Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne


Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845Podolski herbu Nałęcz (t. 7 s. 349-350)

Podolski herbu Nałęcz, w Kaliskiem województwie i ziemi Przemyskiej. Ci się przedtem Domasławskiemi zwali, ale od dóbr Podobna zawołani Podolskiemi. W księgach grodzkich Ostrzeszowskich, w roku 4595. znajdziesz rezygnacją Podola górnego, od, Podolskiego uczynioną Zapolskiemu. Wojciech Podolski, z Świerczewskiej herbu Łodzia, spłodził trzech synów: Bartłomieja, Piotra i Jana. Z tych Bartłomiej mąż wojenny za Zygmunta III. w Moskwie, w krwawych zasługach wziął od tegoż Króla dobra Laszki, syn jego z Zofii Moszyńskiej Aleksander, porucznik husarskiej chorągwi 1632. z Katarzyny Orchowskiej podczaszanki Chełmskiej, spłodził Jędrzeja kanonika Przemyskiego, proboszcza Łęczyckiego, deputata siedem razy na trybunale koronnym, w prawie duchownem ojczystym dziwnie biegłego, umarł 1654. i Wojciecha. Piotr brat Bartłomieja osiadł w Przemyskiej ziemi, synowie jego [str. 350] prezydent, już miał i nominacją na sufraganię Chełmską, wszakże go ta nie doszła: dzwon wielki do swego kościoła sprawił, 1701. Ojciec jego Aleksander z swoim wujem Trzebińskim, jeździł sekretarzem legacji do Porty Ottomańskiej. Brat tego scholastyka Franciszek, podczaszy Latyczowski, mąż rycerski, Jadwiga Jana Zielonki: N. Antoniego Chojnackiego, małżonki. Samuel i Adam w Litwie 1700.

W r. 1788. Adam Podolski podsędek Stężycki. - Krasicki.Podolski herbu Junosza. -ze są i tego herbu piszą Kuropatnicki i Małachowski