Tadeusz Brożbar z synem Zbigniewem (czyli z moim Tatą)


Jak chcesz książkę kupić daj znać cena z przesyłką 18 zł.Książka Tadeusza Brożbara

dosłownie przepisana z rękopisu bez poprawek naniesionych w wydanej książce

Gackie wczoraj

Uwaga jeśli ktoś będzie wykorzystywał przy pisaniu artykułów lub książek powyższą publikację musi podać ,że korzystał z rękopisu mojego Dziadka Tadeusza Brożbara

wnuk także Tadeusz Brożbar

Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne
Wstęp

X . Samorząd i sądy wsiowe.

I. Położenie wsi, gleba, ziemia. Wygląd wsi dawniej a dzisiaj .- Nazwa - Dawne wiadomości o wsi. Wykopaliska. Pochodzenie ludności. Historia zaludnienia. Emigracja . Sąsiednie wsie,

XI. Udział w walkach o niepodległość i w walkach z najeźdźcami.

II.Stosunki gospodarcze za pańszczyzny.

XII. O lepszą dolę i prawo.

III. Historia gospodarzenia.Odzież, Odżywianie, Budownictwo. Uprawa roli .Narzędzia ,Hodowla bydła ,koni ,świń ,owiec i drobiu.

XIII.Kościół i nauka

nicze

XIV. ŻYCIE MŁODZIEŻY I JEJ ORGANIZACJE.

IV Kółko rolnicze

V Dzieje Handlu.

XV. Nastroje i warunki w pracy pospólnej

 VI . Rzemiosło i przemysł domowy.

XVI. Śpiew – melodie – tańce i teatr

VII. Kasa Stefczyka

Wesele

VIII . Spółdzielnia Mleczarska .

XVII . ZWYCZAJE.

IX. Stosunki gospodarcze.

XVIII. Opowiadania z dawnych lat.


Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjne Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne


Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica