Początek książki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie Księgarnia “Kresy Wschodnie”

Początek


Powiat KAMIONKA


Powierzchnia 9117 km* — Ludność 68,943.

Kamionka Strumiłowa miasto powiatowe, ludność 6556, leży na linji kolejowej Lwów-Radziechów, stacja kolejowa w miejscu, dorożki w cenie '1—3 zł. Hotele: Berta Wittlin, Aba Niemand, Siisskind, Bernstein w cenie 4 zł. Restauracje: Józefa Gruszeckiego, Marjana Wa-ligórskiego i Franciszka Falińskiego. Cena obiadu 2 zł. Urzędy państwowe i samorządowe: Starostwo, Sąd po­wiatowy, Urzędy skarbowe, Władze wojskowe, Urząd pocztowo-telegraficzny, Państwowy Zarząd wodny. Pow. Komenda Policji Państw., Wydział powiatowy. Zakłady naukowe: Gimnazjum państwowe, Seminarjum żeńskie, Szkoła rzemiosł. Instytucje ekonomiczne i finansowe: Bank Spółdzielczy, Składnica Kolek rolniczych, Bazar ruski. Organizacje sportowe i spt,«łecznc: Towarzystwo »Sokół«, Towarzystwo Szkoły [.udowej. Związek Strzelecki

:i. Kamionka, Wnętrze bożnicy.

Związek harcerski, Oddział Wojewódzkiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego.

W mieście na szczególną uwagę zasługuje bożnica, wybudowana z drzewa w r. 1627 w formie prostokąta z dobudowanym później przedsionkiem, galerją i ganecz­kiem na czterech słupach zaopatrzonych w kapitele rzeźbione. Budynek jest nakryty stromym dachem mansar­dowym. Ściany wewnętrzne bożnicy pokryte malowi­dłami w postaci wielkich tablic modlitewnych, obwiedzionych barwnemi ornamentacjami i figurami. Piękne są również inne drewniane urządzenia rytualne, sporządzone robotą snycerską w ażurowej siatce.

Ponadto zasługują na uwagę świeczniki bronzowe. Również znajduje się tamże stara, duża księga z pergaminu, około 300 lat licząca.

Na południe od Kamionki 28'5 km, Milatyn nowy , 9 km. od stacji kolejowej Kutkorz, na Linji Lwów— Krasne. Stara duża austerja z zajazdem i gospodą. Austerja jest kryta dachem mansardowym z daszkiem opar­tym na murowanych filarach, Kościół zbudowany w XVII I wieku posiada cudowny obraz P; Jezusa w srebrnych ramach weneckiej roboty w zakrystji stare ornaty. Znane miejsce odpustowe. Pod Milatynem przy gościńcu do Buska dwie wysokie piramidy z czasów wyprawy chomskiej, zbudowane z cegły, rzekomo z polecenia króla Jana III Sobieskiego.

Busk 6 km, na północ od Krasnego, należy do naj­starszych grodów ruskich, zniszczony wielokrotnie przez Chmielnickiego i Tatarów. W miasteczku znajduje się paląc hr, Badeniego z parkiem, a obok cerkwi jaskinia/ w samem miasteczku wpada Pełtew do Bugu, nad którym właśnie miasteczko leży.

Chreniów 8 km. od stacji kolejowej Zadwórze, na linji Lwów—Krasne. Pomnik murowany z kamieni i ce­gieł, wysoki na 7 metrów a szeroki w fundamencie 127 cm. zbudowany dla poległych około roku 1675 kilkuset żołnierzy tureckich wraz z wodzem.

W miejscowości Sielec - Bieńków duże tartaki dla przeróbki drzewa, własność firmy »Oikos«.Początek

Książka..O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie GrzymałówInterakcyjna mapa Polski i świata