grzegorza Ogiń-skiego hetm. w. lit., dostał się po jej zgonie TJynów córce jej z Ogińskich Pacowej, a od tej znów jej córce z PacówPiotrowej Ożarowskiej, w których imieniu jako pełnomocnik sprzedał Adam Poniński podskar. Dynów Trzecieskiemu r. 1781. Dziś jest posiadaczem Zbigniew Strzemię Trzecieski. Kościół łac. spłonął w czasach wojen ze Szwedami i Rakoczym, lecz 1663 r. został zrestaurowany i przez Stanisława Sarnowskiego biskupa przemyskiego był poświęcony. W Dynowie był oprócz tego kość iół przytułku dla biednych, podwezw. Zwiastowania N. M. P. a także kościół św. Krzyża, obok drogi do Dubiecka. Do paraf, należy 5 wsi: Bartkówka, Igioza, Ulenica, Lipnik i Chodorówka. Razem w paraf, katol. 3933. żydów 1206. W D. jest też posterunek żan-darmeryi, szkoła etat. czteroklasowa. Domów 384. Własność większa obejmuje roli or. 605, łąk i ogr. 114, past. 75, lasu 12 mr.; własn. mniej, roli orn. 1355, łąk i ogr. 112, past. 257, lasu 6 mr. Dom ubogich, założony od czasów niepamiętnych, ma 1836 zł. majątku zakładowego. Jest tu browar wielki fabryczny, rafi-nerya nafty i fabryka stearyny. Z D. idzie droga państwowa na płd. do Dydni, na wsch. ponad Sanem do Dubiecka i na zach. do Do-maradza.

Jarmarki roczne odbywają się: na towary, bydło i ziemiopłody 3 lutego, 19 marca, 2 maja, 9 września, 25 listopada i 6 grudnia, a każdego poniedziałku targi na ziemiopłody. Hr. Kr