Początki Rodu
Ród Józefa Adamczaka i Katarzyny Kot
Ród Jana Kuźniara
Połączenie dwóch Rodów Adamczak i Kuźniar