Poczatek ksiażki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie
pomysl szaty graficznej Pan Andrzej
jego strona o Wołyniu