Są to rozmyslania Cześką

Legendę , którą przedstawiłem , po raz pierwszy , usłyszałem będąc małym dzieckiem od mojej mamy .W późniejszym czasie opowiadał mi ją ojciec i dziadek Leon .

Z pewnością , jak każda legenda , tak i ta przekazywana ustnie , ponieważ pierwszy w naszej rodzinie który nauczył się sztuki pisania i czytanie to mój pradziadek Wojciech , obrosła wieloma naleciałościami regionu , jak też z pewnością dokonano w niej wiele zniekształceń ,a i też na pewno wiele faktów nie przekazano .

Na pewno ród Tonia pochodzi z Kosiny , występuje tam również i w dniu dzisiejszym tj.2000 r., Ród Tonia w naszej rodzinie jest widoczny , nazwijmy to od zawsze , a na pewno w najstarszych dokumentach dotyczących naszej rodziny .

Dokument , który przedstawię , przepisał z oryginału Tadeusz Brożbar 1901- 1963 r.s. Wojciecha .Działo się to roku pańskiego 1772 .Stanowszy przez nasze prawo Gackie, pracowity Marcin Ślęk z pracowitym Kasprem Brożbarem , dobrowolnie uczynili między sobą targ .

To jest półanku ( pół łanu 24 morgi ) w położeniu leżącego , od górni miedzy Sebastiana Toni , a z drugiej strony dolni miedzy Kaspra Brożbara kupującego tenże grunt .

Z targowanej za złotych polskich talarów 35 , grzywien 84 .

Wypust do tego gruntu jest , 3 koni, skrętochwa i kół 3 , pług jest ze wszystkiem porządkiem , brona jedna .

Budynki wszytkie zdezolowane , stepa jest ,stół jest .

Ja niżej na podpisie wyrażony jako prawdziwy i naturalny dziedzic daję prawo Kasprowi Brożbarowi kupującemu tenże grunt u Marcina Ślęka gospodarza na gruncie swojem własnem , a powierzanem mnie , a teraz możem sprzedać na podpisie .

Z błogosławieństwem odziedziczą Kaspra Brożbara jawnie , prawnie kupującego u mnie .

Następują podpisy i własnoręczne krzyże kupującego i sprzedającego , dla lepszej wiary i uwagi podpisani .Wójt prawa Gackiego Antoni Pek powójciem będąc J. Kwolczak

przysieżny Józef Kot przysieżny Jan Sochacki

Talar – 28gramowa .duża moneta , stopu srebra i złota , proporcje uzależnione od ceny złota

W Polsce wybity po raz pierwszy za króla Zygmunta Augusta II w 1587 r. i używany prawie

do końca XIX w.

Grzywna tzw. krakowska 196 g. srebra – dzieliła się na : 4 wiardunki , 8 uncji , 16 łutów , 24 skojce , 96 kwart .

Grzywna = 48 groszy

Grosz dzielił się na : pół grosze , kwarniki ( ćwierć grosze ) , denary , obole .Polska południowa używała Łan frankoński zw. niemieckim 23- 27 ha.

Polska północna używała Łan flamandzki zw. magdeburskim 16 – 18 ha.Łan frankoński dzielono na austryjackie norgi – 056 – 058 ha.

Morga - 1/3morgi to 1 sznur – 1/10 sznura to 1 pręt .Łokieć – 58,5 cm. = 2 stopy , 4 ćwierci , 24 cale .Po przestudiowaniu parafialnych ksiąg , parafii Gać , okazało się , że legendarny Brożbar nie

jest ojcem Kaspra Brożbara , nie jest też ojcem Jana Brożbara , są to dwie pierwsze , odnotowane osoby w księgach parafii Gać , a nasi przodkowie .

W legendzie Brożbar , to żołnierz szwedzki , ale czy rzeczywiście pochodzi z tego kraju .

Nazwisko na tyle oryginalne co i niespotykane na terenie Polski , a każda osoba nosząca to nazwisko może spokojnie szukać swoich przodków w urzędach wsi Gać , bo z całą pewnością nigdzie indziej ich nie znajdzie .

Po raz pierwszy wojsko szwedzkie pojawiło się w okolicach wsi Gać w nocy 22/23 marca 1656r. , pod Przeworskiem obozuje król Szwecji Karol Gustaw X wycofując się pod Sandomierz przed wojskami Czarnieckiego i księcia Lubomirskiego . Obozował tylko jedną noc nękany napadami okolicznego chłopstwa .

Ciężko ranni mogli u okolicznych chłopów pozostać , jako jeńcy , a mając pieniądze mogli też sobie kupić życie u biednego chłopstwa .

Po raz drugi wojsko szwedzkie było na ziemi Przeworskiej w 1704 r. za Karola Gustawa XII kiedy to maszerował na Lwów w pogoni za Augustem II , który oczekiwał pod Sieniawą ( Krosno) pomocy wojsk Piotra I .

!709 r. Karol mając 31 tyś. ludzi w tym 19 tyś . Szwedów przegrywa wielką bitwę pod Połtawą na Ukrainie i z resztkami swoich wojsk chroni się na terytorium Turcji .

Turkom udaje się go zmusić na opuszczenie swego państwa dopiero w 1711 r. po podpisaniu traktatu z carem Piotrem I , który umożliwiał Karolowi powrót do domu .

Zdemoralizowana armia wraca do domu przez terytorium Polski szlakiem handlowym , który jako jedyna droga do tego się nadaje , i znów Szwedzi są na ziemi Przeworskiej .

Analizując te fakty , trzeba przyznać , że okazji nasz przodek na pozostanie na ziemi Przeworskiej miał sporo , ale czy był narodowości szwedzkiej jak chcę legenda , tego nikt nie wie .

Wojska tamtych okresów składały się w przważającej części z najemników pochodzących z różnych krajów , a narodowość mieli od państwa które prowadziło wojnę .

A może ci którzy stworzyli tę legendę znali narodowość naszego przodka i przekazali nam fakt , a Tatarzy zostali dołączenie w późniejszych przekazach , ponieważ ostatni raz Tatarzy w swoim najdalszy zasięgu oblegali Lwów w lutym 1696 r.

Literatura.

Paweł Jasienica – Rzeczypospolita Obojga Narodów