Początek książki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie Księgarnia “Kresy Wschodnie”

początek

OSOBLIWOŚCI GODNE WIDZENIA

ZAMKI, WZGLĘDNIE RUINY ZAMKÓW

Biały Kamień, Brody, Brzeżany, Buczacz, Budzanów, Czerwonogród, Czortków, Dźwinogród, Gołogóry, Grzymałów, Husiatyn, Jagielnica, Janów, Jazłowlec, Kopyczyńce, Krzywcze górne, Kudnrńce, Łopatyn, Mikulincc, Nowosiółka kost., Okopy św. Trójcy, Olchowiec, Olesko, Podhajce, Podhorce, Podzameczek, Pomorzany, Potok Złoty, Rakowiec, Sidorów, Skała, Skałat, Stary Zbaraż, Strusów, Świrz, Tarnopol, Toki, Trembowla, Uście biskupie, Wygnanka, Wysuczka, Załoźce, Zawałów, Zbaraź, Złoczów, Złotniki.

KOŚCIOŁY I KLASZTORY

Biały Kamień, Brody, Brzeżany, Buczacz, Budzanów, Burkanów, Buszcze, Chorostfców, Czerwonogród, Czort­ków, Dunajów, Oołogóry, Grzymałów, Horożanka, Hu­siatyn, Janów, Kopyczyńce, Krasnopusżcza, Krzywcze, Kutkorz, Leszniów, Liczkowce, Łopatyn, Mikulińce, Milatyn Nowy, Okopy Iw, Trójcy, Olejów, Olesko, Podhajce, Podhorce, Podkamień, Pomorzany, Potok Złoty, Przemyślany, Sidorów, Skała, Skałat, Swirz, Tarnopol, Toporów, Trembowla, Uniów, Witków Nowy, Wyżniany, Zaleszczyki, Załoźce, Zbaraż, Zborów, Złoczów,

CERKWIE

Brody, Brzeżany, Bucniów, Buczacz, Chołojów, Chorostków, Dunajów, Horodnica, Husiatyn, Janów, Jazłowiec, Kamionka, Krasne, Krzywe, Łopatyn, Podgórzany, Podhajce, Pomorzany, Tarnopol, Trembowla, Ułaszkowce, Uniów, Wygnanka, Załoźce, Załuże, Zarwaniea, Zbo­rów, Złoczów,

RATUSZE

Brzeżany, Buczacz, Chorosfków, Husiatyn, Janów, Zaleszczyki.

PAŁACE

Bilcze Złote, Busk, Czerwonogród, Czortków, Du­najów, Grzymałów, Jazłowiec, Kolędziany, Kutkorz, Ło­patyn ,, Mikulińce, Piesiaki, Podhajce, Ponikwa, Raj, Skala, Strusów, Uniów, Zaleszczyki.

KAPLICE STARE I MONASTERY ,

Beremiany, Brzeżany, Buczacz, Holihrady, Kniaźe, Kałahafówka, Kręciłów, Leśniki, Łopatyn, Monasterek, Olejów, Podgórzany, Porchowa, Slobódka satanowska , Strusów, Trembowla, Uniów, Uścieczko, Winiatyńce, Witków nowy, Wysuczka, Złoczów,

DOMY STARE, DWORKI I BUDOWLE

Brzeżany, Budzanów, Chołojów, Czortków, Janów, Juśkowice, Korolówka, Łąckie, Łopatyn, Mikulińce, Milatyn Nowy, Podhajce, Podhorce, Pieniaki, Skałat, Suszno,. Szumlany, Tarnopol, Touste, Wiśniowczyk , Zaleszczyki, Zarubińce,

ŻYDOWSKIE DOMY MODLITWY

Brody, Brzeżany, Husiatyn, Janów, Kamionka str., Leszniów, Podhajce, Przemyślany, Skałat, Tarnopof, To­porów, Złoczów.

POMNIKI, GROBOWCE I MAGROBKI

Bereźntca mała, Brzeżany, Cecowa, Chreniów, Czerwonogród, Hodów, Kamionka str., Kozłów, Liczkowce, Łopatyn, Milatyn Nowy, Pawłów, Płotycz, Podhajce, Podlesie, Tarnopol, Wierzbów, Wirtków Nowy, Zadwórze

WAŁY l KURHANY

Barytów, Bedrykowce, Dźwinogród, Husiatyn, Kociubińczyki, Koropiec, Krasne, Kruhła górka, Leszniów, Łanowce, Łopatyn, Okopy św, Trójcy, Peratyn, Pleśnik, Romanówka, Szczurowice, Toporów, Touste.

MIEJSCA WYKOPALISK

Bedrykowce, Beremiany, Bilcze Ziote, Chorostków, Czarnokońce, Dmytrów, Holihrady , Horodnica, Kasperowce, Koszyłowce, Mogielnica, Nieźwiska, Nowosiółka kost , Pleśnik, Podgórzany, Postołówka, Raków kat, Sąpohów, Semenów, Ułaszkowce, Uwiśle, Wasylkowce, Wygnanka, Zasławie, Zieleńcze.

GÓRY

Gologóry, Miódobory, Woroniaki.

GROTY, JASKINIE

Bilcze Złote, Busk, Holihrady, Korolówka, Kręcilów, Krzywcze górne, Monastyrek, Sapohów.

STAWY

Brzeżany, Krasnopuszcza, Tarnopol.

INNE OSOBLIWOŚCI PRZYRODY (jary łtp.)

Czerwonogród, Holihrady, Ka/aharówka, Kofodróbka, Kreciłów, Lesiecsniki, Monasterek, Niżniów, Okno, Okopv św. Trójcy, Pantalicha, Turówka, Uścieczko, Zazulińće.l

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

Buczacz, Glinianj, Jagielnica, Kamionka str., Monasterzyska, Sassów, Tarnopol, Zaściańocz.

MUZEA

Brzeżany, Buczacz, Tarnopol, Zaleszczykl Złoczów,

Książka..O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie GrzymałówInterakcyjna mapa Polski i świata